piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: A na drogach ruch niemały

Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim

Pierwsze półrocze już za nami. Jak pan ocenia ten okres dla Powiatu Wrocławskiego?

– Oceniam go bardzo dobrze, przede wszystkim ze względu na zwiększenie tegorocznego budżetu Powiatu Wrocławskiego w stosunku do ubiegłorocznego aż o 19 mln zł, co jest – jak na samorząd powiatowy – kwotą naprawdę niebagatelną. Ponadto przyjęty został ambitny plan dotyczący wielu zadań, przed którymi stoi Powiat Wrocławski, w szczególności dotyczący realizacji inwestycji drogowych.

Ile w tym roku Powiat Wrocławski przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę drogową?

– W ramach programu „Bezpieczna droga” przewidziana kwota to 4,3 mln zł. Planuje się jednakże zwiększyć środki finansowe nawet do kwoty około 6,1 mln zł. Z tych środków finansowych zostaną wybudowane, wspólnie z gminami, chodniki przy drogach powiatowych. W 2016 r. złożyliśmy wnioski na dwa projekty z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki wypracowanej niemałej nadwyżce budżetowej stać nas było na to, aby o 2,8 mln zł zwiększyć nakłady na infrastrukturę drogową, dzięki czemu kwota ta wzrosła do 8,9 mln zł. Zapowiada się więc kolejny rok, w którym na naszych powiatowych drogach będzie się dużo działo. Jesteśmy już po pierwszych przetargach, kolejne są przygotowywane. Prowadzimy bieżące utrzymanie dróg, w tym sprzątanie po zimie.

A co z unijnymi grantami?

– Złożyliśmy 11 wniosków o dofinansowanie projektów unijnych, które w większości są już zaakceptowane. Na chwilę obecną łączna wartość projektów dla Powiatu Wrocławskiego, które są realizowane przy wsparciu unijnym, wynosi 36,3 mln zł. Sądzę, że jest to wynik imponujący.

Na co zostaną przeznaczone te środki?

– Głównie na infrastrukturę, a największym zadaniem – jeśli rozmawiamy o projektach unijnych – jest dla nas przebudowa dróg zjazdowych z autostrady w ramach programu TEN-T. Na terenie powiatu wrocławskiego mamy ważną drogę zjazdową – do Kątów Wrocławskich – i na ten właśnie zjazd wystąpiliśmy o środki finansowe do urzędu marszałkowskiego, dzięki czemu możemy uzyskać nawet 85-procentowe dofinansowanie inwestycji. W ubiegłym roku złożyliśmy kolejny projekt do urzędu marszałkowskiego, dotyczący przebudowy drogi Kąty Wrocławskie – Mietków wraz z poszerzeniem ścieżki pieszo-rowerowej. Na ten cel pozyskaliśmy prawie 16 mln zł dotacji, 3 mln zł dołożyliśmy z własnych środków.

Co na inwestycyjnej mapie poza drogami?

– Zajmiemy się poprawą warunków w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego oraz termomodernizacją naszych szkół. Poza tym wspólnie z gminami wystąpiliśmy o dofinansowanie projektu e-Urząd. Nasz wniosek początkowo został odrzucony, jednak w drodze odwołania zarząd województwa zmienił decyzję. Zatem wspólnie z ośmioma gminami powiatu wrocławskiego – bez Sobótki – będziemy ten projekt realizować, co miejmy nadzieję usprawni wszystkim pracę i komunikację między urzędem a mieszkańcami powiatu wrocławskiego. Takie rozwiązanie sprawi, że część spraw będzie można załatwić drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu. Zważywszy na to, że mieszkańców powiatu wrocławskiego ciągle przybywa, będzie to niewątpliwie dużym ułatwieniem.

Rozmawiał Sławomir Grymin