poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Plany mamy ambitne

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

Przyszłość jest ważna – także w życiu samorządu – a przyszłość gminy ściśle wiąże się z budżetem gminy.

– Konstruujemy budżet – tak jak w roku ubiegłym – pokazując w nim także zewnętrzne środki finansowe, które są opcjonalne do pozyskania z różnych źródeł. W roku ubiegłym założyliśmy, że na inwestycje przeznaczymy 16 mln zł, z czego 8 mln zł pochodziło z naszego budżetu. Zatem osiem milionów było do pozyskania, lecz rok zamknęliśmy mniejszą kwotą, ponieważ nie rozstrzygnięto kilku konkursów, w których aplikowaliśmy o dofinansowania inwestycji – dotyczy to m.in. budowy schroniska na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Nie było jeszcze rozstrzygnięć w urzędzie marszałkowskim, a bez nich nie wydawaliśmy naszych pieniędzy na te działania. W związku z tym skala inwestycji przez nas zrealizowanych to ponad 11 mln zł razem z pozyskanymi środkami unijnymi.

Pozyskanymi na co?

– Na przykład około milion złotych dostaliśmy na drogę Chełmek Wołowski – Tymowa i w samym Chełmku, a ponadto otrzymaliśmy pieniądze na zrobienie dwunastu placów zabaw oraz 500 tys. zł na utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie.

A ten rok?

– Rozmawiamy na początku stycznia i jesteśmy jeszcze przed uchwaleniem budżetu. Sesję budżetową mamy pod koniec stycznia i już dzisiaj mogę powiedzieć, że nasze wydatki inwestycyjne będą trochę większe niż w roku ubiegłym. Na inwestycje zakładamy ponad 17 mln zł, a połowę tej kwoty stanowić będą pieniądze, które zamierzamy pozyskać. A tak naprawdę to już pozyskaliśmy i mówię tutaj o budowie kanalizacji – dużym zadaniu inwestycyjnym, które będziemy realizować przez cztery lata. Umowę dotacyjną na to przedsięwzięcie podpisywaliśmy pod koniec ubiegłego roku i pieniądze na to mamy już zabezpieczone. Dostaliśmy również środki finansowe na trzyletnią rewitalizację zieleni miejskiej. Ponadto złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dozbrojenia stref aktywności gospodarczej i na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości.

Bez odpowiedniego uzbrojenia terenów w media nie ma dzisiaj szans na pozyskanie inwestorów.

– Dlatego chcemy dużo środków przeznaczyć na projekt związany z uzbrojeniem 17 ha, które mamy na potrzeby potencjalnych inwestorów w okolicach ul. Legnickiej w Ścinawie. Zabezpieczyliśmy również pieniądze na kampanię promocyjną – jak już mówiłem, chcemy ten teren uzbroić, zniwelować, podzielić na działki i wybudować drogi dojazdowe.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wreszcie wygląda tak, jak powinna wyglądać siedziba władz gminy.

– Budynek urzędu zmodernizowaliśmy dla poprawy wizerunku centrum naszego miasta. Budynek jest ładny i estetyczny, a wewnątrz nowoczesny, schludny i przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Planujemy dalszą rewitalizację Rynku – zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków zamierzamy odtworzyć jego nawierzchnię i usunąć parking z centrum miasta.

Przed waszym samorządem niemało ambitnych planów, dlatego panu, pana współpracownikom i ścinawskim radnym nasza redakcja życzy konsekwencji w działaniu i wszelkiej pomyślności w nowym roku 2017.

Rozmawiał Sławomir Grymin