piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Smaczna tradycja

Konferencja międzynarodowa w ramach projektu UE – Sieć Żywności Tradycyjnej dla zwiększenia transferu wiedzy na rzecz innowacji – TRAFOON potrwa od 12 do 14 września 2016 roku w Olsztynie.

Celem spotkania jest pokazanie potencjału żywności tradycyjnej i regionalnej z różnych zakątków Polski i Europy. Będzie okazja do rozmów na temat zwiększenia konkurencyjności firm i zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa. Organizowana konferencja ma być okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań i perspektyw dla żywności tradycyjnej. Zaplanowano dyskusje o możliwościach podniesienia atrakcyjności tego typu produktów poprzez innowacje oraz wdrażanie wyników badań naukowych.

Obecnie w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się wyraźny podział rynku żywności. Z jednej strony dominuje podaż wytwarzanej masowo wystandaryzowanej i ujednoliconej żywności globalnej. Z drugiej natomiast rośnie zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością tradycyjną, wyróżniającą się szczególną jakością. Wiąże się to ze wzrostem świadomości społeczeństwa, które przywiązuje coraz większą wagę do prozdrowotnej funkcji spożywanych produktów.

Organizowana konferencja ma być okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań i perspektyw dla żywności tradycyjnej. W szerokim gronie specjalistów będzie szansa, by przedyskutować możliwości podniesienia atrakcyjności tego typu produktów poprzez innowacje oraz wdrażanie wyników badań naukowych. Spotkanie skierowane jest m.in. do pracowników naukowych prowadzących badania w zakresie rozwoju i doskonalenia żywności tradycyjnej, jak również prace nad wykorzystaniem tego rodzaju żywności w diecie człowieka. Adresatem konferencji są także przedsiębiorcy, władze lokalne, organizacje społeczne oraz wszyscy zawodowo związani z żywnością tradycyjną.

Mając na uwadze fakt, iż asortyment polskiej żywności tradycyjnej jest bardzo atrakcyjny i szeroki, organizatorzy zapraszają producentów do zaprezentowania swoich produktów podczas konferencji.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, zalecana jest rejestracja w celu zapewnienia sobie uczestnictwa w konferencji.

(umo)


 

Szczegóły na stronie: www.pan.olsztyn.pl/konferencja-2016