poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Społecznicy Z Opolszczyzny

Dwadzieścia trzy zgłoszenia nadeszły do konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2015”. Jego podsumowanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Marszałek Województwa Opolskiego już po raz drugi ogłosił konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osób działających na rzecz dobra wspólnego. Jak mówi regulamin, społecznikiem roku może zostać mieszkaniec województwa opolskiego, który działa nieodpłatne na rzecz innych i swojego otoczenia, czyni to od lat z dużym zaangażowaniem, walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Gratulując laureatom, wicemarszałek Stanisław Rakoczy podkreślał jednak, iż ludzie ci, kierują się kryteriami, których nie ma w regulaminie – mianowicie wielkim sercem i troską poświęconą innym.

W tym roku ten zaszczytny tytuł przypadł kilku osobom – kapituła przyznała pięć równorzędnych nagród „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2015”. Oto laureaci:

Ksiądz Józef Krawiec – nagrodzony za niezłomność w działaniu na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych i opuszczających zakłady karne

Podejmuje działania związane z organizowaniem wsparcia, miejsc życia i pracy dla osób bezdomnych, uzależnionych i opuszczających zakłady karne. Dzięki tym działaniom ludziom zmarginalizowanym, wykluczonym społecznie daje się nadzieję na spełnione życie. Ks. Krawiec jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”, które prowadzi pięć wspólnot domowych dla 80 osób bezdomnych. Dotychczasowe spotkania z mieszkańcami okolicznych wiosek i imprezy o charakterze kulturalno-towarzyskim pozwoliły mieszkańcom społeczności lokalnej pełniej zrozumieć problem bezdomności, a osobom bezdomnym odczuć, że są równoprawnymi członkami tej społeczności. Podejmowane przez księdza inicjatywy doprowadziły do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli w miejscach publicznych.

Ks. Józef Krawiec posiada doskonałe umiejętności organizatorskie i negocjacyjne, łatwo nawiązuje kontakt, ma zdolności porozumiewania się z ludźmi z różnych środowisk.

Tadeusz Rogoża – nagrodzony za nieustającą pasję związaną z kulturą, turystyką i krajoznawstwem

Propaguje wiedzę o regionie poprzez organizowanie opolskich wypraw krajoznawczych – 12 razy po mieście Opolu każdego roku, 10 razy po województwie opolskim, co miesiąc spotkania z cyklu „Podróże Opolan – dalekie i bliskie”, raz w miesiącu spotkania z twórcą, co miesiąc wykłady pt. „Śląskie Forum Krajoznawcze”. Ponadto jest honorowym prezesem oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Opolu, znanym animatorem kultury, działaczem regionalnym, krajoznawcą. Z zawodu pedagog, specjalista oświaty dorosłych. W bieżącym roku obchodzi 75 urodziny. Posiada ok. 20 medali i odznaczeń za działalność społeczną w zakresie kultury i turystyki oraz dla miasta Opola i województwa opolskiego. Od 55 lat w ZHP, PTTK, TPO, Stowarzyszeniu Przyjaciół Opolskiej Katedry CRUX.

Płk Stefan Szelka – nagrodzony za wieloletnią działalność, skierowaną zwłaszcza do młodzieży

Działa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w województwie opolskim. Od lat uczestniczy w życiu organizacji kombatanckich w całym regionie. Udzielał pomocy w opracowaniach wniosków o wsparcie finansowe kombatantów i rodzin. Angażował szkoły w spotkania z kombatantami. Zorganizował 6-osobowy zespół, który spotyka się z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w szkołach, przekazując młodzieży żywą historię wojny i lat powojennych.

Od 1990 r. pełnił społecznie funkcję prezesa Opolskiego Zarządu Związku, przez 25 lat jest członkiem Zarządu Głównego Związku. Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom wybudowano kwaterę kombatancką na Cmentarzu Komunalnym Opole Półwieś. Posiada zdolności organizacyjne, powołał do działalności Komisję Upowszechniania Polskich Tradycji Kombatanckich. Dba o przyznawanie wyróżnień dla kombatantów.

