czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Mamy ambitny budżet

Rozmowa ze Zdzisławem Brezdeniem, starostą oławskim

Czy pańskim zdaniem zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wpłynie negatywnie na naszą samorządność?

Zdzisław Brezdeń
Zdzisław Brezdeń

– Zapewne znaczna liczba występujących publicznie samorządowców z tyłu głowy będzie miała to, co się wydarzyło w Gdańsku i tego dramatu szybko nie da się zapomnieć. Przecież to mogło się zdarzyć wszędzie i ofiarą mógłby stać się każdy z samorządowców lub polityków, a dziwnych i niezrównoważonych ludzi nie brak.

Pod koniec roku rozmawialiśmy o planach Powiatu Oławskiego na rok 2019, a dzisiaj można już chyba zapytać o ich realizację. Czy budżet Powiatu odbiega od jego projektu?

– Budżet się nie zmienił, a nowa rada powiatu zaakceptowała propozycje nowego Zarządu Powiatu Oławskiego. To, moim zdaniem, budżet ambitny i jak zawsze w ostatnich latach wszechstronny i dający różne możliwości realizacji zadań. Realizacja budżetu przez Powiat Oławski opiera się głównie na finansowych środkach zewnętrznych, m.in. tych, którymi dysponują wojewoda i marszałek województwa. My przede wszystkim staraliśmy się zabezpieczyć swój wkład finansowy, a pieniądze chcemy pozyskać, emitując obligacje. Poza tym będziemy korzystać ze środków finansowych, które nam pozostały w ramach nadwyżki z roku 2018. Tych pieniędzy trochę nazbieraliśmy i także dlatego sytuacja finansowa Powiatu Oławskiego nie jest zła, także w porównaniu z innymi powiatami.

Czy może pan dzisiaj powiedzieć, ile pieniędzy Powiat Oławski przeznaczy na inwestycje?

– Na zadania inwestycyjne chcemy przeznaczyć około 15 mln zł – z czego nasz wkład wyniesie około 4 mln zł – i widać, że przy naszym budżecie sięgającym 80 mln zł jest to dość pokaźna kwota. Oczywiście, jak co roku liczymy na wsparcie gmin, które też są tym zainteresowane, bowiem mieszkańcy Jelcza-Laskowic, Domaniowa i Oławy są zarazem mieszkańcami powiatu oławskiego. Burmistrzowie i wójtowie też współpracują z Powiatem i deklarują wsparcie na tyle, na ile to będzie możliwe. Zatem sądzę, że przed nami niezłe perspektywy.

Jakie będą priorytety Powiatu w tym roku?

– Jak zawsze drogi i chcę podkreślić, że staramy się remontować i modernizować drogi w sposób przemyślany, aby z powiatu oławskiego można było łatwo wydostać się w każdym kierunku do tras szybkiego ruchu. Dlatego też drogi dla nas strategiczne chcemy robić w pierwszej kolejności, a dopiero później wszystkie inne drogi lokalne. Złożyliśmy już wnioski o dofinansowania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i bardzo liczymy na Krajowy Fundusz Drogowy, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki. Ponadto – wraz z samorządami i przy wsparciu wojewody i marszałka – podjęliśmy wspólnie ważną decyzję dotyczącą budowy nowej przeprawy mostowej na Odrze, w rejonie Oławy. Chcemy to zadanie wykonać w przyszłości wspierając Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, która budowę będzie realizować, korzystając z projektu „Mosty dla regionów”. A przed nami także trudne wyzwania dotyczące drugiego etapu reformy edukacji. W tym roku reforma ta zagości do szkół średnich – ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – i trzeba wszystko przeorganizować, ale w przeszłości nasze szkoły radziły sobie dobrze z większą liczbą młodzieży. Nie ograniczaliśmy infrastruktury szkolnej, mamy tyle samo szkół na terenie powiatu jak przed dwudziestu laty i ta baza powinna wystarczyć. Oczywiście problemy będą z kadrą, bowiem za pięć lat nie będzie dla wszystkich pracy, ale to za pięć lat i do tego czasu dużo się może wydarzyć. Trudności będą też związane z tym, że dwa potoki uczniów będą szły różnymi programami – jeden cztero- i pięcioletni, jeśli chodzi o liceum i technikum, a drugi taki, jaki obowiązuje teraz. Wszystko trzeba będzie odpowiednio skoordynować.

Rozmawiał Sławomir Grymin