czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Kłodzku: Mistrzowie skutecznej gimnastyki

Ziemia kłodzka jest jedną z najpiękniejszych krain nie tylko Dolnego Śląska, ale całego naszego kraju. Malownicze i zróżnicowane krajobrazy, góry, doliny i cieki wodne, nietuzinkowe zabytki architektury oraz wspaniała flora i fauna są niezaprzeczalnymi walorami tej przyjaznej ziemi. Ale największym skarbem bogatych w turystyczne skarby terenów są ludzie je zamieszkujący, pracowici, zapobiegliwi i mądrzy, którzy od dziada pradziada żyją w symbiozie z naturą, umiejętnie korzystając ze zdobyczy cywilizacji. Ludzie z jednej strony szanujący tradycję, z drugiej – nowocześnie realizujący przedsięwzięcia na miarę XXI wieku.

Ostatnie cztery lata były niezwykle owocne dla powiatu kłodzkiego, bowiem zrealizowano znakomitą większość zaplanowanych zadań, a nie była to bułka z masłem, ponieważ jednocześnie trzeba było spłacać wielkie długi po poprzednikach. Oczywiście taka sytuacja nie była zbyt komfortowa, ale powiat chwycił mocno byka za rogi i dzięki pracowitości, dobrym wyborom, konsekwencji i często żmudnemu wydeptywaniu ministerialnych ścieżek, tę kadencję może ocenić jako wyjątkowo udaną.

– Kapitalne znaczenie w tej kadencji miały dla nas środki finansowe, które pozyskiwaliśmy niezwykle skutecznie – mówi starosta kłodzki Maciej Awiżeń. – Dzięki tym pieniądzom zrealizowaliśmy niemało zadań inwestycyjnych, szczególnie tych dotyczących infrastruktury drogowej. Powiat kłodzki ma przecież czternaście gmin i najdłuższą sieć dróg powiatowych w Polsce i trzeba się nieźle nagimnastykować, aby utrzymać ją na odpowiednim poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami. Warto jednak podkreślić, że dobrze układa się nam współpraca z włodarzami kłodzkich gmin, wójtami i burmistrzami i wspólnie udaje się nam realizować niemało drogowych zadań.

S.G.
 

Można dużo mówić o sukcesach i o tym, co się zrobiło, ale najlepiej o dobrej pracy świadczą liczby

Na drogi w latach 2011-2014 powiat kłodzki przeznaczył 52 788 358 zł – pozyskując 42 680 362 zł pieniędzy zewnętrznych. Na remonty przeznaczono 11 076 942 zł (środki zewnętrzne 3 140 977 zł). Na inwestycje razem przeznaczono 67 509 063 zł (środki zewnętrzne 51 986 476 zł). Ogółem przeznaczono na inwestycje, remonty i projekty miękkie 88 562 558 zł (pozyskane środki zewnętrzne 64 421 761 zł). Na oświatę wydano 6 743 125 zł (pozyskane środki zewnętrzne 3 593 748 zł). Bezpieczeństwo publiczne pochłonęło 2 857 074 zł (pozyskane środki zewnętrzne 2 424 733 zł). Na budowę innowacyjnych e-usług przeznaczono 2 253 729 zł (pozyskane środki zewnętrzne 2 188 063 zł). Na pomoc społeczną wydano 1 617 143 zł (pozyskane środki zewnętrzne 1 059 584 zł). Dochody budżetowe powiatu kłodzkiego: rok 2011 – 172 416 437 zł, rok 2012 – 171 244 786 zł, rok 2013 – 176 290 453 zł i rok 2014 – 178 294 656 zł.