Dorota i Gerard Wonsowie – nagrodzeni za pielęgnowanie i promocję tradycji regionalnej

Od 25 lat zajmują się regionalizmem, gwarą śląską, obrzędami i zwyczajami ludowymi. Przez 20 lat przygotowywali uczniów do konkursów regionalnych w Izbicku i Łubnianach. W ramach projektu szkolnego utworzyli w 2006 r. Gminną Izbę Regionalną w Zębowicach. Od 10 lat są jej opiekunami, prowadzą pogadanki i lekcje muzealne, wzbogacają zbiory, prowadzą edukację historyczną. Pani Dorota koncentruje się na gwarze, tworzy „Zębowicki minisłownik rolniczy”, prowadzi z seniorami gwarowe koło literackie. Od 3 lat jest animatorką osób starszych. Pan Gerard jest kolekcjonerem i badaczem historii lokalnej, pisze artykuły do „Rocznika Powiatu Oleskiego”. Wspólnie od wielu lat organizują imprezy powiatowo-gminne w ramach projektu „Historia lokalna w powiecie oleskim” oraz ”Śląskie Biesiady Literackie”. Współpracują z LGD „Kraina Dinozaurów”, TSKN, Muzeum Wsi Opolskiej, lokalnymi szkołami i stowarzyszeniami.

Jan Bednarek – nagrodzony za prawdziwą pasję społecznikowską na rzecz swojego otoczenia

Od kilku lat działa społecznie, by ułatwić i uatrakcyjnić życie w opolskiej dzielnicy Kolonia Gosławicka. Inicjator różnych przedsięwzięć dla mieszkańców. Organizator Święta Pieczonego Ziemniaka. Wykonał kilka ławek dla spacerowiczów, tablicę informacyjną. Razem z mieszkańcami posadził około 300 sadzonek drzew. Doprowadził do zbudowania dwóch trwałych mostków dla pieszych i rowerzystów na rzece Malina, obok postawił tablicę informacyjną z mapą okolicy. Przy ulicy Krętej zbudował przydrożną bibliotekę tzw. bookcrossing dla mieszkańców. Wielu mieszkańcom dostarczył budki lęgowe dla ptaków. Monitoruje do urzędów w razie usterek drogowych, wraz z mieszkańcami doprowadził do zainstalowania oświetlenia części ul. Krętej. Jeden z inicjatorów utworzenia Rady Dzielnicy.

Jednocześnie przyznano trzy wyróżnienia – otrzymali je Barbara Lach z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, prezes Stowarzyszenia na rzecz autyzmu „Uczymy się żyć razem” Elżbieta Sobolewska oraz Andrzej Puławski z Murowa.

Barbara Lach związana jest z opolską sceną od 1981 r. Swoje umiejętności sceniczne wykorzystuje w pracy na rzecz dzieci chorych i poszkodowanych przez los. Od lat współpracuje z Domem Dziecka w Chmielowicach, gdzie wraz z wychowankami przygotowuje spektakle teatralne. Od 2015 prezentuje spektakle także w domach opieki dla seniorów. Wrażliwa, serdeczna, ma dar angażowania w akcje społeczne osób ze swojego otoczenia.

Elżbieta Sobolewska to wspaniała osobowość, dzięki jej staraniom, wytrwałości i uporowi powstał w Kup ośrodek – Centrum Edukacyjno–Terapeutyczno-Diagnostyczne. Od 2005 r. rozpoczęła działalność świetlica terapeutyczna, zarejestrowano dwie szkoły dla uczniów z autyzmem, w 2006 r. rozpoczęło działalność pierwsze przedszkole dla autystycznych dzieci, w 2007 r. gimnazjum, w 2008 r. warsztaty socjoterapeutyczne.

Andrzej Puławski w 1976 r. wstąpił do OSP gdzie ratuje, pomaga oraz szkoli młodych ochotników. Założyciel Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków w Zagwiździu – wraz z mieszkańcami i strażakami odbudował z ruin zabytkową hutę z 1754 r. Założył Regionalną Salę Muzealną, gdzie zgromadził setki eksponatów, od 1986 r. prowadzi kronikę, w której zamieszcza informacje o wydarzeniach związanych z hutą i wsią Zagwiździe. Od 11 lat organizuje akcje mikołajkową dla dzieci z Domu Dziecka w Chmielowicach, od 16 lat prowadzi akcje „Posprzątajmy zapomniane cmentarze”.