piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Rozmowa z burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą

Jak pan ocenia pierwsze półrocze? Czy wszystkie zadania realizowane są planowo?

Krystian Kosztyła

– Pierwsze półrocze w gminie Ścinawa upłynęło pod znakiem inwestycji realizowanych w zakresie robót budowlanych, a są to przede wszystkim dwa zadania – budowa nowej świetlicy w Parszowicach i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie.

Na czym polega ta rozbudowa?

– Jest tam dobudowywana jedna sala edukacyjna w ramach pozyskanych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Warto także podkreślić, iż w zakresie rozbudowy ROEE i jego wyposażenia zleciliśmy również budowę jednostki pływającej, która aktualnie powstaje już w stoczni w Januszkowicach. Przed dwoma miesiącami byłem na kontroli w Krapkowicach, gdzie spawano i składano pierwsze elementy naszego statku, jutro jedziemy na ponowną kontrolę i zobaczymy, czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Widzę, że trzyma pan rękę na pulsie.

– Oczywiście! Tym bardziej, że korzystamy z unijnego dofinansowania i pieniądze musimy terminowo rozliczyć – czyli do sierpnia. Chcemy więc na własne oczy zobaczyć, na jakim etapie są prace związane z budową tej jednostki. Przypomnę jedynie, że jest to jednostka pasażerska mieszcząca dziewięćdziesięciu kilku pasażerów. Dolny pokład będzie salą wykładową i restauracyjną, a na górze – pokład widokowy z markizą chroniącą od słońca. Długość statku to 25 metrów.

A służyć będzie przede wszystkim…

– …do celów edukacyjnych, zaprosimy na naszą pływającą jednostkę wszystkich tych, którzy korzystać będą z Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej, a są to głównie uczniowie szkół i przedszkolaki, którzy teraz korzystają z naszej oferty w węższym zakresie. Na ścinawskiej jednostce pływającej będą mogli obserwować przez lornetki wspaniałą przyrodę Łęgów Odrzańskich, obszaru chronionego Natura 2000. W pobliżu mamy ujście Kaczawy do Zimnicy i Odry oraz pobliski rezerwat przyrody Łęg Korea i wiele innych użytków ekologicznych i atrakcji, które można spotkać w dorzeczu Odry.

W samorządach rozliczne są ostatnie programy z unijnego programowania…

– A my ponad rok opracowujemy dokumentację projektową związaną z największą inwestycją w naszej gminie – przebudową i budową nowej kanalizacji w mieście i na obszarach wiejskich. Teraz trwają prace związane z dokumentacją projektową dotyczącą czternastu wsi, gdzie powstanie około 60 km nowej sieci kanalizacyjnej, a jednocześnie prace projektowe obejmują nowe nawierzchnie dróg w tych miejscowościach i montaż oświetlenia ulicznego. Ogłosiliśmy również przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych związanych z przebudową ogólnospławnej kanalizacji w mieście, którą rozdzielimy na sanitarną i deszczową. Niewątpliwie naszym sukcesem jest to, że udało nam się zwiększyć dofinansowanie tych kanalizacyjnych przedsięwzięć, co spowodowało urealnienie wykonania tego niezmiernie kosztochłonnego zadania. Do wcześniejszych prawie 35 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dorzucił aż 22 mln zł, ale ponieważ całe przedsięwzięcie podrożało, to musieliśmy zabezpieczyć pieniądze na nasz wkład własny i zwiększyć wysokość nisko oprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW.

Nie samą pracą, inwestycjami i gospodarką lokalne społeczności przecieżżyją. Niedługo dożynki gminne w Ścinawie…

– A wcześniej – 19 i 20 lipca – „Blues nad Odrą”, który odbędzie się w ścinawskim porcie, zaś na dożynki ostatni raz zapraszamy na nasze błonia w dniu 24 sierpnia i będą to jednocześnie dożynki powiatowe. Na te spotkania serdecznie wszystkich zapraszam!

Rozmawiał Sławomir Grymin