piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Liderzy unijnych inwestycji

Dla władz Ścinawy od lat najważniejsze są inwestycje determinujące rozwój miasta i gminy. Także w roku 2022 zadania infrastrukturalne były oczkiem w głowie miejscowego samorządu, a działo się całkiem sporo. Dobrze był również realizowany tegoroczny budżet, choć pandemia, wojna u sąsiada, inflacja i spowodowany nią wzrost cen, a także kiepska sytuacja gospodarcza w kraju nie pomagały. W tym trudnym, pełnym niepokoju i wielu znaków zapytania czasie, samorząd Ścinawy zdał egzamin na przysłowiową piątkę.

– W zasadzie od czasu rozpoczęcia pandemii nie jest łatwo samorządowcom – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Jesteśmy u schyłku unijnego programowania 2014-2020, z perspektywą rozliczenia funduszy do roku 2023. Niedawno podpisałem umowę na ostatnią już wieś, Krzyżową, kanalizowaną w ramach dużego projektu budowy nowej sieci sanitarnej na terenie naszej gminy. Kończymy też inwestycje we wsiach, w których wcześniej rozpoczęliśmy prace. Zdarzają się jednak problemy z wykonawcami działającymi na naszych wiejskich obszarach, którzy budują kanalizację i odtwarzają drogi, a wszystko na skutek sytuacji makroekonomicznej. Podpisaliśmy z wykonawcami te umowy jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie i przed inflacją i dużym wzrostem cen, w związku z tym firmy zgłaszają nam chęć renegocjacji zawartych umów. Generalnie rzecz biorąc, szukamy na to pieniędzy, a przecież nas również dotknęły boleśnie m.in. podwyżki cen energii. Próbujemy dochodzić do kompromisów z wykonawcami inwestycji, ponieważ istotne jest to, aby dokończyć zadania i rozliczyć się z pozyskanych unijnych pieniędzy. Ważne, że realizacja dużego projektu kanalizacyjnego, na który pozyskaliśmy łącznie około 87 mln zł, dobiega już końca. Prace postępują, a wszyscy chcemy, by zadanie zostało zakończone jak najszybciej, lecz gdy na przykład wykonawca niespodziewanie żąda od nas dodatkowych – wykraczających poza podpisana umowę – kilku milionów złotych, to rodzą się trudności wynikające z tego, że niełatwo jest znaleźć w budżecie takie ekstra pieniądze. Zatem negocjujemy i prowadzimy rozmowy i jak dotąd żaden z wykonawców nie zerwał z nami umowy.

Krystian Kosztyła

Koszty utrzymania i podatki w górę

Na terenie gminy Ścinawa trwają w kilku miejscowościach roboty kanalizacyjne, a także prace odtwarzające nawierzchnie dróg. Ponadto modernizowany jest port w Ścinawie, rewitalizowana jest zieleń w mieście i w ramach tego zadania posadzono już kilkadziesiąt gatunków drzew, których łącznie będzie ponad 500.

– Dobrze, że większość radnych zdaje sobie dobrze sprawę z trudności gospodarczych w kraju, na które nie mamy wpływu, i nie zgłaszają postulatów typowo populistycznych – podkreśla burmistrz Krystian Kosztyła. – Są podwyżki cen energii, węgla, gazu i paliw, i generalnie rosną koszty utrzymania także naszej gminnej infrastruktury – na przykład obiektów oświatowych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także oświetlenia ulicznego, które modernizujemy, zakładając ledowe, energooszczędne lampy. Podwyżki płac też obciążą gminę, ponieważ niezależny od gminy jest wzrost płacy minimalnej, natomiast płace na przykład nauczycieli negocjowane są poza samorządami – przez rząd i Związek Nauczycielstwa Polskiego lub inny – lecz finalnie podwyżki te realizowane są przez samorządy, które w zasadzie nie uczestniczą w całym procesie. Później jednak środki finansowe, przekazywane na podwyżki jako subwencje, często nie pokrywają realnie wynegocjowanych nowych wynagrodzeń i samorząd zmuszony jest do tego dokładać. W związku z tą sytuacją zmuszeni byliśmy podwyższyć podatki od osób fizycznych i firm, co jest działaniem, które podejmuje obecnie większość samorządów, a u nas podatki nie były zmieniane od 2019 roku. Będzie to podwyżka na poziomie około 11 procent. Także nasza spółka komunalna szykuje się do podniesienia ceny za wodę, która musi być podwyższona, ponieważ koszty produkcji wody też są coraz wyższe. Ostatnio byliśmy zmuszeni podwyższyć ceny usług związane z odbiorem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem. Cóż, wojna w Ukrainie, inflacja, a co za tym idzie wzrost cen np. energii i paliw spowodowały sytuację, która dotyka nas wszystkich i wspólnie musimy ponosić ekonomiczne obciążenia.

Na rankingowym topie

Warto podkreślić, że mimo tych wszystkich przeciwności Ścinawa nadal rozwija się dynamicznie, nowocześnie i proekologicznie, co dostrzegły zewnętrzne gremia. Za te działania gmina została wyróżniona podczas XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

– Podczas gali w Katowicach miałem przyjemność odebrać dwie nagrody – uśmiecha się burmistrz Krystian Kosztyła – a ranking ten prowadzi samorządowy periodyk „Wspólnota”. Zajęliśmy w kategorii małe miasta piąte miejsce w kraju, za wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2021 oraz drugie miejsce w Polsce za wydatki inwestycyjne w latach 2019-2021, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Większość kluczowych naszych inwestycji realizujemy właśnie dzięki funduszom unijnym i stąd też takie wyniki rankingowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także trafimy na podium tego prestiżowego zestawienia.

Ścinawa. Ratusz

90 mln zł na inwestycje

Przyszłoroczny budżet miasta i gminy Ścinawa będzie przede wszystkim nastawiony na ukończenie rozpoczętych przedsięwzięć infrastrukturalnych i trzeba będzie rozliczyć unijne dotacje.

– Trudno nam będzie wprowadzać do tego budżetu dużo nowych inwestycji, a wraz z pieniędzmi zewnętrznymi na realizację zadań infrastrukturalnych przeznaczymy gdzieś około 90 mln zł – wylicza burmistrz Krystian Kosztyła. – Głównym zadaniem będzie zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej, co jest nie tylko wyrazem postępu cywilizacyjnego, ale także elementem ochrony środowiska naturalnego. Odtworzymy też drogi, które będą w lepszym standardzie. Co do wyborów samorządowych, to zamierzam ponownie ubiegać się o stanowisko burmistrza Ścinawy, chcę dokończyć rozpoczęte inwestycje, ale rozpocząć także nowe potrzebne projekty, za które uważam modernizację ścinawskiego basenu, inwestycje drogowe i wodociągowe, chcę też kontynuować projekt budowy i modernizacji świetlic wiejskich oraz infrastruktury rekreacyjnej i placów zabaw. Planujemy również kilka inwestycji dotyczących ścisłego centrum miasta, jego dalszej rewitalizacji, rozbudowę przyszkolnej hali sportowej, inwestycję w mieszkalnictwo, a także żłobek.

S.G.