niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Spuścizna pod ochroną

Od 5 do 7 października w Warszawie odbędą się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przedstawiciele władz samorządowych podczas tej unikatowej imprezy wystawienniczej będą mogli porozmawiać o współpracy z konserwatorami zabytków oraz dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać zasoby dziedzictwa gmin i regionów do promowania i rozwijania turystyki kulturowej. Nie zabraknie możliwości zapoznania się z nowościami w zakresie wyposażenia i ochrony zbiorów bibliotecznych, archiwalnych czy muzealnych.

Już po raz czwarty przedstawiciele środowiska związanego z konserwacją i ochroną dziedzictwa narodowego spotkają się na Targach Dziedzictwo. Przez trzy dni specjaliści z instytucji państwowych, samorządowych, administracji kościelnej, organizacji branżowych i sektora prywatnego będą dyskutować o jak najlepszym zabezpieczaniu, utrzymaniu i udostępnianiu dóbr kultury kolejnym pokoleniom. To doskonała okazja dla reprezentantów samorządów, by porozmawiać z ekspertami, wymienić się doświadczeniami, zasięgnąć fachowej opinii i poznać przykłady udanych realizacji, które będą inspiracją do dalszych działań.


 

Unikalna wiedza

Ogromną wartością targów jest bogaty program merytoryczny. Poruszanych będzie wiele zagadnień, z którymi władze samorządowe i konserwatorzy stykają się w codziennej pracy. Konferencje, wykłady i prelekcje odbędą się w ramach dwóch bloków: „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich – teoria a praktyka” oraz panelu „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. W wystąpieniach znajdą się odniesienia do praktyki, jak np. podczas Forum Samorządowych Konserwatorów Zabytków organizowanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Nie zabraknie istotnych tematów, również tych związanych z regulacjami prawnymi czy finansami. W punkcie informacyjnym na stoisku Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie można dowiedzieć się o możliwościach pozyskania dofinansowania na konserwację zabytków.


 

Co na targach

Wystawcy Targów Dziedzictwo zaprezentują najnowsze rozwiązania, techniki, technologie i urządzenia używane nie tylko w konserwacji zabytków, ale również mające zastosowanie w muzeach czy bibliotekach. Będzie można zapoznać się np. z nowoczesnymi elementami wyposażenia bibliotek i archiwów, a także profesjonalnymi systemami ochrony przeciwpożarowej czy antywłamaniowej.


 

Organizatorzy Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios.

„Gmina Polska” jest patronem medialnym tej ciekwej imprezy.

(targ)