niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Centrum na półmetku

Choć początki nie były najłatwiejsze, a większość wcześniejszych problemów dotyczyła sfinansowania tego niezmiernie ważnego i kosztochłonnego przedsięwzięcia, to dzisiaj wszystko idzie do przodu, zgodnie z planami i sztandarowa inwestycja Powiatu Oławskiego, czyli budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie nabrała właściwego kształtu i szybko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu.

 

Dla Powiatu Oławskiego budowa Centrum jest nie tylko inwestycyjnym priorytetem, ale również zadaniem najbardziej prestiżowym i kapitałochłonnym oraz powodem do dumy i satysfakcji. Na to właśnie przedsięwzięcie, realizowane od końca roku 2014, ukierunkowany jest budżet Powiatu, a w roku 2016 na ten cel przeznaczonych jest aż 11,5 mln zł.

– Dotarliśmy do półmetka realizacji tego największego w historii naszego samorządu zadania i w związku z tym planujemy w lutym konferencję, na której podsumujemy dotychczasowe działania i zaprezentujemy koncepcję przyszłej funkcjonalności obiektu – informuje starosta oławski Zdzisław Brezdeń.

Będzie to Centrum z prawdziwego zdarzenia i m.in. będzie się w nim mieścić Przedszkole Specjalne, Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat Zespołu Szkół Specjalnych i ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla osób dorosłych (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Ideą powstania Centrum było objęcie przez całą drogę życiową opieką, edukacją i rewalidacją osób w różny sposób niepełnosprawnych – od wykrycia niepełnosprawności poprzez wszystkie formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz po ukończeniu edukacji. Chodziło przede wszystkim o stworzenie nowoczesnej placówki, która zapewni odpowiednie warunki do realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Ważne jest umieszczenie w jednym – zaprojektowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych – obiekcie maksymalnej liczby specjalistów zajmujących się diagnozą, edukacją, rewalidacją i rehabilitacją, jak również otoczenie kompleksową pomocą rodzin osób niepełnosprawnych, stosowanie najnowszych zdobyczy nauki oraz techniki w edukacji i rewalidacji. W Centrum – w celu podniesienia skuteczności działania – współpracować będą wszyscy zajmujący się terapią, opieką medyczną, edukacją, rehabilitacją, rewalidacją osób niepełnosprawnych, a zajęcia edukacyjne będą łączone z zajęciami rewalidacyjnymi rozwijającymi kreatywność, sportowo-rekreacyjnymi i przeznaczonymi dla dorosłych.

Warto też podkreślić, iż budynek Centrum zaprojektowano w technologii pasywnej – energooszczędnej, co jest standardem wznoszenia obiektów budowlanych wyróżniających się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną. W budynku Centrum redukcja zapotrzebowania na ciepło będzie tak duża, iż nie będzie trzeba stosować tradycyjnego dogrzewania, lecz jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego za pomocą ciepła z podłoża. Obiekt będzie wyposażony w system inteligentnego zarządzania energią i wiele innych rozwiązań służących maksymalnemu obniżeniu zapotrzebowania na energię i obniżeniu kosztów eksploatacji.

HS