poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Otworzyliśmy front działania

Rozmowa ze starostą oławskim Zdzisławem Brezdeniem

Samorządy opracowały już projekty swoich budżetów, zapewne Powiat Oławski też złożył już swój budżet.

– Oczywiście, że tak!

Budżet jest ważny, to najbliższa przyszłość i inwestycje. Jaki jest budżet Powiatu Oławskiego na rok 2017. Czy jest pan z niego zadowolony?

– Z projektu przyszłorocznego budżetu jestem zadowolony, ponieważ otworzyliśmy sobie pewien front działania, zabezpieczając środki finansowe na inwestycje, które są dla nas znaczące.

Jakie to inwestycje?

– Są to różne zadania. Z jednej strony – w infrastrukturę drogową. Wystąpiliśmy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zgłaszając dwa przedsięwzięcia. Pierwsze to inwestycja szacowana na prawie 6 mln zł, drugie pochłonie prawie 2,5 mln zł. Jedna inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Oława, a druga w mieście Jelcz-Laskowice. Ponadto chcemy wyremontować jeden z mostów i to jest również kosztochłonne przedsięwzięcie, na które będziemy ubiegać się o dofinansowanie z rezerwy ministerialnej dotyczącej budowy i modernizacji obiektów inżynierskich. Wcześniej kilkakrotnie już z tego korzystaliśmy – zawsze skutecznie. Poza tym zabezpieczyliśmy środki finansowe na dokumentację projektową ważnego węzła komunikacyjnego w Oławie, jakim jest rondo na ul. Kutrowskiego, w ciągu drogi krajowej nr 94. Zagwarantowaliśmy sobie również pieniądze na ważny projekt modernizacji szkolnictwa średniego – na pracownie przyrodnicze dla naszych szkół.

Zatem konsekwentnie wspieracie szkolnictwo zawodowe.

– Cały czas! Dlatego będą środki finansowe na budowę nowoczesnych warsztatów szkolnych. Już drugi rok czekamy na rozpoczęcie tej inwestycji, ale Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego jeszcze nie ruszył i tu jest pewien kłopot. Ponadto dysponujemy pieniędzmi na termomodernizację ostatniego naszego obiektu szkolnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i, krótko mówiąc, jesteśmy gotowi do wszelkich działań inwestycyjnych. Chcę też podkreślić, że ukończyliśmy budowę Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego w Oławie – wyemitowaliśmy obligacje i sfinansowaliśmy to zadanie, a teraz czekamy na obiecaną trzecią transzę środków finansowych od gmin, które nas wspierały przy realizacji tej inwestycji. Zabezpieczyliśmy również środki finansowe na trzyprocentową podwyżkę dla nauczycieli.

Ile pieniędzy w przyszłym roku Powiat Oławski przeznaczy na inwestycje?

– Ponad 5 mln zł, i to tylko z naszego budżetu, ale mam nadzieję, że ta kwota zostanie zwielokrotniona…

– …gdy zdynamizuje się nowa unijna perspektywa…

– …i na to mocno liczę!

Kiedy uroczyście otworzycie Centrum?

– Planujemy taką uroczystość na początku marca przyszłego roku, a do tego czasu – jeszcze w tym roku – obiekt odpowiednio wyposażymy.

Czego nasza redakcja może życzyć waszemu samorządowi w nadchodzącym roku?

– Aby rok 2017 był dla nas co najmniej tak dobry jak rok 2016.

Rozmawiał Sławomir Grymin