sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Najważniejsza jest przyszłość

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

 

Jaki był rok 2015 dla pana, samorządu i waszej społeczności?

– W pewnym sensie był to dla mnie rok doświadczalny, burmistrzem jestem po raz pierwszy, choć w samorządzie pracuję już niemało lat. Po wyborach zaczęliśmy analizować to, co zastaliśmy po poprzednich władzach, zrobiliśmy audyt, z którego wynikło wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu gminy i urzędu. Wnioski poaudytowe posłużyły do poprawy organizacji i funkcjonowania samorządu, nie wykorzystaliśmy ujawnionych nieprawidłowości do atakowania poprzednika. Moim zdaniem, dla naszego samorządu i mieszkańców gminy Ścinawa najważniejsza jest przyszłość…

– …w imię której właśnie na pana postawili wyborcy.

– Od razu wzięliśmy się mocno do roboty, zaczęliśmy nadrabiać zaległości w dokumentacji projektowej i opracowywać ważne dokumenty, przede wszystkim strategię miasta i gminy, której nie było od 2012 roku, jesteśmy blisko zakończenia programu gospodarki niskoemisyjnej. Zleciliśmy opracowanie wielu dokumentów budowlanych, projektów związanych m.in. z remontami i kompleksowymi modernizacjami świetlic, zagospodarowaniem terenu nadodrzańskiego i portu w Ścinawie, modernizacją stadionu, remontami dróg gminnych i powiatowych, oświetleniem we wsiach, rewitalizacją miasta. Poza tym stale podejmujemy starania o środki zewnętrzne.

I dostaliście pierwsze poważne pieniądze…

– Prawie 1,7 mln zł otrzymaliśmy z trzech źródeł na modernizację stadionu w Ścinawie, zadanie ma być ukończone w czerwcu roku 2016, całość pochłonie ponad 3.900.000 zł. Budowana jest obecnie bieżnia, powstają urządzenia lekkoatletyczne – skocznia w dal i wzwyż, i miejsce do pchania kulą. Powstaną boiska, treningowe i wielofunkcyjne, siłownia plenerowa, obiekt zyska porządne oświetlenie, monitoring, tablicę wyników i nagłośnienie. Kontynuujemy budowę świetlicy w Dziewinie, od budynku ratusza rozpoczęliśmy rewitalizację centrum miasta, doprowadziliśmy kanalizację do rogatek Dziesławia, budujemy pompownię wody w Krzyżowej dla lepszej jakości wody m.in. w Wielowsi, Redlicach, Parszowicach.

Budynek waszego urzędu urośnie o jedno piętro.

– Ten peerelowski, blokowy obiekt zyska mansardowy piękny dach nawiązujący do starej zabudowy, a na poddaszu powstanie duża sala konferencyjna do wykorzystania m.in. na sesje rady miejskiej. Dzisiaj posiedzenia ścinawskiej rady odbywają się w Centrum Kultury i Turystyki.

Co jest najważniejsze w budżecie Ścinawy na rok 2016?

– Z uwagi na duże zaniedbania infrastrukturalne koncentrujemy się przede wszystkim na inwestycjach, trochę ograniczając wydatki bieżące. Liczymy na naszych pracowników – pokazali, że potrafią dobrze pracować i pozyskiwać środki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że gdy ruszą nabory z nowego unijnego rozdania – z Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – lub pojawią się możliwości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub innych źródeł, uda nam się pozyskać szereg grantów. Pod koniec października złożyliśmy wnioski na projekty drogowe do realizacji w 2016 r., dotyczące m.in. drogi powiatowej w Parszowicach. Z powiatem współpracuje się nam bardzo dobrze. To my realizujemy wszystkie nowe budowy i modernizacje na drogach powiatowych na naszym terenie: mamy zastępstwo inwestorskie, powiat przekazuje nam dotację celową, a my realizujemy zadania. Przygotowaliśmy też projekt modernizacji dróg w Parszowicach oraz Zaborowie i pomiędzy tymi miejscowościami, także w Tymowej i Chełmku Wołowskim – tu chcemy skorzystać z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakładamy, że ogólnie na wszystkie inwestycje gminne w 2016 r. wydamy z własnych środków ponad 7 mln zł, mniej więcej tyle samo chcemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Wydatki budżetowe w 2016 r., według założeń, wyniosą około 41 mln zł, dochody około 38 mln zł.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016

Czytelnikom „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

spokoju, zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów i radości w życiu rodzinnym i w pracy

życzy

burmistrz Krystian Kosztyła

oraz ścinawscy radni