sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: ​Policję oceniam dobrze

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Niedawno obchodziliśmy 96-lecie powstania policji. We Wrocławiu obchody Święta Policji były bardzo uroczyste, m.in. garnizon wrocławskiej policji otrzymał piękny sztandar.

– Niewiele jest na Dolnym Śląsku garnizonów, które nie mają swego sztandaru, do niedawna nie miała go także wrocławska policja. Przed rokiem powstał honorowy Komitet Społeczny Fundatorów Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, którego byłem wiceprzewodniczącym, natomiast przewodniczącym został prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W efekcie wspólnych działań w trakcie obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku Komenda Miejska Policji we Wrocławiu otrzymała swój sztandar. Uroczystości zostały zorganizowane na wrocławskim Rynku, gdzie najpierw odbył się apel, a następnie uroczyste przekazanie Komendzie Miejskiej Policji sztandaru, będącego uhonorowaniem dotychczasowej, trudnej i odpowiedzialnej służby funkcjonariuszy i pracowników wrocławskiej policji na rzecz porządku i bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Jak pan ocenia pracę wrocławskiej policji na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego?

– Składając gratulacje policjantom z okazji ich święta podkreślałem m.in., że mieszkańcy są zadowoleni z ich pracy i wręcz dumni z tego, że mają taką policję na terenie swojego powiatu. Z drugiej strony ludzie chcieliby, aby policja była w każdej miejscowości, co jest po prostu nierealne. Warto też podkreślić, że powiat wrocławski pod względem częstotliwości i rangi wykroczeń jest powiatem zróżnicowanym…

W jakim sensie?

– Otóż, przykładowo, mamy na terenie naszego powiatu zlokalizowane trzy duże sieci marketów, gdzie najczęściej popełniane są kradzieże i tam właśnie zwyżkuje statystyka przestępczości. Przez te miejsca przewija się codziennie mnóstwo ludzi i należy mieć na uwadze, że nie wszyscy przyjeżdżają do sklepów na zakupy. Osobiście bardzo dobrze oceniam pracę policji, z którą świetnie nam się współdziała. Zresztą powiat wrocławski wspiera policję między innymi poprzez coroczne podejmowanie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego o dofinansowywaniu różnego rodzaju przedsięwzięć. W tym roku planujemy ufundować policji co najmniej dwa samochody. Pragnę dodać, że dobrze nam się współpracuje zarówno z wojewódzkim, jak i miejskim komendantem policji.

Przed kilkoma dniami całą Polskę dotknęły niszczycielskie wichury. Czy powiat wrocławski też ucierpiał?

– Ucierpiały trzy gminy – Kąty Wrocławskie, Czernica i Długołęka – ale nie były to na szczęście tak poważne straty, jak choćby na terenie powiatu średzkiego w gminie Kostomłoty. Na terenie powiatu wrocławskiego wichura powaliła kilkaset drzew i kilka miejscowości było bez prądu, jednak dzięki zaangażowaniu i szybkiej reakcji służb mundurowych oraz powiatowego zespołu ds. zarządzania kryzysowego szkody te zostały szybko usunięte.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Niedawno odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrocławskiego, podczas którego m.in. zaprezentowano najciekawsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe w powiecie wrocławskim, omówiono zasady formalnoprawne funkcjonowania nadzoru nad stowarzyszeniami i przedstawiono różnorodne źródła pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (szczególnie osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego i Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój). Poza tym mówiono o szerokim wachlarzu możliwości wsparcia przez powiat wrocławski organizacji pozarządowych ze źródeł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zaprezentowano zasady prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji. Wręczono medale i dyplomy najbardziej zasłużonym dla powiatu wrocławskiego: Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” z Kątów Wrocławskich, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Fundacji EkoRozwoju, Aktywnym – Stowarzyszeniu Wsparcia i Rozwoju Regionu z Rękowa, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu TYGRYSY, Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych AS, Towarzystwu Miłośników Kultury Kresowej, Stowarzyszeniu Podróżników TUITAM, Fundacji Opus Organi i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu BIELIK.