piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Innowacyjni i zapobiegliwi

Są gminy, w których zmiany na szczytach samorządowej władzy nie przyniosły nic dobrego. Ale są również takie jak Ścinawa, która krok po kroku staje się na Dolnym Śląsku samorządowym archetypem innowacyjności, pomysłowości, pracowitości i zaradności. Tutaj świeża krew sprawdza się stuprocentowo i miejscowa społeczność nie żałuje dzisiaj na kogo postawiła w wyborach samorządowych.

Rok 2016 był w dolnośląskiej Ścinawie czasem wielu pozytywnych rozstrzygnięć związanych z wnioskami o zewnętrzne środki finansowe. – Pod koniec września podpisaliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotyczącą rekordowego dofinansowania w historii gminy Ścinawa. Przyznano nam prawie 35 mln zł na skanalizowanie większości naszych wsi – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Wcześniej przez dwanaście lat skanalizowano w gminie cztery wioski, a teraz w okresie czterech lat mamy zamiar skanalizować 14 miejscowości. Ponadto przebudowujemy sieć ogólnospławną w mieście, rozdzielamy ją na kanalizację sanitarną i deszczową, oraz łącznie na długości blisko ośmiu kilometrów zmodernizujemy sieć wodociągową. Przedsięwzięcie obejmuje też modernizację oczyszczalni ścieków.

Już w zeszłym roku ścinawscy urzędnicy przygotowali wiele dokumentów projektowych, będących podstawą do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe i dzisiaj to procentuje. – Mogę już dzisiaj oznajmić, że otrzymamy też dziewięciomilionową dotację na rewitalizację zieleni miejskiej – dodaje burmistrz Kosztyła. – Zajmiemy się zatem nowymi zielonymi terenami, w ramach przedsięwzięcia powstanie m.in. ścieżka rowerowa wiodąca przez prawie całe miasto, kilka nowych miejsc rekreacyjnych, placów zabaw i plenerowa siłownia. Poza tym pomosty nad rzeką Zimnicą i parę dodatkowych mostków. Będziemy też odtwarzać szpalery drzew, aleje platanowe i kasztanowe, co nawiąże do historycznego wyglądu naszego miasta.

Warto podkreślić, iż niebawem budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wyglądać będzie tak, jak powinien wyglądać ratusz zlokalizowany w sercu miasta. Widać już efekty tej modernizacji, za chwilę funkcjonować będzie winda, kończone są wewnętrzne prace remontowe na dwóch ostatnich piętrach, trwają już roboty elewacyjne, a wszystkie prace powinny zakończyć się w listopadzie. – Czekamy również na rozstrzygnięcie złożonego przez nas wniosku dotyczącego dofinansowania budowy parkingu przy porcie na wlocie do Ścinawy, w pobliżu którego zaprojektowaliśmy również stanicę dla rowerów – uzupełnia burmistrz. – Dostaliśmy też dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznano nam blisko milion złotych na drogę gminną Chełmek Wołowski – Tymowa i niebawem ponad 2,5-kilometrowy odcinek będzie przebudowywany, powstaną chodniki i oświetlenie, będzie też nowy asfalt. Gmina Ścinawa partycypuje również – w miarę swoich możliwości – w pracach związanych z przebudową dróg powiatowych w Parszowicach i Zaborowie. W miejscowościach tych powstało nowe energooszczędne oświetlenie dróg, chodniki i wjazdy na posesje, a w Parszowicach – pierwsze w naszej gminie rondo. Poza tym w miniony weekend oddaliśmy do użytku 12 nowoczesnych placów zabaw na wsiach.

Z liczby zadań realizowanych i tych, które będą wykonywane na terenie gminy Ścinawa, widać wyraźnie, iż miejscowy samorząd nie zaspał i poważnie potraktował szanse, jakie daje nowe unijne programowanie 2014-2020. Także suma zewnętrznych środków finansowych pozyskana przez gminę jest imponująca. Najważniejsze, iż dzięki temu będzie wzbogacana infrastruktura, będzie nowocześniej i bezpiecznej, a ludzie żyć będą w przyjaźniejszym i przyjemniejszym otoczeniu.

– Na pewno czeka nas niezła gimnastyka finansowa, ale dofinansowania zadań są niemałe, niektóre kosztochłonne inwestycje są rozłożone na lata i mam nadzieję, że wszystkiemu podołamy – uśmiecha się burmistrz Krystian Kosztyła. – Oczekują tego mieszkańcy, na rzecz których działamy.

S.G.