czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Krajowi liderzy – wydatki inwestycyjne na ochronę powierza

Poziom życia i stan zdrowia Polaków w dużej mierze zależy od proekologicznych inwestycji samorządowych. Ekologia i odnawialne źródła energii to nie tylko moda, ale – przede wszystkim! – konieczność działania. Sprawa jest prosta – nie chcesz chorować i chcesz dłużej żyć, zadbaj o stan powietrza i wód. W innowacyjnych gminach ich włodarze dobrze wiedzą, że trzeba inwestować także właśnie w czystość tego, co codziennie nas otacza. Tak dzieje się w dolnośląskiej Ścinawie, która pod względem nakładów polepszających czystość powietrza lideruje w naszym kraju.

Warto podkreślić, że miejsko-wiejska gmina Ścinawa realizuje zadania zgodnie ze skonsultowaną z mieszkańcami strategią rozwoju, w której jednym z priorytetów są inwestycje proekologiczne, tak bardzo istotne ze względów cywilizacyjnych.

Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy

Powietrze – skarb niewidoczny

– Na to pozyskujemy środki finansowe, a jednym z ważnych dla nas celów jest poprawienie jakości powietrza na terenie gminy – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Warto też podkreślić, że niedawno samorządowy periodyk „Wspólnota” wyróżnił Ścinawę w swoim ogólnopolskim rankingu, gdzie w kategorii innych miast zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem wysokości wydatków na inwestycje poprawiające jakość powietrza, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce. Pod tym względem w gminie Ścinawa robi się całkiem sporo, a wydatki inwestycyjne w tej sferze były analizowane przez „Wspólnotę” i dotyczyły okresu 2018-2021. Nasze działania koncentrowały się m.in. na instalowaniu ekologicznych źródeł zasilania w budynkach użyteczności publicznej. Wymieniliśmy m.in. kotłownię w największej naszej szkole podstawowej – z węglowej na ogrzewaną gazem, a w świetlicach wiejskich instalowaliśmy nowoczesne pompy ciepła. Ponadto – dzięki pozyskanym sporym zewnętrznym środkom finansowym – mogliśmy przekazywać mieszkańcom granty na inwestycje w ich prywatnych nieruchomościach, w których mogli pozbyć się starych pieców, tzw. kopciuchów, i wymienić je na ekologiczne źródła zasilania. Ostatnio zorganizowaliśmy dodatkowe pieniądze dla aż 84 podmiotów, które w naborze w roku 2022 znalazły się na liście rezerwowej i pierwotnie dotacji na wymianę pieców nie otrzymały. Wszystko dzięki temu, że mieszkańcy samorządów, z którymi w partnerstwie pozyskiwaliśmy fundusze unijne, nie byli tak bardzo jak ścinawianie zainteresowani tymi grantami. Finalnie udało nam się zwiększyć dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła aż o 3,8 mln zł – wcześniej w okresie trzyletnim dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę starych pieców wyniosło ok. 4,5 mln zł. Razem z ostatnio pozyskanymi środkami mogliśmy przekazać w formie grantów naszym mieszkańcom blisko 8,5 mln zł wsparcia! Warto także zaznaczyć, że w Ścinawie działa punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste powietrze”. Można również obserwować w centrum miasta, jaka jest jakość powietrza, ponieważ niedawno na elewacji naszego ratusza zainstalowaliśmy ekran, który jest połączony z pyłomierzem. Cieszy mnie to, że buźka na ekranie najczęściej świeci się na zielono, wskazując, że z czystością powietrza w Ścinawie nie jest źle. Mogliśmy też wesprzeć wspólnoty mieszkaniowe i funkcjonującą w mieście spółdzielnię „Rolnik”, która była jednym z tych 84 podmiotów na liście rezerwowej, a później otrzymała od naszej gminy wsparcie w wysokości blisko 1,5 mln zł. Pieniądze te sfinalizują zakup pompy ciepła, która będzie obsługiwać osiem bloków wielorodzinnych przy ul. Sportowej i Wołowskiej w Ścinawie. Dzięki temu wsparciu finansowemu zlikwidowana zostanie wyeksploatowana, stara kotłownia węglowa.

