niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Przed nami dużo zadań

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

Z pana komitetu wyborczego jedenaście osób dostało się do Rady Miejskiej w Ścinawie. Zapewne to pana cieszy, bowiem jest duże prawdopodobieństwo, że współpraca burmistrza z radą ułoży się dobrze. Czyli mało nerwów i sporów, będzie się lepiej pracować i decyzje będą podejmowane szybciej.

Liczę na to, że podobnie jak w minionej kadencji rada będzie konstruktywna i będziemy mogli wspólnie wypracowywać stanowiska w dyskusji, szczególnie w komisjach. Tak było w minionej kadencji, mimo tego, iż z mojego komitetu wyborczego do rady dostało się wówczas dziewięć osób. Warto jednak podkreślić, że radni opozycyjni w ważnych dla naszego samorządu kwestiach nie kierowali się jakimiś odrębnymi partykularnymi interesami, tylko zazwyczaj głosowali, mając na uwadze dobro całej naszej gminy i jej mieszkańców. Mam nadzieję, że w tej kadencji moja współpraca z radnymi ułoży się dobrze, tym bardziej że przed nami dużo zadań.

W wyborach na burmistrza Ścinawy uzyskał pan w pierwszej turze ponad 72 proc. głosów poparcia. To jeden z najlepszych wyników na Dolnym Śląsku, wynik, który daje świetny mandat do zarządzania gminą.

Oczywiście jestem z tego zadowolony, tak jak z tego, że zgodnie układa się współpraca z radą i stąd też najważniejsze przedsięwzięcia – ustalone w minionej kadencji – są niezagrożone. Mam na myśli m.in. już zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej inwestycje, które dostały dofinansowania.

Jakie to zadania?

Przede wszystkim kanalizacja czternastu wsi wraz z wykonaniem nowych nawierzchni dróg i oświetlenia. Ponadto czeka nas rewitalizacja centrum Ścinawy, a poza tym w bieżącym roku kończymy kilka dużych zadań, m.in. strefę aktywności gospodarczej, którą zamierzamy zainteresować jak największą liczbę przedsiębiorców. To w pełni uzbrojony teren mający wiele niezaprzeczalnych atutów i już pojawiają się inwestorzy zainteresowani strefą. Zajmiemy się również działaniami związanymi z rozwojem turystyki, rozwijaniem Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, a teraz uruchamiamy schronisko młodzieżowe, które przyjmowało już pierwszych gości; noclegi to poszerzenie oferty funkcjonującego od pewnego czasu ośrodka edukacyjnego. Warto podkreślić, iż w ramach rozbudowy naszej placówki ekologicznej podpisaliśmy umowę na prekursorskie w kraju przedsięwzięcie, bowiem zleciliśmy zbudowanie statku, chcąc rozszerzyć ofertę dla uczniów. Na tej jednostce pływającej zamierzamy edukować dzieci, pokazując im nadodrzańską przyrodę.

Kiedy to się stanie?

Już w drugiej połowie przyszłego roku. Wtedy będziemy dysponować statkiem, który pomieści blisko stu pasażerów.

Czego możemy panu życzyć w Nowym Roku 2019?

Aby ważne dla mieszkańców gminy inwestycje były realizowane bez zakłóceń i abyśmy potrafili znaleźć pieniądze na inne przedsięwzięcia, których jeszcze nie zainicjowaliśmy, a są zadeklarowane w naszych obietnicach i programie wyborczym, i są ważne dla mieszkańców. A także tego, abyśmy potrafili dalej zgodnie współpracować, także pomiędzy samorządami wojewódzkim i powiatowym.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Rada Miejska w Ścinawie 2018-2023

Marek Szopa (przewodniczący), Renata Kudzia (wiceprzewodnicząca), Monika Żogalska (wiceprzewodnicząca), Marek Barylak, Irena Chrystyna, Monika Gierus, Anna Kasiorek, Henryk Kozak, Zbigniew Kras, Krzysztof Marek, Mariusz Mostowski, Agnieszka Parzyńska, Edward Sitarski, Jerzy Sztaba, Jan Śliwa.

Pięknych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2019 Roku,
który przyniesie radość i szczęście w życiu osobistym i sukcesy w życiu zawodowym
Mieszkańcom gminy Ścinawa i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

burmistrz Krystian Kosztyła i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Szopa