piątek, 22 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Drogi, mosty i termomodernizacje

Rozmowa ze starostą oławskim Zdzisławem Brezdeniem

Od ostatnich wyborów samorządowych minęło jużł roku. Jak realizowany jest budżet Powiatu Oławskiego? Co było w tym czasie najważniejsze?

Zdzisław Brezdeń
starosta Zdzisław Brezdeń

– Budżet tegoroczny przygotowany był przez poprzedni Zarząd Powiatu Oławskiego. Skład Zarządu się zmienił i tylko ja zostałem z dawnego jego składu. Budżet jest w zasadzie optymistyczny i udało nam się już rozpocząć dużą część zadań zaplanowanych do tegorocznych realizacji. To przede wszystkim inwestycje drogowe, których wykonywanie w dużej mierze wynika z porozumienia z wojewodą dolnośląskim. Zatem realizujemy dwa przedsięwzięcia drogowe – już wyłoniliśmy wykonawców i wszystko toczy się normalnym trybem przewidzianym dla tego typu działań. Poza tym udało nam się podpisać umowę na realizację ważnego dla nas zadania – termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. To ostatni budynek szkolny na naszym terenie, który nie został jeszcze stermomodernizowany. Jest to dawny obiekt pokoszarowy – poniemiecki, potem posowiecki, a teraz znajduje się tam polska szkoła, w której musimy stosować nowatorską technologię, ponieważ placówka ta jest pod nadzorem konserwatora zabytków i musimy postępować zgodnie z jego zaleceniami.

To chyba pewne sprawy komplikuje…

– …ale najważniejsze, że udało nam się wyłonić wykonawcę, podpisaliśmy już umowę i liczę na to, iż uda się zrealizować to zadanie tak, aby nie utrudniać zakończenia i rozpoczęcia nowego roku szkolnego. A poza tym wokół naszego starostwa trwają prace, przebudowujemy parking i poprawiamy funkcjonalność oraz estetykę, także w myśl zaleceń konserwatora zabytków – jezdnia będzie granitowa, place parkingowe ze specjalnego bruku i kamienne krawężniki.

A co z projektem mostowym?

– Powiat Oławski i wszystkie gminy naszego powiatu podpisały porozumienie z marszałkiem dolnośląskim Cezarym Przybylskim i wniosek przygotowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei dotyczący budowy przeprawy mostowej nad rzekami Odrą i Oławą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czekając na jego rozstrzygnięcie, zabezpieczyliśmy środki finansowe wynikające z naszego wkładu samorządowego do części dokumentacyjnej – czyli 700 tys. zł marszałek i 700 tys. zł my jako gminy, a 80 proc. kosztów ma wyłożyć ministerstwo. Oczywiście jeśli nasz wniosek zostanie zaakceptowany i wprowadzony do programu „Mosty dla regionów”.

Gazeta nasza polityką się nie zajmuje, ale trudno nic nie powiedzieć o ostatnich protestach nauczycieli.

– Szkoły na terenie powiatu oławskiego także strajkowały, tak jak na całym Dolnym Śląsku. Ale dzięki Bogu nauczyciele już nie strajkują, choć sytuacja była napięta. Dzięki pomocy dyrektorów szkół i części niestrajkujących nauczycieli udało nam się przejść przez ten okres w miarę spokojnie. Pomogliśmy też miastu w przeprowadzeniu egzaminów w szkołach podstawowych i w trzecich klasach gimnazjalnych. Chcę również podkreślić, że rozumiem nauczycieli – moja żona jest przecież nauczycielką! – więc problemy nauczycieli są mi znane i z wieloma się utożsamiam, ale osobiście uważam, że uczeń jest najważniejszy i dziękuję tym wszystkim nauczycielom, którzy uważają podobnie i umożliwiają uczniom dalszą edukację. Sądzę także, że polski rząd dotrzyma słowa i rozwiąże najważniejsze nauczycielskie problemy.

Rozmawiał Sławomir Grymin