sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Budżet wykonywany zgodnie z planem

Rozmowa ze starostą Powiatu Oławskiego MIROSŁAWEM KULESZĄ

Co najbardziej ceni pan w samorządzie?

– Sama istota samorządności jest niewątpliwie słuszna. Natomiast rodzą się pytania, czy wszystkie kierunki działania są dobre i pożądane. Z tym jest niestety trochę inaczej. Wystarczy popatrzeć na samorząd powiatowy. Od samego jego powstania wyrażałem się krytycznie właśnie o takiej formie samorządu powiatowego, jaki funkcjonuje teraz.

Dlaczego?

– Przede wszystkim nie podoba mi się finansowanie powiatów, a co za tym idzie niedysponowanie przez nie odpowiednimi środkami finansowymi potrzebnymi do osiągania celów. Ponadto uważam, że powiatów jest za dużo, i że po prostu są za słabe pod względem ekonomiczno-gospodarczym. W okresie międzywojennym powiaty miały mniej więcej 120-150 tys. mieszkańców, a dla porównania powiat oławski liczy sobie teraz siedemdziesiąt kilka tysięcy ludzi. Moim zdaniem powiaty powinny być liczniejsze i silniejsze ekonomicznie, jeśli mają realizować – tak jak choćby Powiat Oławski – tak wiele zadań infrastrukturalnych, chociażby tych związanych z drogami powiatowymi i szkołami ponadpodstawowymi. Bez dotacji finansowych, własnymi funduszami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Powiat przecież nie ma swoich dochodów, są to w zasadzie odpisy, nie możemy kształtować podatków, a majątku mamy niewiele.

Mirosław Kulesza

Jak w takim razie dajecie sobie radę?

– Między innymi współpracujemy z gminami należącymi do powiatu oławskiego i, dzieląc się kosztami, realizujemy np. inwestycje drogowe. Niestety, z własnych pieniędzy budżetowych nie bylibyśmy w stanie zrobić nawet chodników na swoim terenie, a co tu mówić o drogach…

Zapewne jest to frustrujące.

– Oczywiście, że frustrujące, bowiem jesteśmy zależni od spraw i różnych sił zewnętrznych – od dotacji rządowych i unijnych oraz od współpracy z gminami.

Tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego jest całkiem spory i dochody zaplanowane są na prawie 150 mln zł, ale trzeba mieć własne środki finansowe.

– Wtedy zaczynają się schody i dochodzimy do przysłowiowej ściany, bowiem możliwości zaciągania kredytów lub emisji obligacji też są ograniczone. Gdyby nastąpiło jakieś wahnięcie finansowe, to byłoby naprawdę źle.

Problemem jest również oławski zadłużony szpital.

– To najtrudniejszy problem Powiatu Oławskiego, który nie zostanie rozwiązany w tej upływającej już kadencji. Zadłużenie szpitala jest dość duże, lecz teraz się ustabilizowało. Na szczęście ma być przedłużony kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, a bieżąca jego obsługa będzie podtrzymana. Niestety, bieżąca płynność finansowa szpitala jest zachwiana, dlatego niezbędne jest zwiększenie zadłużenia tej placówki przynajmniej o milion złotych.

Czy jest jakieś światło w tunelu?

– Nie chcę uprawiać czarnowidztwa, ale jeśli chodzi o poziom zadłużenia, zobowiązań i należności, to niestety sytuacja nie ulega wielkim zmianom na lepsze. Bez zwiększenia pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Zdrowia i przeprowadzenia niezbędnych reform – na przykład wprowadzenia bardziej dochodowych świadczeń zdrowotnych – większych zmian na lepsze nie przewiduję. Zmianie musi po prostu ulec wewnętrzny sposób funkcjonowania szpitala w Oławie, w tym także polepszenie jego zarządzania.

Szpital w Oławie był już wcześniej zadłużony.

– Ale zadłużenie szpitala w roku 2019 zostało zniwelowane. Na to gminy powiatu oławskiego dały 6,6 mln zł, a Powiat Oławski – podczas tego oddłużania – przekazał szpitalowi łącznie 19,5 mln zł dotacji. Zadłużenie zniknęło, lecz w roku 2022 szpital ponownie zaczął generować długi.

Jak realizowany jest tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego?

– Od początku roku wszystko idzie zgodnie z planem i – odpukać w niemalowane drewno – póki co spływają pozyskane dotacje finansowe i zawierane są porozumienia z gminami powiatu oławskiego. Patrzę na to z optymizmem, ponieważ umowy zostały dotrzymane i współpraca toczy się w dobrym kierunku.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Plan dochodów majątkowych Powiatu Oławskiego ustalono w wysokości 31 502 716 zł, w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (4500 zł).

• Z tytułu sprzedaży działek przy ul. Baczyńskiego (50 tys. zł).  Dotacja celowa (1 690 000 zł) z tytułu pomocy finansowej Miasta Oława na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1570D ul. Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ul. Kutrowskiego, na małe rondo w Oławie i 238 689 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1580 D ul. Rybackiej i 1571D ul. Zwierzynieckiej w Oławie – wykonanie trzech przejść dla pieszych.  Dotacja celowa (535 000 zł) otrzymana z tytułu pomocy finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na przebudowę drogi powiatowej nr 1539D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz-Laskowice.  Dotacja celowa (437 500 zł) otrzymana z tytułu pomocy finansowej Gminy Oława na przebudowę drogi powiatowej nr 1573D Gać – Psary.  Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), w kwocie 1 062 621 zł, na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1580D ul. Rybackiej i 1571D ul. Zwierzynieckiej w Oławie – wykonanie trzech przejść dla pieszych oraz 719 567 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1573D Gać – Psary.  Z Rządowego Funduszu Polski Ład (25 089 039 zł), w tym 1 445 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1539D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz-Laskowice.  8 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie – Bystrzyca.  6 930 000 zł na termomodernizację i modernizację budynków sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego.  1 997 500 zł na termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.  6 716 538 zł na modernizację i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie.  1 675 800 zł otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym 1 176 000 zł na modernizację dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie oraz 499 800 zł na rewitalizację i modernizację sali gimnastycznej przy tej placówce.