sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Oławie: Budżet rekordowy, i nie mniejsze problemy

Przed Powiatem Oławskim realizacja całkiem sporego budżetu na rok 2024 i wielu zadań infrastrukturalnych dofinansowanych z zewnętrznych programów. Najważniejsze będzie jednak rozwiązywanie problemów związanych z zadłużonym Szpitalem Powiatowym w Oławie, i choć jest to arcytrudne zadanie, poddawać się nie wolno i w Powiecie Oławskim nikt nie hołduje takiej postawie.

Tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego jest wyższy od ubiegłorocznego i został opracowany zgodnie z obowiązującymi ustawami: o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym, a w szczególności w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2024, jak również o informacje przekazane przez ministra finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla Powiatu Oławskiego w projekcie budżetu państwa na ten rok.

Starosta Mirosław Kulesza Fot. Sławomir Grymin

Sporo zadań infrastrukturalnych i niemało zewnętrznych dotacji

– Będzie to budżet trudny, w którym jest dużo zadań, ponieważ poprzedni Zarząd Powiatu Oławskiego pozyskał sporo dotacji finansowych z budżetu państwa na inwestycje – i to bardzo dobrze – co zdecydowało o konstrukcji budżetu na rok 2024 – mówi starosta Mirosław Kulesza. – Zatem przedsięwzięcia drogowe, ocieplenia szkół i wiele jeszcze innych zadań będą realizowane, ale musimy mieć na te inwestycje własne środki finansowe, co stanowi pewien problem. Zmuszeni jesteśmy brać kredyty, a także wspomagać się sprzedażą obligacji, a wszystko właśnie po to, aby mieć swoje fundusze. Przecież inwestycje drożeją, a gdy zostanie podwyższone najniższe wynagrodzenie, automatycznie wzrośnie koszt pracy, a co za tym idzie firmy budowlane zechcą brać więcej za swoje usługi. W konsekwencji – co można z dużą dozą pewności założyć – naszemu Powiatowi zabraknie pieniędzy na inwestycje. Cóż, Powiat Oławski jest na granicy swoich możliwości finansowych i przed nami czas realizacji ryzykownego budżetu oraz trudnej finansowo-logistycznej gimnastyki.

Priorytetem zadłużony szpital

Dla Powiatu Oławskiego największym problemem jest zadłużenie Szpitala Powiatowego w Oławie.

– Został przeprowadzony audyt i wiemy, że nie tylko czynniki zewnętrzne – inflacja i zwyżki cen – spowodowały zadłużenie szpitala, lecz także złe zarządzanie tą placówką – ocenia starosta Mirosław Kulesza. – Szpital jest przecież swoistą firmą, a jego dyrektor jest szefem tej firmy, odpowiedzialnym za wszystko. Do tego całego ambarasu doszło nie najdoskonalsze finansowanie tejże placówki przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które pogłębiło problem, a gdy nastąpiło zadłużanie szpitala z powodu podwyższenia lekarskich uposażeń – szpital miał już 6 mln zł długu, o czym rada powiatu nie była informowana. Dzisiaj problem tego zadłużenia jest sprawą niezwykle poważną, i – moim zdaniem – nawet jeśli Ministerstwo Zdrowa podwyższy opłaty za świadczenia zdrowotne w szpitalach, to zapewne nie będzie funduszy na anulowanie wcześniejszych długów placówek, które zazwyczaj dalej rosną. Nasz szpital w ubiegłym roku pokrył długi z funduszu zasobowego, i w tym roku też przeznaczy na to dobre kilka milionów złotych. Ale ten wysoki dług obciąży Powiat Oławski i stanowi największe zagrożenie naszego tegorocznego budżetu. A Powiat nie ma na to środków finansowych i nie ma nieruchomości do zbycia. Ze względu na ogromne dofinansowania zewnętrzne, rok 2024 jest dla nas rokiem rekordowym, lecz co z tego, skoro dług szpitala i jego uratowanie może boleśnie uderzyć w realizację budżetu.

S.G.

MIROSŁAW KULESZA – urodzony w roku 1957, żona Maria, troje dorosłych dzieci i siedmioro wnucząt. Wykształcenie wyższe, ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (jest administratywistą, pracę magisterską pisał o stowarzyszeniach i mniejszościach narodowych w PRL). Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Pierwsza praca po studiach – w Elektromontażu Wrocław, przez prawie 10 lat. Po wyborach samorządowych w roku 1990 został radnym w gminie Oława. Przez pierwsze trzy miesiące był przewodniczącym rady gminy, później został wójtem, którym był do roku 1994. Po przegranych następnych wyborach samorządowych pracował w różnych miejscach, a w roku 1998 ponownie został radnym w gminie Oława. Następnie był zastępcą wójta gminy Oława przez kolejne cztery lata, a po zakończeniu kadencji odszedł z gminy, nie zgadzając się ze sposobem jej zarządzania przez ówczesnego wójta. Przez trzy lata pracował na poczcie, a w roku 2007 rozpoczął pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w powiatowym biurze we Wrocławiu. Później został kierownikiem biura ARiMR-u w Oławie. W tym czasie był radnym Powiatu Oławskiego. Następnie po zmianach politycznych przestał pracować w Oławie i powrócił do pracy w powiatowym biurze ARiMR we Wrocławiu. W roku 2016 – po wyborach parlamentarnych – został dyrektorem Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, którym był przez trzy lata. Potem przeniesiono go do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, gdzie do roku 2022 był dyrektorem oddziału i pełnomocnikiem dyrektora generalnego. 27 grudnia 2022 został emerytem. Ale gdy odwołano starostę powiatu oławskiego, w sierpniu 2023 roku właśnie on został nowym starostą.

Życiowe motto: „Staram się dobrze pracować, i niezależnie od politycznych zawirowań i upodobań, zawsze zgodnie z prawem i z szacunkiem dla ludzi”.

Dochody budżetu Powiatu Oławskiego zaplanowano na 149 109 043 zł. Łącznie wpływy z udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT wyniosą 35 762 764 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 50 273 325 zł. Plan dochodów majątkowych ustalono w wysokości 31 502 716 zł. Na realizację wydatków przewidziano 155 609 043 zł, w tym na wydatki bieżące planuje się wydać 118 016 430 zł. W ramach wydatków bieżących, największe nakłady zaplanowano na oświatę, administrację, bezpieczeństwo publiczne, rodzinę i politykę społeczną. Natomiast na inwestycje zaplanowano 37 133 725 zł. W planie wydatków majątkowych znalazły się zarówno wysokonakładowe inwestycje drogowe, jak i szereg mniejszych, istotnych dla codziennego życia mieszkańców. Planuje się sukcesywną modernizację budynków zarządzanych przez Powiat Oławski oraz dalszą termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt budżetu zaplanowano z deficytem w wysokości 6 500 000 zł, a prognozuje się, że zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 32 900 000 zł.