Liderowali i najbardziej skorzystali

W okresie ostatnich trzech lat ścinawski samorząd dofinansował wymianę pieców dla ponad 350 właścicieli i zarządców nieruchomości zlokalizowanych na jej terenie. W nowych źródłach ogrzewania dominowały pompy ciepła, ale także piece gazowe oraz piece na pelet, były też piece elektryczne.

– Warto też podkreślić, że fundusze przeznaczane przez nas na inwestycje proekologiczne to przede wszystkim dotacje zewnętrzne – uśmiecha się burmistrz Krystian Kosztyła. – W partnerstwie z Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną łącznie pozyskaliśmy około 23 mln zł, z czego blisko 8,5 mln zł przekazaliśmy w formie grantów mieszkańcom gminy Ścinawa, gdzie wsparcie było największe. Liderowaliśmy w tym projekcie wymiany źródeł ciepła – w którym uczestniczyło pięć samorządów – ale to Ścinawa skorzystała maksymalnie z tego programu. Warto zatem robić wszystko, aby społeczność naszej gminy mogła oddychać czystym powietrzem, którego jakość w mieście monitorowana jest przez dwa pyłomierze – jeden zainstalowany jest w rynku, a drugi w pobliżu szkoły podstawowej. Jakość powietrza można sprawdzać także przez internet na naszej stronie scinawa.pl, na której widnieje zakładka „RAPORT POWIETRZA”.

Kosztochłonna kanalizacja

Przez ostatnie lata w budżecie gminy Ścinawa najważniejszą inwestycją jest budowa sieci kanalizacyjnej.

– W tym roku na inwestycje przeznaczymy prawie 93 mln zł, z czego blisko 40 mln zł pochłonie rozbudowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie dróg po realizacja tego zadania – wylicza burmistrz Krystian Kosztyła. – W preliminarzu wydatków zaplanowaliśmy również wydać 9 mln zł na poprawę jakości wody, modernizację stacji uzdatniania i wymianę najstarszej sieci wodociągowej w mieście, a także na rekonstrukcję studni głębinowych. To zadania, które polepszą poziom życia mieszkańców, i które wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego. Trzeba także zdać sobie sprawę z tego, że unijna dyrektywa ściekowa nakazuje do roku 2027, jeżeli się nie mylę, osiągnąć wyznaczony poziom skanalizowania gmin. Dlatego też – ale również dla polepszenia komfortu życia ludzi – budujemy sieci kanalizacyjne w aż 14 naszych miejscowościach, na co łącznie otrzymaliśmy rekordowe bezzwrotne wsparcie na poziomie 87 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu uda nam się uniknąć w przyszłości kar naliczanych za niespełnienie wymogów dyrektywy ściekowej. A nasze trzy wsie nieobjęte realizowanym teraz przez nas projektem i leżące poza aglomeracją ściekową – Grzybów, Jurcz i Redlice – zamierzamy też w przyszłości skanalizować, mając już dokumentację projektową na budowę w nich sieci sanitarnej. Niestety, realizując tak kosztochłonne przedsięwzięcia – aby mieć fundusze na wkład własny – jesteśmy zmuszeni zaciągać niskooprocentowane i preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW, ale za to nie spotkają nas zapowiadane dotkliwe finansowe kary unijne. Dzisiaj, na początku roku 2023, najbardziej życzyłbym naszemu samorządowi, także i innym, przede wszystkim stabilizacji dochodów budżetowych, ale także pozyskania jak największych zewnętrznych dotacji na realizację potrzebnych mieszkańcom inwestycji infrastrukturalnych. Dzisiaj czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie naborów do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, do którego złożyliśmy wnioski na dwie drogi gminne. Potrzebujemy pozytywnych rozstrzygnięć w naszych wszystkich działaniach, aby zmieniać na lepszą naszą gminę, wzbogacać ją pod względem infrastrukturalnym i polepszać komfort życia mieszkańców, którzy tego potrzebują i na to jak najbardziej zasługują.

S.G