czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy: Dobro wspólne to priorytet

Rozmowa z Małgorzatą Matusiak, starostą trzebnickim

Jaki jest budżet Powiatu Trzebnickiego i na co on pozwala? Jakie będą priorytety przede wszystkim inwestycyjne i społeczne?

Małgorzata Matusiak, starosta trzebnicki
Małgorzata Matusiak, starosta trzebnicki

– Budżet jednostki samorządu terytorialnego to według mnie najważniejszy dokument przygotowywany przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego i przyjmowany przez Radę Powiatu Trzebnickiego. To właśnie na podstawie zawartych w nim wskaźników możemy mówić o jednorocznych planach inwestycyjnych. Dochody, czyli nasz potencjał, kształtują się na poziomie 86.962.335 zł, w tym istotne dochody majątkowe na poziomie 7.979.684 zł. Wydatki, czyli to, na co możemy sobie pozwolić, zostały zaplanowane na poziomie 86.926.895 zł, w tym najistotniejsze wydatki majątkowe na poziomie 20.544.058 zł. To dobry budżet, który nie zadłuża naszej jednostki, a pozwala w rozsądny i bezpieczny sposób realizować zadania priorytetowe.

Priorytety budżetu Powiatu Trzebnickiego mają swoje odzwierciedlenie w zaplanowanych wydatkach. Na pierwszym miejscu jest bliska mojemu doświadczeniu zawodowemu oświata i wychowanie. Na realizację tego zadania przeznaczymy kwotę prawie 25 mln zł. Warto zaznaczyć, że na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych wydamy kwotę prawie 4,7 mln zł. Jestem przekonana, że tak duża jak na nasze możliwości kwota pozwoli na stworzenie dobrych warunków do nauki i rozwoju naszego najcenniejszego kapitału, którym jest młodzież. Już niebawem szkoły Powiatu Trzebnickiego przedstawią ofertę edukacyjną, która będzie bezkonkurencyjna w porównaniu z innymi.

Na drugim miejscu znalazły się wydatki przeznaczone na polepszenie jakości dróg. Wydatki na drogi powiatowe zaplanowano na poziomie prawie 16 mln zł. Dla podkreślenia znaczenia inwestycji w infrastrukturę drogową należy zaznaczyć, że na 48 zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku aż 22 zadania dotyczą budowy, przebudowy i remontów dróg oraz budowy chodników w partnerstwie 50/50. Dodatkowe trzy zadania dotyczą zakupów poprawiających bazę Zarządu Dróg Powiatowych.

Na trzecim miejscu znalazły się wydatki przeznaczone na zapewnienie godziwych warunków życia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Sumaryczne wydatki na pomoc społeczną wyniosą ponad 11.600.000 zł. Natomiast wydatki na ochronę zdrowia zaplanowano na poziomie prawie 2,4 mln zł.

To początek 5-letniej kadencji… A jakie będą zadania strategiczne?

– Przedstawione powyżej wydatki dotyczą tylko jednego roku budżetowego. To, co planujemy w szerszej perspektywie, zawiera wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2028. Wskazane w niej zadania pokrywają się ze wskazanymi priorytetami. Można przyjąć, że priorytety pozostaną niezmienne, natomiast dzięki nowym programom przeznaczymy jeszcze większe środki własne oraz pozyskane z zewnątrz na nowe, tak oczekiwane inwestycje.

Powiat Trzebnicki skupia kilka gmin świetnie radzących sobie na rynku samorządowym. Jak ocenia pani współpracę z tymi gminami? Czy będzie kontynuowana rzymska zasada: gdzie zgoda, tam zwycięstwo?

– Zarówno wynik wyborczy, jak i decyzja Rady Powiatu Trzebnickiego, za którą raz jeszcze dziękuję, nie były moim zdaniem przypadkowe. Popierający mnie zarówno w kampanii wyborczej, jak i w codziennej pracy mieszkańcy i zdecydowana większość burmistrzów oczekują współpracy. Jestem pierwszą kobietą piastującą zaszczytny urząd starosty. Moją życiową dewizą jest dążenie do współpracy. Jestem przekonana, że wspólnie i w poszanowaniu swych praw zrealizujemy przyjęty przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego program dialogu i zrównoważonego rozwoju każdej z gmin Powiatu Trzebnickiego.

