niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Najważniejszy jest rozwój gminy

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

Pierwsze miesiące burmistrzowania stały pod znakiem…

– …organizowania się i popatrzenia na gminę i jej mieszkańców w perspektywie przyszłości, pod kątem rozwiązania problemów lokalnej społeczności. Zaczęliśmy od diagnozy potrzeb inwestycyjnych, projektów i dokumentów strategicznych. Gmina nie miała strategii rozwoju i projektów potrzebnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Owszem, była strategia zrównoważonego rozwoju, ale ważna chyba tylko do roku 2012. Teraz będziemy kończyć opracowywanie strategii na lata 2015-2022, będą w niej też przewidziane inwestycje, które planujemy refundować w ostatnim okresie unijnego programowania. Chcę podkreślić, że po byłym burmistrzu nie zostało wiele projektów inwestycyjnych, jeden z nielicznych to rewitalizacja budynku urzędu. Mamy problem z przeciekającym i niestermomodernizowanym dachem i latem trudno w takich warunkach pracować. Najważniejsze, że budynek będzie niebawem modernizowany z zewnątrz i od tego chcemy rozpocząć rewitalizację całego centrum miasta. Będziemy starać się o środki zewnętrzne na tę inwestycję.

Ostatnio wasz samorząd pozyskał prawie milion złotych…

– …na modernizację stadionu w Ścinawie. Pierwszą dotację – 300 tys. zł – sejmik przyznał nam z programu „Dolny Śląsk dla królowej sportu” i dzięki tym środkom nawiążemy do tego, jak stadion wyglądał przed wojną, zrewitalizujemy bieżnię wkoło głównej płyty obiektu, wybudujemy dodatkowe urządzenia lekkoatletyczne i położymy nową murawę. Dostaliśmy też 500 tys. zł w ramach programu „Rozwój bazy sportowej województwa dolnośląskiego”. Te środki przeznaczone są na dalsze prace modernizacyjne naszego unikatowego obiektu, ze środków tych budować będziemy boisko treningowe.

Z końcem roku ruszą nabory z nowego unijnego programowania.

– Im szybciej przygotujemy się do pozyskania tych grantów, tym większe – ze względu na konkurencję między samorządami – będą szanse na dostanie środków. Przed nami też duży, ważny dla mnie projekt związany z zagospodarowaniem terenu nabrzeża Odry. Zaprosiłem do udziału w nim prezydenta Głogowa i burmistrza Brzegu Dolnego oraz inne zainteresowane nadodrzańskie samorządy.

A jak układa się panu współpraca z radnymi?

– Od zaprzysiężenia na burmistrza byłem na prawie wszystkich sesjach rady miejskiej…

– …ale nie ma już chyba wzajemnego nagrywania się?

– Nagrywanie jest (śmiech), ale tylko dyktafonem na potrzeby protokołu z sesji. Nie ma już takiego show, jak było do niedawna, dziś najważniejsza jest merytoryka i za to dziękuję radnym! Jest normalnie, a dla nas wszystkich najważniejszy jest rozwój gminy i realizacja najistotniejszych dla niej zadań.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)


 

Krystian Kosztyła (ur. w 1980 r.) – na razie kawaler, ale od pięciu lat w związku z partnerką, panią Ewą. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe (ukończył zarządzanie przedsiębiorstwem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, później Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu). Pracę zawodową rozpoczął w roku 2004 w UMiG w Ścinawie, był referentem do spraw promocji, redaktorem gazety „Ścinawski Kwadrans”. Później pracował w Wydziale Inwestycji tegoż urzędu, w 2009 r. został dyrektorem Ścinawskiego Ośrodka Kultury, w roku 2010 wiceprzewodniczącym, później przewodniczącym Rady Powiatu Lubińskiego. Wybory na burmistrza wygrał w II turze.


 

Rada Miejska w Ścinawie

Marek Szopa (przewodniczący), Irena Chrystyna (wiceprzewodnicząca), Monika Żogalska (wiceprzewodnicząca), Włodzimierz Jagiełło, Czesław Jastrzębski, Paweł Kowalski, Henryk Kozak, Mariusz Mostowski, Agnieszka Parzyńska, Danuta Pawłoszyńska, Anna Podbucka, Maria Ratajczak, Edward Sitarski, Józef Szebeszowicz, Arkadiusz Wilgosz