czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Nowy budżet i nowe wyzwania

Rozmowa ze starostą oławskim Zdzisławem Brezdeniem

Powstała nowa koalicja w Powiecie Oławskim, ale łatwo nie było…

starosta Zdzisław Brezdeń

– …bo stworzenie koalicji jest zazwyczaj trudnym zadaniem…

– …związanym przecież z pogodzeniem wielu różnych interesów oraz dążeń i celów…

– …a także arytmetyka wyborcza, sprawy personalne i programowe, krótko mówiąc wpływa na to wiele różnorodnych czynników, a czasem zbiegów okoliczności.

Jak to wygląda w Powiecie Oławskim w kadencji 2018-2023?

Koalicja w Powiecie Oławskim utworzona jest przez dwa ugrupowania – Prawo i Sprawiedliwość mające siedmiu radnych i Bezpartyjnych Samorządowców Ziemi Oławskiej mających czterech radnych. Wspólnie tworzymy jedenastoosobową koalicję w dziewiętnastoosobowej Radzie Powiatu Oławskiego.

Starostą jest Zdzisławem Brezdeń, a wicestarostą

– …Witold Niemirowski z BSZO, a przewodniczącym Rady Powiatu Oławskiego został Tadeusz Kułakowski, także z BSZO. Zatem najważniejsze sprawy personalne są w zasadzie już za nami.

Ale przed wami uchwalenie budżetu powiatu na rok 2019.

Budżet będzie na poziomie ubiegłorocznym, aczkolwiek jest trochę bardziej optymistyczny, ponieważ jest większy po stronie dochodowej. Z drugiej strony zmierzymy się z nowymi wyzwaniami związanymi z reformą oświaty i jej drugim etapem.

Z czym będą związane te wyzwania?

Pierwsze klasy w naszych szkołach średnich będą się teraz składać jakby z dwóch oddziałów utworzonych z uczniów, którzy ukończyli trzecią klasę gimnazjów, i tych, którzy są po ósmej klasie szkoły podstawowej. W związku z tym znacznie zwiększy się liczba oddziałów.

Pewnie zwiększy się też liczba nauczycieli…

– …i zorganizowanie tego wszystkiego zaprząta nam głowy już od dłuższego czasu, trzeba to wszystko spiąć zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym. To niełatwe i ciekawe wyzwanie, ale sądzę, że sobie z nim poradzimy.

Co poza drogami będzie priorytetem inwestycyjnym dla Powiatu Oławskiego w roku 2019?

Planujemy dokończyć termomodernizację ostatniego obiektu, który nam jeszcze pozostał – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zlokalizowanego w dawnych koszarach. W tym roku – ze względu na zabytkowy charakter tego obiektu – mieliśmy problem z wyłonieniem wykonawcy zadania, ponieważ zastosowaliśmy tutaj nowatorską technologię ocieplania nie klasycznym styropianen, tylko za pomocą specjalnych ciepłochronnych tynków. Nie udało nam się wyłonić wykonawcy, bowiem w drugiej połowie roku zdobycie firmy do przeprowadzenia tego zadania graniczyło z cudem, a z drugiej strony ta technologia wymagała opanowania większej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Ponadto dopiero w drugiej połowie roku otrzymaliśmy potwierdzenie uzyskania dużego dofinansowania tej inwestycji, stąd ten poślizg, ale liczymy na to, że na początku roku uda nam się ponownie ogłosić przetarg i znajdziemy wykonawcę. Zobaczymy też, jak rozwiąże się sytuacja dotycząca budowy Centrum Praktycznej Nauki Zawodu zlokalizowanego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Mamy już pomysł i projekt, ale powodzenie tego przedsięwzięcia w dużej mierze będzie zależało od współpracy z dolnośląskim urzędem marszałkowskim i tego, czy uda nam się pozyskać dofinansowanie na tę dużą kosztochłonną inwestycję.

Czego „Gmina Polska” może życzyć panu i zarządowi Powiatu Oławskiego w Nowym Roku 2019?

Przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i wzajemnej życzliwości we wspólnym działaniu dla dobra naszego Powiatu. A jednym z ważnych punktów naszego porozumienia jest długofalowe działanie wsparte przez urząd marszałkowski i wojewodę, polegające na wejściu do rządowego programu „Mosty dla regionów” i wybudowanie nowego mostu na Oławie, który odciąży od ruchu Wrocław i poprawi system komunikacyjny w naszym mieście.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Rada Powiatu Oławskiego 2018-2023

Tadeusz Kułakowski (przewodniczący), Krzysztof Skrzydłowski (wiceprzewodniczący) Zdzisław Brezdeń, Marek Chudy, Władysław Czubak, Małgorzata Engel, Maciej Gwiazdowicz, Józef Hołyński, Roman Kaczor, Szymon Kościelak, Łukasz Kotapski, Mirosław Kulesza, Anna Leszczyńska, Mariusz Olender, Wiesława Pohoriło, Agnieszka Prorok, Marek Szponar, Wawrzyniec Wlazło, Bożena Worek.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019
wielu pełnych słońca chwil, zdrowia, sukcesów
w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym
Mieszkańcom powiatu oławskiego
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzy

starosta Zdzisław Brezdeń