niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Spór o patrona

W ostatnim czasie w świętokrzyskich mediach, środowiskach twórczych, a niejednokrotnie również w wielu kieleckich rodzinach, toczy się dyskusja – często bardzo emocjonalna – na temat zgłoszonej przez dyrektora Piotra Szczerskiego propozycji zmiany patrona kieleckiego teatru ze Stefana Żeromskiego na Sławomira Mrożka.

Po zapoznaniu się z argumentami stron oraz przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w tym m. in. wysłuchaniu opinii przedstawicieli świętokrzyskich środowisk twórczych, marszałek Adam Jarubas uznał, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie będzie podejmował kroków, prowadzących do zmiany patrona kieleckiego teatru dramatycznego.

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego: – Nie jest wolą i rolą moją, ani też Zarządu Województwa, rozstrzygać, czyj dorobek twórczy – Stefana Żeromskiego czy Sławomira Mrożka – jest ważniejszy, bardziej wartościowy, czy ponadczasowy. Tego zadania mogą się podjąć literaturoznawcy, o ile oczywiście nie uznają, że jest ono z góry skazane na niepowodzenie. Wszak de gustibus non est disputandum.

Uznając wkład pana Piotra Szczerskiego w rozwój Teatru Stefana Żeromskiego i oddając dyrektorowi prawo do kształtowania kieleckiej sceny dramatycznej, uważam jednak pomysł zmiany patrona za nieuzasadniony. Podobnie zresztą traktuję głosy, nawołujące do zmiany dyrektora teatru.

Ziemia świętokrzyska to także ziemia Stefana Żeromskiego. Nazwisko pisarza to element naszej regionalnej historii. Postać Stefana Żeromskiego, jako patrona kieleckiego teatru, istnieje w świadomości mieszkańców regionu od kilku pokoleń i nie ma żadnych uzasadnionych argumentów, by to zmieniać. Należy natomiast pamiętać, że przywiązanie do historii i tradycji to podstawa funkcjonowania społeczeństw oraz świadectwo tożsamości narodowej i regionalnej obywateli.

Mam nadzieję, że zgłoszona przez dyrektora teatru propozycja i będąca jej konsekwencją publiczna debata, przyczynią się do popularyzacji dorobku obu twórców, tak Mrożka, jak i Żeromskiego. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by w Teatrze im. Stefana Żeromskiego organizować np. festiwal twórczości Sławomira Mrożka. Ale też liczę, że rozpoczęta debata przerodzi się w dyskusję o miejscu i roli kieleckiego teatru dramatycznego w życiu społeczno – kulturalnym regionu świętokrzyskiego. (inf)