wtorek, 26 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Jesteśmy przygotowani na każdego inwestora

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

Jak pan ocenia pierwszy rok pięcioletniej kadencji w Ścinawie?

Jarosław Kosztyła

– Generalnie zawsze patrzymy na to z perspektywy realizowanych inwestycji, ale również innych spraw dziejących się wokół samorządu. Niewątpliwie był to rok dla nas niełatwy. Jeśli chodzi o inwestycje, to mamy opóźnienia związane z dokumentacją projektową i najważniejsze zadania inwestycyjne, które miały ruszyć w tym roku – choćby te związane z budową kanalizacji i rewitalizacją zieleni miejskiej w Ścinawie – będą przełożone na rok 2020. W czternastu wsiach projektujemy budowę kanalizacji wraz z drogami, ich oświetleniem i chodnikami, wykonawca dokumentacji miał w lipcu zakończyć swoje prace projektowe i uzyskać pozwolenia na budowę, lecz trudno mu było terminowo uzyskać uzgodnienia – szczególnie te wydawane przez Wody Polskie – a opóźnienia z tego tytułu wynoszą nawet kilkanaście miesięcy. Firma projektowa złożyła uzgodnienie w październiku zeszłego roku i czekała na nie prawie rok, a przecież instytucja je wydająca ma na to jakieś dwa miesiące. Dlatego firma nie mogła wywiązać się z pierwotnego terminu, ale teraz harmonogram jest zaktualizowany i przesunięty, abyśmy mogli w grudniu dysponować wszystkimi pozwoleniami na budowę kanalizacji, dróg oraz oświetlenia ulicznego, co dopiero wtedy pozwoli nam na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Co na to wszystko mieszkańcy gminy?

– Na pewno są zniecierpliwieni z powodu tego, że inwestycja jest dopiero na etapie projektowania i że nie widać konkretnych prac w terenie, jednakże chciałbym wszystkich uspokoić, ponieważ pieniądze pozyskane przez nas na to zadanie nie zostały przejedzone i będą przeznaczone na to przedsięwzięcie – to kwota 58 mln zł dotacji na budowę kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. A kiedy uda nam się wyłonić wykonawcę robót, to sądzę, że na wiosnę przyszłego roku pierwsze prace zostaną zakończone. Pilnujemy tych spraw, a także przez swoje kontakty naciskamy i wywieramy wpływ na Wody Polskie, aby przyspieszyły prace związane z uzgodnieniami naszej dokumentacji. Chcę także zaznaczyć, że u nas – tak jak w innych samorządach – podwyższone zostały nauczycielskie uposażenia, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zabezpieczyło w całości środków finansowych związanych z negocjowanymi poza samorządami podwyżkami. Osobiście uważam, że nauczyciele zarabiają za mało, ale do tych podwyżek to nie rząd, ale my, samorządy, musimy dołożyć. W rezultacie ostatnio na sesji rady miejskiej przesunęliśmy ponad milion złotych na funkcjonowanie oświaty, aby do końca roku można było rozliczyć wszystkie bieżące wydatki z nią związane. Niestety, pieniądze otrzymane przez nas z MEN zabezpieczają tylko około trzech czwartych kwoty potrzebnej na wypłaty dla naszych nauczycieli.

A co z inwestycjami?

– Udało nam się przeprowadzić kilka zadań infrastrukturalnych – niebawem będzie otwarta świetlica w Parszowicach i będzie to chyba dziewiąta świetlica, którą oddajemy po kompleksowej modernizacji. Przebudowaliśmy także ul. Wita Stwosza w Ścinawie – do tej pory była to ulica gruntowa, a teraz zyskała asfaltową nawierzchnię i oświetlenie, a jest to ulica w sąsiedztwie niedawno realizowanej drogi powiatowej, czyli ul. Legnickiej i tamten fragment miasta – jeśli chodzi o sieć dróg – mamy zmodernizowany. Poza tym powstał nowy plac zabaw przy ścinawskim przedszkolu, który opatrzony jest aluminiowymi trwalszymi zabawkami. Ponadto została ogłoszona niedawno decyzja ministra infrastruktury i rozwoju dotycząca programu Mosty dla Regionów, do którego samorząd województwa dolnośląskiego złożył wniosek, a z 70 wniosków złożonych w Polsce wsparcie uzyskało 20 aplikacji, w tym Ścinawa i będzie budowany most na Odrze. Bardzo cieszymy się z tego, że ta przeprawa uzyskała poważne wsparcie rządowe, które pokryje 80 procent kosztów tego zadania [80 mln zł – przyp. autora]. A zaczniemy od dokumentacji projektowej, którą opracuje województwo, ponieważ most ma połączyć dwie drogi wojewódzkie – między Ścinawą a Wołowem i między Ścinawą a Prochowicami. W kwietniu tego roku oddaliśmy do użytku parking w kształcie statku, gdzie zlokalizowany jest czołg, który wcześniej stał w centrum miasta, i przebudowaliśmy fragment ul. Wołowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Rybną i ostatnim przystankiem autobusowym linii 112 Lubin – Ścinawa. Pozyskaliśmy także dodatkowe środki finansowe i jest to ponad milion złotych na zrealizowaną pod koniec ubiegłego roku inwestycję – uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej –i dzisiaj przygotowujemy szczegółową ofertę promocyjną naszych terenów inwestycyjnych, a urzędnicy ścinawskiego magistratu uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Warto też podkreślić, iż nasza strefa jest już promowana poprzez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i nabieramy tempa w pozyskiwaniu inwestorów. A nasz kilkunastohektarowy teren jest kompletnie uzbrojony i przygotowany na każdego inwestora.

W tym pierwszym roku kadencji musiał pan także wypracować sobie współpracę z nową radą gminy. Jaka to była współpraca?

– Generalnie jestem zadowolony ze współpracy z radnymi. Rada jest organem mającym zawsze wiele pytań i sugestii. Każdy radny – który jest przecież wybrany ze swojego okręgu – próbuje dbać najbardziej właśnie o ten swój okręg, ale burmistrz jest właśnie po to, aby patrzeć na gminę jako na całość i rozwijać ją w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Są dla całej naszej społeczności sprawy ważne, mniej ważne i najważniejsze, i trzeba sobie z tego dobrze zdawać sprawę. Działamy wszyscy na rzecz ogółu i właśnie dla całej naszej społeczności dzisiaj bardzo ważna jest m.in. budowa kanalizacji związana z pozyskanymi finansowymi środkami zewnętrznymi – także dlatego, by te pieniądze nie przepadły. Nasi radni dobrze to rozumieją i zasadniczo są skłonni odstąpić na razie od swych planów związanych z ich sołectwami – i to naprawdę się im chwali.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Pogody ducha, zdrowia, rodzinnego szczęścia, wielu sukcesów,

zgodnej współpracy dla dobra naszej małej ojczyzny, wiele słońca,

wiele radości, spełnienia najpiękniejszych marzeń i wielu marzeń nowych

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2020 Roku,

Mieszkańcom miasta i gminy Ścinawa i Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

Burmistrz Krystian Kosztyła i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Szopa