piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Seniorzy na kulturalnym szlaku

Pięć tysięcy złotych trafiło do budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na realizację projektu pn. „Senior Szlakiem Kultury”.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 60+ z terenu gminy Świdnica, pozbawionych możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów, zaspokojenie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, wspólne spędzenie czasu wolnego, integracja wewnątrzpokoleniowa, a także wzrost aktywności seniorów na płaszczyźnie turystycznej i kulturalnej.

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na cykliczne wyjazdy osób w wieku 60+ do kin, teatrów, filharmonii oraz na zorganizowanie spotkania integracyjnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie na zakończenie projektu.

– Zdajemy sobie sprawę, że wśród osób starszych satysfakcja z życia maleje wraz z wiekiem. Obserwując dotychczas podejmowane działania skierowane do osób, które weszły w wiek poprodukcyjny, zaobserwowaliśmy, że spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem. Wskazuje to na potrzebę kontynuacji tego typu czynności. Mamy nadzieję, że projekt wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów i spotka się z zainteresowaniem z ich strony – mówi Ewa Burek, kierownik GOPS w Świdnicy.

(gms)