niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy: Rekordowe pieniądze na inwestycje

Rozmowa z wicestarostą oleśnickim STANISŁAWEM STĘPNIEM

Koniec roku całkiem blisko. Jaki rok 2021 był – pana zdaniem – dla Powiatu Oleśnickiego?

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień

– Pomimo trudności związanych z pandemią, ten rok jest dla Powiatu Oleśnickiego rokiem bardzo dobrym przede wszystkim dlatego, iż pozyskaliśmy rekordową ilość zewnętrznych środków finansowych na zrealizowanie wielu inwestycji infrastrukturalnych w naszym powiecie.

A konkretnie?

– W ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy w sumie 3 075 781 zł, a na siedem wniosków aż pięć zostało zaakceptowanych. Dotacje otrzymaliśmy na trzy inwestycje w placówkach oświatowych, a ponadto w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. Warto podkreślić, że w każdym z tych zadań dofinansowanie rządowe wyniosło aż 80 proc.

Czego dotyczyły te inwestycje?

– To m.in. kompleksowa termomodernizacja poprzez docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz systemu ogrzewania na niskoemisyjne, w obiektach należących do wspomnianego przeze mnie wcześniej bierutowskiego Centrum, w którym przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki [800 tys. zł dofinansowania – przyp. autora]. Ponadto pozyskaliśmy 448 tys. zł dofinansowania na wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach w budynku internatu Zespołu Placówek Specjalnych przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy. Poza tym otrzymaliśmy 380 461,45 zł na przebudowę wraz z modernizacją kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w dwóch budynkach mieszczących Liceum Ogólnokształcące w Sycowie. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu 333 720 zł przebudowano i zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu, wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową sieci c.o. między budynkami. A dla PDPS w Ostrowinie z filią w Jemielnej pozyskaliśmy 1 113 600 zł na przebudowę sieci ciepłowniczej.

Ile w sumie Powiat Oleśnicki pozyskał w tym roku pieniędzy pozabudżetowych?

– Prawie 6,5 mln zł, bowiem poza wsparciem z RFIL-u dostaliśmy 3 371 971 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej 1500D między Dziadową Kłodą a Dalborowicami.

Czy przymierzacie się już do planowania przyszłorocznego budżetu Powiatu Oleśnickiego? A jeśli tak, to jaki to będzie budżet?

– Dzisiaj jeszcze trudno jest mi określić wysokość naszego przyszłorocznego budżetu, ale zapewne nie będzie on mniejszy od tegorocznego. Także dlatego, że złożyliśmy trzy wnioski [na łączną kwotę 12 mln zł – przyp. autora] o 95-proc. dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład i mam nadzieję, że zostaną one zaakceptowane.

Czego te wnioski dotyczą?

– Przebudowy ulic Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy [etapy 2. i 3., wykonanie około 1210 m jezdni – przyp. autora], przebudowy drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki na odcinku ok. 6265 m oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 4820 m od Posadowic do Sątoka.

Wygląda na to, że jeśli uda wam się pozyskać granty z Polskiego Ładu, to rok 2022 będzie dla Powiatu Oleśnickiego rokiem dobrym i pełnym pożytecznych inwestycji dla całej powiatowej społeczności.

– Tak właśnie uważam.

Rozmawiał Sławomir Grymin