wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Przed samorządem ścinawskim wielkie zadania

W samorządowej pracy nigdy nie ma spokoju i choćbyś dwoił się i troił, to wszystkim nie dogodzisz. Przekonał się o tym niedawno samorząd ścinawski, lecz październikowe referendum dotyczące odwołania rady gminy uznane zostało za nieważne, z uwagi na niską frekwencję. Jeden z jego inicjatorów publicznie stwierdził: „Spodziewaliśmy się tego, ponieważ referenda w Polsce nie cieszą się dużą frekwencją”. Dlatego niezrozumiałym jest, że pomimo tego spowodowali, iż ścinawski samorząd poniósł niepotrzebne koszty. W sumie, to dziwne przedsięwzięcie godziło – moim zdaniem – w rozwój gminy, gminy świetnie pozyskującej zewnętrzne fundusze, mądrze i konsekwentnie zarządzanej, nowoczesnej i ambitnej – i choć w tym roku nie wszystkie plany wykonano, to mimo wszystko realizującej nawet najtrudniejsze zadania na rzecz miejscowej społeczności.

Dla wszystkich polskich samorządów rok 2020 był – poza realizacją zaplanowanych budżetów – czasem zmagania się z tym wszystkim, co przyniosła pandemia.

Krystian Kosztyła
Krystian Kosztyła

– Niestety, nie udało nam się jeszcze zakontraktować najważniejszych, dużych wartościowo zadań, na które pozyskaliśmy największe dofinansowania – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – To dotyczy kanalizacji na terenach wiejskich. Choć pierwsze przetargi otwieraliśmy w połowie roku, później przyszła przedłużająca się kontrola Urzędu Zamówień Publicznych, a przed kilkoma tygodniami dostaliśmy zielone światło na podpisanie umów z wykonawcami wyłonionymi w pierwszym przetargu. Zatem niebawem podpiszemy wielomilionowe kontrakty na roboty budowlane w sześciu z czternastu wsi, które mają być kanalizowane. Ponadto aktualnie trwa także kolejna kontrola UZM drugiego otworzonego przez nas przetargu, który dotyczy następnych czterech miejscowości, jesteśmy również przed ogłoszeniem postępowania na ostatnie cztery wsie. Ponadto zakontraktowaliśmy też i realizowane jest duże i kosztochłonne zadanie – rewitalizacja centrum Ścinawy, która pochłonie 12,5 mln zł. Zaczęto od przebudowy kanalizacji, a oprócz tego zostanie zbudowana nowa sieć wodociągowa oraz sieć gazowa. W ramach rewitalizacji centrum miasta modernizowana jest również kosztem ponad 4,8 mln zł kamienica, która kiedyś była siedzibą Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Pragnę zaznaczyć, iż na te zadania nasza gmina pozyskała ponad 11,4 mln zł wsparcia zewnętrznego, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Poza tym kontynuowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków i szykujemy się do przetargu na rewitalizację zieleni w mieście – dotyczy to nowych i zorganizowanych nasadzeń, placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej, parków linowych i ścieżki rowerowej. W bieżącym roku budowaliśmy też ścieżkę rowerową w kierunku Prochowic, aktualnie do dyspozycji miłośników jednośladów jest około 12 km asfaltowej drogi, która będzie elementem Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. Generalizując, to jesteśmy dzisiaj w trakcie i przed działaniami, które spowodują, że w zasadzie cały teren gminy Ścinawa będzie jednym wielkim placem budowy.

Samorząd Ścinawy przymierza się do przyszłorocznego budżetu.

– To będzie budżet kontynuacji zainicjowanych przez nas dużych przedsięwzięć, ale myślimy też o tym, aby zmieścić w nim np. budowę skateparku, który uzupełni projekt rewitalizacji zieleni w centrum miasta – podkreśla burmistrz Krystian Kosztyła. – Takiego obiektu w naszej gminie nie mamy, a mieszkańcy w tym roku o to wnioskowali. Otrzymaliśmy także ok. 4 mln zł na wymianę starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła; wykorzystaliśmy już 1,6 mln zł z 4 mln zł. Zatem w roku 2021 zorganizujemy dla mieszkańców kolejne dwa nabory, mając nadzieję, iż wymiana pieców spowoduje znaczną poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

S.G.