sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy: Rekordowy budżet, rekordowe wsparcie

20 529 500 zł – tyle pozyskał Powiat Oleśnicki w obu edycjach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. W I edycji zostały dofinansowane trzy inwestycje kwotą 11 979 500 zł, zaś w II edycji wsparcie uzyskały dwie inwestycje na kwotę 8 550 000 zł.

Te inwestycje drogowe już ukończono. To chodnik o łącznej długości około 200 m przy skrzyżowaniu powiatowych dróg 1464D i 1496D oraz przejście dla pieszych nieopodal – to efekt zakończonej inwestycji w Wyszogrodzie, w gminie Oleśnica. Zadania, w imieniu Powiatu, zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych. Całkowita wartość obu inwestycji to 310 416 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 178 371,04 zł. Odbioru końcowego doczekał się również chodnik łączący Stradomię Wierzchnią ze Stradomią Dolną. Obie inwestycje, zrealizowane przez Powiat Oleśnicki z dofinansowaniem gminy Syców i Dziadowej Kłody pochłonęły ponad 800 000 zł. W maju zakończył się remont odcinka o długości 1,2 km od węzła Szczodrów w kierunku Stradomi Wierzchniej. Inwestorem był Powiat Oleśnicki, a wykonawcą Berger Bau Polska. Koszt inwestycji to 639 017,53 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

Obecnie trwa przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap 2. i 3. – obejmująca wykonanie około 1210 m nowej konstrukcji jezdni. Zadanie uzyskało wsparcie w ramach I edycji Polskiego Ładu, w wysokości 5 795 000 zł. Dofinansowanie miasta Oleśnicy wynosi 100 000 zł. Całkowity koszt to około 7 150 000 zł.

Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 1500D na 6-kilometrowym odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice, dofinansowana kwotą 2 850 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie gminy Dziadowa Kłoda to 200 000 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego wynosi około 4 200 000 zł.

Trwają prace przy budowie chodnika na drodze powiatowej 1500D wraz z kanalizacją deszczową w Dziadowej Kłodzie. Całość pochłonie około 820 000 zł, przy wsparciu miejscowego samorządu kwotą 400 000 zł. Wykonawca ma za zadanie wybudować 762 m chodnika i 280 m kanalizacji. Wszystkie te inwestycje doczekają się końca jeszcze w tym roku. W sumie w 2022 roku Powiat Oleśnicki planuje wyremontować i przebudować około 20 km dróg.

Zadania, które uzyskały wsparcie z I edycji Polskiego Ładu

Przebudowa drogi nr 1459D poprzez wykonanie nakładki na odcinku wynoszącym około 4,5 km od Posadowic do Sątoka. Koszt zadania to 3 103 468,49 zł, a zyskane wsparcie wynosi 2 493 750 zł.

Drugim przedsięwzięciem jest przebudowa drogi 1469D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Cieśle, Wyszogród, Nowoszyce, Gręboszyce, Smolna. Długość drogi wynosi 6,4 km. Inwestycja pochłonie 4 758 497,90 zł, zaś dofinansowanie to 3 690 750 zł.

Starosta Sławomir Kapica osobiście weryfikuje postęp prac na ul. Łukanowskiej w Oleśnicy

Rozmach imponuje

Powiat pozyskał również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o łącznej kwocie 800 000 zł na kompleksową termomodernizację obiektów domu dziecka w Bierutowie. Inwestycji o takiej skali w historii tej placówki jeszcze nie było – zarówno pod względem finansowym, jak i rozmachu prac, które zostaną wykonane. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ogólnego stanu środowiska naturalnego.

29 września powiatowi radni zaakceptowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 oraz uchwały budżetowej na 2022 rok. W wyniku dokonanych zmian, dochody wyniosły 151 086 344,39 zł, a wydatki 169 122 400,79 zł (bieżące – 135 469 344,13 zł, majątkowe – 33 626 056,66 zł). Takiego budżetu na inwestycje nie było jeszcze nigdy w historii powiatu – to budżet rekordowy!

Współpraca z samorządami

Wszystkie środki dzielone są tak, aby rozwój powiatu był zrównoważony. Powiat Oleśnicki stawia na współpracę z samorządami, bo, jak do tej pory, takie rozwiązanie się sprawdza. Za przykład może posłużyć nakładka bitumiczna z ciągiem pieszo-rowerowym w Twardogórze. 2 września miał miejsce uroczysty odbiór tej inwestycji, do której samorząd twardogórski dołożył 800 000 zł. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1 780 000 zł. Przebudowana droga powiatowa 1480D przy ul. Wrocławskiej ma długość 1190 m, zaś sam ciąg pieszo-rowerowy – 998 m.

Z kolei 480 000 zł ma wynieść dofinansowanie gminy Dobroszyce, gdzie za 910 541 zł remontowane są drogi powiatowe 1480D i 1477D.

– Jako powiat, stawiamy na współpracę z samorządami – podkreśla wicestarosta Stanisław Stępień

Na bezpieczeństwo i cyfryzację

Kolejne dwie dotacje na łączną kwotę ponad 420 000 zł pozyskał w ostatnim czasie Powiat Oleśnicki. Środki zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz na cyfryzację starostwa.

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych – ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” to nazwa zadania, na które zostało pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Dotacja wyniosła 100 000 zł, przy środkach własnych w wysokości 74 192,58 zł.

Powiat skutecznie ubiegał się również o unijny grant na „Cyfryzację Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”, w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Kwota stuprocentowego dofinansowania wyniosła 321 803,68 zł. Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie zakupu monitorów komputerowych, serwerów, przełączników sieci LAN oraz centralnego UPS.

Bokserska gala

Oprócz wielu różnych zadań inwestycyjnych, dla Powiatu Oleśnickiego ważne jest również wspieranie i rozwój sportu. Przykładem niech będzie gala Suzuki Boxing Night, która odbyła się w Oleśnicy 21 października. Wydarzenie, współorganizowane przez Powiat Oleśnicki, uświetniło 30. rocznicę zdobycia brązowego medalu przez oleśniczanina Wojciecha Bartnika na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.

Inwestycje, które uzyskały wsparcie w ramach II naboru Polskiego Ładu:

Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice – Działosza oraz na drodze 1496D Biskupice – Drołtowice. Pozyskana kwota: 5 700 000 zł.

Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D, odcinek Kijowice – Kruszowice. Pozyskana kwota: 2 850 000 zł.

Obie inwestycje będą realizowane w roku przyszłym.

W ogólnopolskim Rankingu Spójności ogłoszonym przez Puls Biznesu i przygotowanym przez ośrodek analityczny SpotData, Powiat Oleśnicki, wicelider województwa dolnośląskiego, w rankingu powiatów zajął piąte miejsce, szczególnie dobrze wypadając pod względem wzrostu płac (16. miejsce w kraju) oraz wzrostu liczby miejsc w żłobkach (3. miejsce w kraju, za Suwałkami i Lesznem).