niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Dochody mniejsze, lecz zadań moc

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

Jak wygląda w Ścinawie realizacja inwestycji i wykonanie budżetu gminy?

– W związku z pandemią przewidzieliśmy spadek dochodów naszej gminy, bowiem udziały w PIT mieliśmy mniejsze już w marcu, a i subwencja oświatowa jest z niewiadomych przyczyn mniejsza. Zatem generalnie dochody spadają, ponieważ podatnicy nie zarabiają, a część z nich pobiera jedynie 80 proc. wynagrodzenia. Chcę podkreślić, iż staramy się skoncentrować na inwestycjach związanych z pozyskanymi już niemałymi dofinansowaniami zewnętrznymi, unijnymi. Mamy już wyłonionego wykonawcę modernizacji oczyszczalni ścieków, kontrakt opiewa na 19 mln zł, a inwestycja ta połączona jest z przebudową i budową nowej kanalizacji w czternastu wsiach naszej gminy. A 12 maja zorganizowaliśmy przetarg i otworzyliśmy oferty dotyczące pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej w pierwszej grupie wsi i jest tu uwzględnionych sześć miejscowości – Dziesław, Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno i Ręszów, skąd jednym kolektorem ścieki będą odprowadzane do modernizowanej oczyszczalni ścieków.

– Co z innymi inwestycjami, tymi niedotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej?

– Sprawdzamy wykonawcę, który składał oferty na rewitalizację nawierzchni płyty Rynku – i jest to kolejne duże przedsięwzięcie wsparte środkami finansowymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Złożono sześć ofert, najniższa opiewa na około 12,5 mln zł brutto. Teraz weryfikujemy tę ofertę, więc jeśli nie będzie jakichś sprzeciwów i będziemy mogli wyłonić wykonawcę, to z niej skorzystamy. Inwestycja ta dotyczy centrum naszego miasta oraz przebudowy kilku ulic i niewątpliwie zmieni znacząco wizerunek stolicy gminy.

Niemałym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się budowa ścieżki rowerowej.

– Na początku tego roku podpisaliśmy umowę w sprawie budowy ścieżki rowerowej w obrębie naszej gminy, w pasie nieczynnej linii kolejowej, którą przejęliśmy w roku 2017. Oczyściliśmy ją z zarośli, później w partnerstwie publiczno-prywatnym wybudowaliśmy wraz z Prochowicami gazociąg, dzięki czemu w części Ścinawy mamy już gaz. Warto podkreślić, iż dzisiaj w obrębie całej gminy Ścinawa położony jest asfalt, choć cała, dziewięciokilometrowa ścieżka rowerowa nie jest jeszcze oddana do użytkowania. Brakuje kilku elementów dopełniających inwestycję – mostka na rzece Zimnicy w okolicy Sitna oraz oznakowania związanego z ciągiem pieszo-rowerowym. Ale ścieżka i tak jest już użytkowana przez spragnionych aktywności fizycznej rowerzystów i rolkarzy. Oczywiście wraz z gminą Prochowice będziemy kontynuować budowę tej ścieżki wiodącej na razie do Prochowic, a docelowo – przez Kwiatkowice i Rogów Legnicki – do Lubiąża. Zadanie realizowane jest w ramach Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”, którego mam zaszczyt i przyjemność być przewodniczącym zarządu. Zastanawiamy się także nad projektem bazaru, ogłosiliśmy przetarg, ale oferty znacznie przewyższyły nasze możliwości finansowe. Może ogłosimy ponowny przetarg na to zadanie, bowiem goni nas termin realizacji tej inwestycji – do końca przyszłego roku.

Jak na razie nie powiedział pan nic o drogach.

– Przy współpracy z Powiatem Lubińskim zrealizowaliśmy inwestycję w Tymowej, gdzie została kompleksowo wyremontowana droga powiatowa na odcinku ponad jednego kilometra. Ponadto przebudowujemy drogę dojazdową do Dziwina, gdzie powstaje w zasadzie zupełnie nowa nawierzchnia, profilowane rowy i poszerzona jezdnia. Rozpoczęła się też modernizacja najdłuższego odcinka drogi, realizowana teraz przez Powiat – między Miłosną w gminie wiejskiej Lubin a Redlicami w naszej gminie.

Rozmawiał Sławomir Grymin