piątek, 22 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Spotkanie u franciszkanów

W dniach 10-11 października w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie odbędą się Targi Dziedzictwo. Tegoroczna, druga edycja tej imprezy w nowej formule odbędzie się pod hasłem „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”.

Targi Dziedzictwo są jednym z najważniejszych w Polsce wydarzeń, które ma na celu przybliżenie problemu, jakim jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń. Ta doroczna konferencja gromadzi archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, konserwatorów zabytków oraz ekspertów z dziedziny kultury. Organizatorzy liczą także na samorządowców, których działania mają znaczący wpływ na ochronę naszych kulturowych śladów, na upowszechnianie historii, na łączenie przeszłości z teraźniejszością. Miejsce spotkania i jego historia sprzyja wymianie wiedzy i doświadczenia. Targi Dziedzictwo organizowane są w zabytkowych aulach XIII-wiecznego klasztoru Franciszkanów, a wystawa odbywa się w jego krużgankach.

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Parlament Europejski ustanowił rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy było uwrażliwienie mieszkańców Europy na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Ubiegłoroczna edycja Targów Dziedzictwo przyniosła organizatorom ogromną satysfakcję. Wydarzenie to pokazuje, jak bardzo istotne znaczenie mają spotkania i prezentacje promujące wartość dziedzictwa kulturowego. Ważne jest, aby je chronić i przekazywać przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. W wymianie doświadczeń i dobrych praktyk mogą w Krakowie uczestniczyć wszelkie organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego, ponadnarodowe sieci kulturalne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe oraz stowarzyszenia kulturalne.

Podczas Targów Dziedzictwo zaprezentowane zostaną najnowsze technologie i rozwiązania wykorzystywane w celu zabezpieczenia dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi i najnowszymi usługami, trendami, technologiami oraz narzędziami stosowanymi w konserwacji czy digitalizacji zabytków i zbiorów.

Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo objęli: prezydent Krakowa, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych. Wśród patronów jesiennego spotkania znaleźli się też m.in.: Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Państwowe w Opolu, Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka” w Mielcu, Muzeum Krakowa, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Za organizację tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo odpowiedzialny jest Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz firma Mikrofilm-Service, właściciel portalu Skanowanie.pl.

(ipo)