czwartek, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie: Pieniądze wykorzystać jak najlepiej

Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, starostą dzierżoniowskim

Jaki pana zdaniem będzie rok 2020 dla Powiatu Dzierżoniowskiego?

Grzegorz Kosowski

– Z jednej strony tegoroczny nasz budżet jest bardzo dobry – wynosi 100 mln zł i jest to kwota niebagatelna nawet na taki powiat jak dzierżoniowski, zamieszkany przez niecałe 100 tys. osób. Natomiast struktura budżetu jest taka, że de facto powiat jest tylko przekaźnikiem znacznej części środków finansowych m.in. na edukację, straże pożarne i inne służby jemu podlegające. Zatem pieniądze przychodzą z zewnątrz, a my je tylko oddajemy w odpowiednie miejsca.

A co z inwestycjami?

– Mamy na nie przeznaczone środki finansowe i choć nie ma ich zbyt wiele, próbujemy wykorzystać je jak najlepiej! Podstawowym problemem – i jest to problem znakomitej większości powiatów mających szpitale – jest utrzymanie naszego szpitala powiatowego, ale z drugiej strony powiaty powołano w jakimś celu i jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Jeśli system opieki zdrowotnej szwankuje w całym kraju, to trudniej radzić sobie z tymi problemami…

– …i moglibyśmy mieć pretensje do prezesa i zarządu szpitala, gdyby tylko w naszym szpitalu lub w niewielkiej liczbie szpitali powiatowych działo się źle, ale ogólnie rzecz biorąc, szpitale powiatowe mają się coraz gorzej i popadają w ogromne długi. Na tym tle nasz szpital funkcjonuje nie najgorzej – w roku 2018 po wielu latach wygenerował po raz pierwszy około trzymilionowy dług, a w roku 2019 strata wyniesie około 3,2 mln zł. Natomiast teraz sytuacja finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego jest na tyle dobra, że zwiększamy kapitał zakładowy szpitala, staramy się nie zakłócać pracy placówki i myślimy nawet o inwestycjach, które w konsekwencji zmienią go w szpital nowocześniejszy. Krótko mówiąc, nie wyobrażamy sobie, aby szpital powiatowy w Dzierżoniowie przestał funkcjonować lub żeby funkcjonował źle.

A inne problemy?

– Są związane na przykład z edukacją, która pochłania 40 proc. naszego budżetu. Podjęliśmy decyzję o likwidacji jednej ze szkół i choć nie są to łatwe decyzje, to jednak musimy się dostosować do sytuacji, która wyniknie za kilka lat, gdy liczba uczniów w szkołach podstawowych drastycznie spadnie. Bez odpowiedzialnego planowania Powiat Dzierżoniowski za cztery lata może mieć ogromne problemy finansowe, a przecież zależy nam także na tym, aby mieć środki finansowe na inwestycje także innego rodzaju, chociażby drogowe.

Co zatem dzieje się na powiatowych drogach?

– Realizujemy różne zadania, mamy około 80 proc. dobrze utrzymanych dróg i sukcesywnie – w miarę naszych możliwości finansowych – z roku na rok będziemy zwiększać tę liczbę. Wykonujemy projekty, składamy wnioski o dofinansowania inwestycji, licząc na sprawiedliwy podział pieniędzy na zadania drogowe, które nie mają przecież barw politycznych. Najważniejsi są przecież ludzie, ich bezpieczeństwo, i to bez względu na partyjne sympatie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego VI kadencji

Jacek Grzebieluch (przewodniczący), Izabela Piwko-Zadrożna (wiceprzewodnicząca), Robert Czajkowski (wiceprzewodniczący), Krzysztof Bielawski, Andrzej Bolisęga, Janusz Cąber, Adam Domagała, Wacław Dziendziel, Dariusz Gortych, Małgorzata Greiner, Janusz Guzdek, Grzegorz Kosowski, Grażyna Król, Janusz Maniecki, Tomasz Mitraszewski, Marcin Pięt, Marek Piorun, Maciej Rojek, Bernadetta Szczypka, Janusz Szpot, Krzysztof Twardak.