środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej: Najważniejsze, to wspólna praca

Rozmowa z Sebastianem Burdzym, starostą średzkim

W powiecie średzkim udało się stworzyć koalicję. Czy jest ona podobna do poprzedniej?

– Tak, trzon w niej stanowią dwa komitety – Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to dziesięcioosobowa grupa, plus dwóch radnych niezależnych. Jak na siedemnastoosobową radę dysponujemy stabilną większością, co daje szanse na w miarę spokojne i dobre zarządzanie powiatem.

Widać też, że ma pan zdolności koncyliacyjne i radni dobrze pana postrzegają.

– Dziękuję radnym za to zaufanie i dziękuję wyborcom, którzy po raz kolejny na mnie postawili i docenili wcześniejszych osiem lat mojej pracy. Osiągnąłem bardzo dobry wynik, lepszy niż przed czterema laty i – mówię bez fałszywej skromności – jest to świadectwo nieźle wykonanej roboty.

Jest nowa Rada Powiatu Średzkiego, z wcześniejszą radą nieźle się pan dogadywał, a dobre współdziałanie jest kardynalną zasadą samorządowego sukcesu…

– …i tego dalej będziemy się trzymać. Postaram się być strażnikiem tego, aby nie dochodziło do żadnych większych nieporozumień i konfliktów. Najważniejsze zadanie, które jest przed nami, to optymalne sięgnięcie po ostatnie już tak duże pieniądze unijne. Musimy więc mieć spójną wizję, współdziałać zgodnie, bo tylko wtedy osiągniemy sukces.

Jest też nowy budżet powiatu średzkiego i nowi włodarze gmin.

– Zmienili się włodarze gmin w Środzie Śląskiej, Kostomłotach i Malczycach, ale nowy burmistrz i nowi wójtowie związani są z samorządem i uważam, że współpraca z nimi ułoży się dobrze. A co do budżetu powiatu, to najważniejsze zawarte w nim zadania dotyczą przede wszystkim dróg, oświaty, inwestycji w kapitał ludzki oraz dalszej współpracy mającej na celu rozwój naszej gospodarczej strefy średzko-miękińskiej i dalszy spadek bezrobocia.

Czy macie jakieś plany dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych?

– Dotyczą one dalszego rozwoju sieci infrastruktury drogowej, także budowy ścieżek rowerowych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na dokończenie jednej z największych inwestycji drogowych powiatu, czyli połączenie siedziby gminy Udanin z powiatem, na co pozyskaliśmy środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Chcę też podkreślić, że podpisany został kontrakt wojewódzki i – kolokwialnie mówiąc – w ciągu kilku tygodni wystartują poszczególne programy, z których oczywiście też chcemy skorzystać. Dużo środków – zapowiadaliśmy to w ubiegłej kadencji – będziemy kierować na szkolnictwo zawodowe i na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, solary i przydomowe oczyszczalnie ścieków, na pomoc społeczną, dom dziecka, współpracę z gminami wchodzącymi w skład powiatu średzkiego i rozwój rodzicielstwa zastępczego.

Ziszczenia tych wszystkich zamierzeń życzę w nowym roku panu, pana współpracownikom i radnym powiatu średzkiego w imieniu redakcji „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”. Niech się wszystko spełni. Do Siego Roku!

– Życzę wszelkiej pomyślności mieszkańcom powiatu średzkiego i czytelnikom waszej gazety!

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Rada Powiatu w środzie śląskiej

Sebastian Burdzy – starosta średzki, Grzegorz Pierzchalski – wicestarosta, Witold Rutkowski – przewodniczący Rady Powiatu, Halina Mikła – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Daniel Padewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Kazimierz Buba – członek Zarządu Powiatu, Józef Chabraszewski – członek Zarządu Powiatu, Jerzy Wieczorek – członek Zarządu Powiatu, Czesław Osiecki, Piotr Masłowski, Jan Piotrowski, Małgorzata Rachwalska, Jadwiga Rybacka, Marek Szachniewicz, Daniel Uszyński, Mariusz Wojewódka, Andrzej Znamirowski