sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Sukcesy, troski i plany

Rozmowa ze starostą oławskim Zdzisławem Brezdeniem

Jest już taki czas, że można podsumować rok 2017. Jaki on był dla Powiatu Oławskiego? Czy dobrze, że się kończy, czy też może szkoda? Jaki on był dla waszego samorządu?

– Jest takie powiedzenie: „nie chwalmy dnia przed zachodem słońca”, więc jak się uda wykonać tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego, to dopiero zobaczymy. Ale na pewno nie był to rok łatwy, choć z drugiej strony udało się nam dokończyć to, nad czym pracowaliśmy od dobrych kilku lat. Oddaliśmy do użytku Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespołem Szkół Specjalnych – o czym zresztą pisała niejednokrotnie na łamach swojej gazety redakcja „Gminy Polskiej” – i to jest dla nas duży sukces. Cały ośrodek funkcjonuje bez zakłóceń, od początku września otworzyliśmy przedszkole specjalne, planujemy dalszy rozwój, przygotowaliśmy odpowiednie miejsca i częściowo zgromadziliśmy wyposażenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam uruchomić środowiskowy dom pomocy dla osób dorosłych, z którego mogliby korzystać przede wszystkim absolwenci naszej szkoły specjalnej, którzy po zakończeniu edukacji po prostu czasem nie mają co ze sobą zrobić. Sądzę, że taki dom będzie dopełnieniem całości i miejscem bardzo pożytecznym.

Ale jest w tej beczce miodu łyżka dziegciu związana z finansowaniem tej inwestycji, bowiem większa część samorządów, które miały partycypować w kosztach zadania, nie wywiązała się z umów – tylko gmina Domaniów
zap
łaciła w terminie.

– Jest trochę lepiej i coś drgnęło w kierunku lepszego. Podpisaliśmy porozumienie z gminą Jelcz-Laskowice na dopełnienie finansowania i czekam na pieniądze, które gmina zadeklarowała. Zostały jeszcze miasto Oława i gmina Oława, która tylko częściowo wywiązała się z umowy.

Zatem coś drgnęło, ale mogłoby drgnąć bardziej.

– Oczywiście, tym bardziej że są to środki finansowe zawarte w naszym budżecie, które warunkują funkcjonowanie Powiatu Oławskiego nie tylko w tym roku, ale będą rzutować na rok przyszły.

Może nie pastwmy się już nad niesłownymi samorządowcami, tylko porozmawiajmy o innych inwestycjach.

– Realizujemy dwa zadania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Gminnej i Powiatowej – to wylot na autostradę A4 na drodze powiatowej od Marcinkowic do Sobociska, w Jelczu-Laskowicach kończymy realizację odcinka drogi, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, a ponadto wykonujemy szereg mniejszych inwestycji. Ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego obiektu dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, popularnie zwanego u nas warsztatami szkolnymi. Mam nadzieję, że uda nam się szybko wyłonić wykonawcę, a jest to poważne zadanie, które będzie w przyszłym roku priorytetem inwestycyjnym Powiatu Oławskiego. Uważam, że w mocny sposób musimy wejść w reformę szkolnictwa branżowego, zawodowego i ponadgimnazjalnego, dostosowując się do potrzeb reformy. Zatem należy wybudować nowy obiekt i będzie to nowoczesna placówka wspomagająca uczniów w zdobywaniu wiedzy. Powstanie dwukondygnacyjna hala, w której będą mieścić się warsztaty, pracownie metrologiczne i informatyczne, pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie i pracownie związane z kierunkami gospodarczymi – np. turystyczna i gospodarstwa domowego.

W tym roku rozwiązał się worek z unijnymi grantami…

– …z których staramy się korzystać, ale nie udało nam się niestety pozyskać dofinansowania na budowę warsztatów, dlatego szukamy innych rozwiązań. Ubolewam nad tym, że w obecnym programowaniu unijnym za mało środków finansowych przeznaczanych jest na inwestycje infrastrukturalne, za to więcej pieniędzy jest na różnego rodzaju szkolenia i konferencje. A nam zależy na tym, aby uruchomić nowoczesne szkolnictwo zawodowe, aby coraz to nowe zastępy nowych ludzi mogły zdobywać nowocześnie wiedzę i zasilać potrzeby zakładów ulokowanych w naszej strefie ekonomicznej.

Rozmawiał Sławomir Grymin