czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Krok po kroku, ale bez fajerwerków

Rozmowa ze starostą oławskim Zdzisławem Brezdeniem

Jesteśmy w latach dwudziestych XXI wieku, na początku roku 2020, i dlatego warto poinformować naszych czytelników o tym, jak będzie wyglądał tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego i jego najbliższe plany – także te najważniejsze, inwestycyjne.

Zdzisław Brezdeń

– Generalnie, myślę, iż rok 2020 będzie rokiem stabilizującym, bez jakichś fajerwerków inwestycyjnych. Natomiast w mojej ocenie rok poprzedni był dla Powiatu Oławskiego bardzo udany i niemało środków finansowych wydaliśmy na realizację zaplanowanych zadań. Rok 2019 był rzeczywiście rekordowy, szczególnie jeśli chodzi o nakłady na infrastrukturę drogową, ale sądzę, że w tym roku już tak dobrze nie będzie, choć zapewne będziemy konsekwentnie realizować zaplanowane działania. W samorządowej pracy, jak w wielu sferach życia, występuje pewna sinusoida w działaniach i nie można cały czas przeprowadzać spektakularnych działań i żyć infrastrukturalnymi fajerwerkami. Trzeba chodzić twardo po ziemi, krok po kroku wykonywać swoją robotę, a kiedy przyjdzie na to dobry czas i odpowiednie pieniądze, przeprowadzać wystrzałowe zadania.

Tym bardziej, że coraz więcej gremiów skłonnych jest do zakazania fajerwerków…

– No właśnie, finansów trzeba z pietyzmem pilnować. Czasem spektakularne i kosztochłonne inwestycje doprowadzają samorządy do późniejszej zapaści finansowej, skutkującej czasami zadłużaniem się w parabankach, i dlatego żelazna reguła zdrowego rozsądku powinna nam nieustannie przyświecać. Właśnie tak w Powiecie Oławskim staramy się robić.

Patrząc na sprawy dla was najważniejsze i strategiczne, to jedną z nich jest chyba obwodnica Oławy.

– Jak z nią będzie, to dzisiaj nie mogę ostatecznie powiedzieć. Więcej będziemy wiedzieć, gdy zostanie zamknięta rządowa lista stu obwodnic. Dzisiaj jedynie mogę oświadczyć, że mnie i moim bliskim współpracownikom od lat bardzo na tej obwodnicy zależało i nadal zależy.

Co przede wszystkim wasz samorząd będzie robił pod względem infrastrukturalnym w roku 2020?

– Tradycyjnie, i jak co roku, zabezpieczyliśmy środki finansowe na inwestycje drogowe i złożyliśmy stosowne wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o wsparcie zewnętrzne tych zamierzeń. I jak w roku ubiegłym, będziemy chcieli skwapliwie z tego skorzystać. Ponadto zależy nam na dalszym inwestowaniu w oświatę, przede wszystkim nastawiamy się na działania związane z modernizacją naszej szkolnej bazy i dotyczy to wszystkich podlegających nam placówek oświatowych. A przed nami dalej wielkie zadanie związane z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, czyli budowa dodatkowego budynku, w którym chcielibyśmy przygotowywać do praktycznej nauki zawodu. Przyznaję, że ta sprawa się przedłuża. Niestety, nie mamy na razie szczęścia i możliwości, aby uzyskać dobre dofinansowanie tego niezmiernie potrzebnego przedsięwzięcia, a z własnych środków finansowych trudno nam zrealizować tę kosztochłonną inwestycję. W tym roku pragniemy także zainwestować w poprawę funkcjonowania samego Starostwa Powiatowego w Oławie i aby osiągnąć ten cel, planujemy modernizację obiektu, częściowo dzisiaj wykorzystywanego, do którego chcemy przenieść Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z całą bazą z nim związaną, czyli z pieczą zastępczą i administracją obsługującą punkt interwencji kryzysowej. Po prostu zamierzamy stworzyć lepsze warunki pracy niż są teraz, bowiem dzisiaj wszystko jest rozdrobnione, w różnych miejscach, i przez to brakuje nam jednolitości zarządzania. Niestety, na to przedsięwzięcie będziemy musieli wyłożyć własne środki finansowe i aby to zrealizować, upłyną co najmniej dwa lata, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to wykonać.

Jak będzie wyglądał budżet Powiatu Oławskiego w liczbach?

– W tym roku dochody zaplanowaliśmy na poziomie ponad 81,5 mln zł, natomiast wydatki na ponad 88 mln zł. Wydatki majątkowe będą oscylować w okolicy 10 mln zł, aczkolwiek w trakcie roku to się zmienia i w roku 2019 przekroczyliśmy 16 mln zł. Warto także zaznaczyć, że w roku ubiegłym po raz pierwszy w historii budżet Powiatu Oławskiego przekroczył 100 mln zł.

A ile środków finansowych przeznaczycie na zadania inwestycyjne?

– Na inwestycje – nazwijmy to wydatkami majątkowymi – zaplanowaliśmy wydać około 10 mln zł.

Czy skorzystacie z jakichś kredytów lub pożyczek?

– Staramy się raczej unikać wszelkich kredytów, wydajemy własne pieniądze budżetowe, ale oczywiście chętnie korzystamy
z zewnętrznych dofinansowań zadań i wsparcia gmin wchodzących w skład powiatu oławskiego. A pożyczki bierzemy niechętnie, ponieważ trzeba je oddawać i wolimy posiłkować się obligacjami. Chcę też zaznaczyć, że przygotowujemy się do realizacji pomysłu związanego z naszym Domem Pomocy Społecznej w Oławie, który został częściowo zmodernizowany w latach dziewięćdziesiątych, przy wykorzystywaniu budynków należących w przeszłości do armii radzieckiej. Teraz obiekt ten wymaga poważnej inwestycji modernizującej i inwestycję tę zamierzamy zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadanie łatwe nie jest, ale jestem przekonany, że uda nam się to zrobić

Im sprawa trudniejsza, tym słodszy owoc zwycięstwa.

– Tak to bywa w życiu, a chodzi za nami także ciekawy pomysł dotyczący ustawy o pieczy zastępczej, która narzuca samorządom od roku 2021 zmniejszenie liczby podopiecznych w domach dziecka do 14. A u nas jest około 30 dzieci, z których część jest spoza powiatu oławskiego, lecz nasza placówka mieści się w starej kamienicy wymagającej poważnego remontu i dostosowania jej do wszystkich standardów i wymogów związanych choćby z bezpieczeństwem podopiecznych – szczególnie wymogów przeciwpożarowych. Zatem wpadliśmy na pomysł wybudowania nowego rodzinnego domu dziecka, mamy odpowiednią naszą działkę, na której w ciągu najbliższych dwóch lat stanie taki obiekt. Jest już przygotowana koncepcja i przeprowadziliśmy niezbędne analizy.

Reasumując, jaki zatem będzie ten rok dla Powiatu Oławskiego?

– Na pewno będzie rokiem normalnym.

Rozmawiał Sławomir Grymin