Zdecydowanie zaczynamy nową kartę współpracy z każdym. Przecież to nie polityka, a dobro wspólne powinno być priorytetem działań. Na najbliższych sesjach zostaną przedstawione projekty uchwał, które stanowić będą podstawę pod budowę wspólnoty samorządowej. Pierwsza z nich to uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 – Rokiem Wspólnoty Samorządowej Powiatu Trzebnickiego. Druga dotyczy ustanowienia tytułu honorowego „Za zasługi dla rozwoju Powiatu Trzebnickiego” oraz trybu i zasad jego nadawania. Pierwsze wspólnotowe działania przynoszą już wymierne efekty. A będzie ich tylko więcej.

Jaki jest potencjał Powiatu Trzebnickiego? Co go wyróżnia na administracyjnej mapie Dolnego Śląska?

– Powiat Trzebnicki to bez wątpienia miejsce wyjątkowe, które zasługuje na to, aby promować jego walory zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Unikalne połączenie urokliwych Wzgórz Trzebnickich, znanych szczególnie z turystyki rowerowej Kocich Gór wraz z pięknem Doliny Baryczy wyróżnia nasz powiat na tle innych. Warto przypomnieć, że w ujęciu historycznym Kraina Wzgórz Trzebnickich to Ziemia św. Jadwigi – budowniczej i fundatorki, patronki całego Śląska, a za staraniem Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki opiekunki rodzin i małżeństw chrześcijańskich na całym świecie. Należy podkreślić, że św. Jadwiga od średniowiecza była symbolem Europy, w tym i tych jej cech, które dziś są podwaliną dla Unii Europejskiej.

Powiat Trzebnicki to dziś dynamicznie rosnący potencjał gospodarczy. Droga ekspresowa S5 już przyczyniła się do rozwoju stref ekonomicznych, w tym coraz mocniejszych kapitałowo gmin Prusice i Żmigród.

Powiat Trzebnicki to także miejsce zdecydowanie przyjazne dla każdego turysty. Warto zwiedzić jego cenne zabytki sakralne, takie jak Bazylika św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy wraz z pocysterskim klasztorem Sióstr Boromeuszek. Warto odwiedzić kościół Trójcy Świętej w Żmigrodzie oraz zasługujący na szczególną uwagę drewniany kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Złotowie z jedyną w Polsce kopią unikatowej drogi krzyżowej Jerzego Dudy Gracza. Naprawdę warto zobaczyć ruiny pałacu i basztę w Żmigrodzie czy też port w Urazie.

Pasjonatów kolarstwa zapraszamy do odwiedzenia malowniczych tras rowerowych, w tym znakomicie przygotowanych ścieżek rowerowych. Kibiców kolarstwa zapraszamy na dwa profesjonalne zawodowe wyścigi kolarskie w dniach 21 i 22 czerwca 2019 r. organizowane w klasie 1.2 UCI, tj. GRAND PRIX Doliny Baryczy – 28. Memoriał J. Grundmanna i J. Wizowskiego oraz „Korona Kocich Gór” Wielka Lipa – Skotniki i zdobycie jego największej atrakcji, szczytu „Prababki” w Skotnikach. Natomiast amatorów kolarstwa zapraszamy do startu w cyklu Via Dolny Śląsk i udziału w wyścigach amatorskich odbywających się w dniu wyścigu i na jego profesjonalnie przygotowanej trasie.

Każdy, kogo zachwycą uroki Powiatu Trzebnickiego może skorzystać z gościnności bazy turystycznej lub zamieszkać tu na stałe. Na naszych przyszłych mieszkańców oczekuje doskonale rozwinięta sieć szkolnictwa wraz z powiatowym szkolnictwem średnim oraz dobrze zorganizowana opieka medyczna.

Omawiając potencjał turystyczny, nie sposób nie wspomnieć o coraz lepszym zapleczu turystycznym w postaci hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych z doskonale przygotowaną bazą gastronomiczną.

Naprawdę warto tu przyjechać i pozostać na dłużej.

Do zobaczenia w Powiecie Trzebnickim!

Rozmawiał Sławomir Grymin