wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Wicelider z RPO

Jest najszybciej rozwijającą się gminą powiatu lubińskiego – i jedną z najgospodarniejszych na Dolnym Śląsku. W liście gratulacyjnym skierowanym do burmistrza KRYSTIANA KOSZTYŁY marszałek województwa dolnośląskiego CEZARY PRZYBYLSKI pisze m.in.: „W gminie Ścinawa rozważnie prowadzona polityka rozwoju oraz nowe inwestycje, realizowane z myślą o lokalnej społeczności, w ciągu ostatnich lat zmieniły jej oblicze. A sprawnie przeprowadzone projekty modernizacji miejsc użyteczności publicznej, projekty dotyczące wysokoemisyjnych źródeł ciepła, czy strefa aktywności gospodarczej, wpływają na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców”.

Krystian Kosztyła
Krystian Kosztyła

Tak się właśnie dzieje w Ścinawie, a wszystko dzięki konstruktywnej i konsekwentnej pracy miejscowego samorządu. Właśnie ta gmina jest archetypem dobrego wykorzystania samorządności do dynamicznego i prawidłowego rozwoju.

– Uważam, iż reforma jednostek samorządu terytorialnego miała pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności, naszych małych ojczyzn – mówi burmistrz Krystian Kosztyła – a decydowanie o najpilniejszych potrzebach i wspólne wydawanie środków finansowych przez 30 lat miały decydujący wpływ na rozwój całego kraju i budowę samorządowej Polski. W mieście i gminie Ścinawa burmistrz podejmuje decyzje dotyczące miasta i terenów wiejskich, mamy 19 sołectw i działamy wspólnie na rzecz wszystkich mieszkańców naszej miejsko-wiejskiej społeczności.

Choć powszechnie podnosi się, że ustawa o samorządności była przed 30 laty najlepiej przygotowanym aktem prawnym, to dzisiaj są siły dążące do ponownej centralizacji.

– Krok po kroku ograniczane są kompetencje samorządów, a odpowiedzialność za złe decyzje przerzucana jest właśnie na samorządowców – zżyma się burmistrz Kosztyła. – Przykładem jest gospodarka śmieciowa, gdzie samorządy odpowiadają za ustalenie cen, kierując się przecież ustawą rządową i przepisami odgórnymi. Wcześniej – ale już nie dzisiaj – samorządowcy decydowali np. o tym, kto będzie komendantem policji. Mamy także coraz mniejszy wpływ na system i funkcjonowanie oświaty, a jak wiemy subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów prowadzenia szkół. Poza tym, jeśli chodzi o ustalanie cen wody, to kiedyś radni podejmowali te decyzje, a teraz zajmują się tym Wody Polskie. Zatem z jednej strony my, samorządowcy, mamy coraz mniejszy wpływ na to, co u nas się dzieje, a z drugiej – w dalszym ciągu ponosimy za to odpowiedzialność społeczną.

Nie zmienia to wszystko faktu, że właśnie dzięki samorządom Polska się tak bardzo zmieniła pod względem infrastrukturalnym i społecznym. Powstały m.in. wodociągi, sieci kanalizacyjne, drogi, chodniki, oświetlenie ulic, szkoły, świetlice itd. Oczywiście Ścinawa wykonała olbrzymi sus cywilizacyjny, także przy pomocy wielu milionów dotacji zewnętrznych.

– Wybudowaliśmy u nas strefę aktywności gospodarczej i jest duża szansa, że niebawem pojawi się pierwszy inwestor – uśmiecha się Krystian Kosztyła. – Poza tym chcemy, aby rozwijała się u nas turystyka związana z Odrą, nie wspominając rekordowej kwotowo inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w aż 14 wsiach, rewitalizacji rynku, zieleni w mieście, gdzie pozyskane, zewnętrzne wsparcie jest bardzo duże. Oczywiście staramy się pozyskiwać granty na różne zadania.

Na zakończenie perspektywy finansowej wsparcia unijnego 2014-2020 samorząd województwa dolnośląskiego dokonał jej podsumowania i jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, okazało się, iż gmina Ścinawa pozyskała z niego ponad 73 mln zł i jest drugą gminą na Dolnym Śląsku pod względem dofinansowania z RPO w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

„Aktywność władz gminy zachęca lokalnych przedsiębiorców, przyciąga inwestorów i stanowi podstawę do dalszego rozwoju, a wzorowa współpraca samorządu gminnego z samorządem województwa pozwala na podejmowanie wielu ambitnych wyzwań i realizowanie kolejnych inwestycji” – tak to, co się dzieje w Ścinawie, podsumował marszałek Cezary Przybylski.

H.S.