środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Dzisiaj mocno przyspieszamy

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

Co w tym roku będzie – pana zdaniem – najważniejsze dla gminy Ścinawa?

– Pod koniec ubiegłego roku uchwaliliśmy wieloletnią prognozę finansową do roku 2026, w której umieszczone zadania opiewają na ponad 170 mln zł. Jest to swoisty plan rozwoju gminy Ścinawa, dzisiaj mocno przyspieszamy, a w roku 2018 na inwestycje przeznaczymy ponad 40 mln zł. Warto też wspomnieć, że gdy zaczynaliśmy z radnymi zarządzanie gminą Ścinawa, na inwestycje było niespełna 4 mln zł.

Co wpłynęło na to, że teraz ten budżet można nazwać proinwestycyjnym?

– To było kilka działań… Przypilnowanie wydatków bieżących, skuteczniejsze odzyskiwanie VAT-u z inwestycji oraz lepsze egzekwowanie należności od podatników i pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań. Nasz tegoroczny budżet opiewa na ponad 75 mln zł (wydatki) i około 67 mln zł (przychody) i dzięki temu sporo dobrego będzie się działo.

Co będzie priorytetem inwestycyjnym?

– Kilka zadań, na które dostaliśmy zewnętrzne dofinansowania. To m.in. duże zadanie związane z budową naszej strefy aktywności gospodarczej i uzbrojeniem ponad 17 ha terenów inwestycyjnych. Rozpoczęliśmy już przygotowywanie terenu, prowadzona jest wycinka drzew i zakrzewień, a później pojawią się wszystkie media wraz z gazem oraz drogi wewnętrzne i dojazdowe. Teren ten okala zmodernizowana bocznica kolejowa, co podwyższa jego atrakcyjność dla inwestorów. Rusza duży, kilkuletni projekt związany z kanalizacją gminy, startuje rewitalizacja zieleni w mieście, ma także zostać wybudowany parking w kształcie statku przy moście na Odrze. Obiekt powstanie przy wjeździe od strony mostu drogowego w Ścinawie, gdzie będzie blisko 130 miejsc parkingowych, stacja z 30 rowerami do wypożyczania oraz przystanek bezpłatnej komunikacji autobusowej. Ponadto zajmiemy się: kontynuacją budowy schroniska młodzieżowego, w którym ma powstać około 70 miejsc noclegowych, modernizacją targowiska, rozbudową i doposażeniem Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, wdrażaniem strategii niskoemisyjnej i budową gazociągu Prochowice – Ścinawa, którą chcemy zakończyć w sierpniu br., do tego czasu nasz partner, firma G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego będzie budował sieć dystrybucyjną w Ścinawie – pierwszy etap inwestycji. Według posiadanego już pozwolenia, obejmie ona około 200 przyłączy i liczymy na to, że u schyłku tegorocznego lata gaz popłynie do pierwszych odbiorców. Tym działaniem zamierzamy powalczyć o polepszenie jakości powietrza w naszym mieście, a przecież piece gazowe to ekologiczne źródła ciepła.

A co dziać się będzie na terenach wiejskich?

– Będziemy kontynuować budowę i przebudowę świetlic wiejskich: w Zaborowie, Przychowej i Parszowicach, rozpoczynamy proces dalszego kanalizowania gminy, którym objętych jest aż 14 wsi, zamierzamy także wybudować nowe place zabaw w miejscowościach, w których one jeszcze nie powstały, a przypomnę, że w 2016 roku oddaliśmy do użytku 12 takich obiektów, zajmiemy się również remontem szkoły w Tymowej.

Dobrze, że w gminie Ścinawa będą jednomandatowe okręgi wyborcze…

– Też tak uważam, ponieważ w jednomandatowym okręgu wyborcy głosują na ludzi, których znają i którym ufają, co jest właściwym obliczem samorządności i demokracji.

Czy będzie się pan ubiegał o ponowne burmistrzowanie w Ścinawie?

– Chciałbym dokończyć wszystkie rozpoczęte zadania, szczególnie te, na które pozyskaliśmy tak duże środki zewnętrzne, a przypomnę, że jest to około 80 mln zł na trzy lata. Przedmiotowe inwestycje wzbogacą infrastrukturę naszej gminy i mocno wpłyną na jej rozwój. Zatem powalczę o stanowisko burmistrza Ścinawy i poproszę mieszkańców o poparcie moich zamiarów.

Rozmawiał Sławomir Grymin