niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Skończyć z lichwą

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Uwagi i opinie można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Autorzy wszystkich podkreślają, że ustawa chroniąca i zabezpieczająca prawa konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych powinna być uchwalona.

– Propozycja resortu finansów idzie w dobrym kierunku. Ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej. Jest ona korzystna dla konsumentów. Ureguluje nieprawidłowości i wyeliminuje patologie na rynku pożyczkowym – uważa prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski.

Główne założenia, jakie znalazły się w projekcie, przewidują m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła przeprowadzać postępowania wyjaśniające, gdy dostanie jakikolwiek sygnał o zagrożeniu dla konsumentów. W razie potrzeby kontrolerzy KNF dostaną wsparcie policji. Podwyższona ma być także maksymalna kara za prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia – z obecnych trzech do pięciu lat pozbawienia wolności. Z 5 do 10 mln zł ma wzrosnąć wysokość grzywny w takim przypadku. Jednocześnie projekt przewiduje, że maksymalna wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie rat nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (według obecnej wysokości tej stopy byłoby to 18 proc.).

Ewentualne próby obchodzenia projektowanych przepisów poprzez zawieranie kilku umów pożyczki na krótki okres (na przykład cztery pożyczki miesięczne z limitem kosztów 4 x 27,5 proc. zamiast jednej pożyczki na cztery miesiące z limitem kosztów 35 proc.) mają być zablokowane. Resort finansów proponuje rozwiązanie, zgodnie z którym, gdy pożyczkodawca udzieli danemu konsumentowi kolejnych kredytów w okresie 120 dni od daty wypłaty tego pierwszego, to całkowitą kwotą kredytu jest właśnie całkowita kwota tego pierwszego zobowiązania. Natomiast całkowitym kosztem kredytu, z wyłączeniem odsetek, jest suma całkowitych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym czasie. W praktyce ten przepis ma zapobiec tzw. rolowaniu pożyczek i wpędzaniu klienta w pętlę zadłużenia.

Według wielu opinii, w projekcie brakuje jednak obowiązkowej rejestracji firm prowadzących działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich. Między innymi przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej uważają, że taka instytucja jest potrzebna. Dzięki niej klienci firm pożyczkowych będą się czuli pewniej na tym rynku.

(opr. mnm)