niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Dobra passa trwa

Ta gmina zmienia się sukcesywnie, a najważniejsze, iż zmienia się na lepsze. Wszystko dzięki dobrym pomysłom, pracowitości, konsekwencji ścinawskiego samorządu, jego współpracy z samorządami powiatowym i wojewódzkim i zgodzie jednoczącej władze gminy i jej radę. Ścinawa i przyległe do niej obszary wiejskie zyskują z roku na rok, a perspektywy rozwojowe są optymistyczne.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze przed kilkoma laty w Ścinawie miejscowy samorząd inwestował na poziomie około 2,5 mln zł rocznie… Za to w bieżącym roku inwestycje pochłaniają blisko 20 mln zł.

– Aktualnie czekamy na oferty w ogłoszonym niedawno przetargu dotyczącym dużego projektu kanalizacji aż czternastu wsi naszej gminy – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Zainteresowanie tym przedsięwzięciem jest całkiem spore, bowiem kwota przetargu opiewa na kilkadziesiąt milionów złotych. Chcę też podkreślić, że we wszystkich kanalizowanych miejscowościach zamierzamy zrobić chodniki i drogi, bez względu na to kto nimi zarządza – gmina, powiat czy też województwo. Podchodzimy kompleksowo do całego przedsięwzięcia – mamy na to zabezpieczone środki finansowe na każdym szczeblu wymienionych samorządów. Zatem mieszkańcy wiosek, które skanalizujemy, będą mogli wreszcie korzystać z podstawowych zdobyczy cywilizacji, miejscowości te zmienią zupełnie swoje oblicze z uwagi na nowe drogi, chodniki i oświetlenie drogowe. Finalnie na pewno będzie bezpieczniej i estetyczniej, bez błota i ciemnych zaułków, a inwestycja ma być ukończona z końcem 2020 roku.

Ponadto udało się nam ostatnio wyłonić wykonawców, którzy zajmą się modernizacją trzech kolejnych świetlic wiejskich. Te zaniedbane miejsca użyteczności publicznej sukcesywnie modernizujemy, także dzięki wsparciu Powiatu Lubińskiego. Nie robimy doraźnych napraw, remontów, obiektami tymi zajmujemy się kompleksowo, uwzględniając m.in. zagospodarowanie i ogrodzenie terenu, a jeśli jest taka potrzeba – wymianę dachów, termomodernizację i odnowienie elewacji, czasami stosujemy odnawialne źródła energii dostarczające prąd i ciepło, modernizujemy i budujemy toalety.

Z początkiem bieżącego roku zakończyliśmy modernizację budynku ratusza i dzisiaj jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie. Urząd marszałkowski przyznał nam dofinansowanie do modernizacji tego budynku i teraz czekamy na zwrot około 1,3 mln zł. W marcu odbyło się również piłkarskie otwarcie stadionu w Ścinawie, na jego kompleksową modernizację także otrzymaliśmy duże środki zewnętrze.

Obecnie oczekujemy na pozwolenie na budowę dotyczące naszej 17-hektarowej Strefy Aktywności Gospodarczej, która do tej pory nie była przystosowana do przyjęcia inwestorów. Jest zakrzaczona, nierówna, nie ma na niej żadnych mediów, teren ten nie jest przygotowany na przyjmowanie inwestorów, nie ma do niego odpowiednich dróg dojazdowych itp. Przez wiele lat obowiązywał tylko zapis z planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego jeszcze w 2005 roku, który wskazywał, że można tam prowadzić działalność przemysłową, gospodarczą, ale to za mało, żeby potencjalni przedsiębiorcy chcieli lokować u nas swoje biznesy… Teraz to zmieniamy, albowiem na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy duże dofinansowanie i jak otrzymamy pozwolenie na budowę, to ogłosimy przetarg, a zadanie zamierzamy sfinalizować na koniec przyszłego roku.

Czekamy już na pozwolenie dotyczące budowy gazociągu, który doprowadzi gaz do naszego miasta od strony, gdzie uzbrajana będzie strefa gospodarcza, aktualnie remontowana i przywracana do użytku jest bocznica kolejowa okalająca nasze tereny inwestycyjne, która połączona jest z towarową magistralą kolejową Wrocław Główny – Szczecin Główny. To dodatkowy atut naszej strefy gospodarczej. Cieszą nas również rządowe plany udrożnienia kanału Odry i przywrócenia żeglugi rzecznej. To wszystko zwiększa atuty Ścinawy.

Za chwilę planujemy też ogłosić przetarg na duży parking na wjeździe do naszego miasta od strony mostu na Odrze. Na jego budowę przyznano nam 2,5 mln zł. Powstanie tam około 140 miejsc parkingowych, zatoka autobusowa i jedna z dwóch stacji rowerowych – to fragment szerszego zadania związanego z zagospodarowywaniem nabrzeża.

• • •

Jak widać, niewielka gmina realizuje niemałe przedsięwzięcia i to jest to, co w samorządach najbardziej fascynuje – otwartość na zmiany, na nowoczesność i na wszechstronną współpracę.

HS