wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Budżet inwestycyjnie ambitny

Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy

 

Do niedawna niektóre dolnośląskie samorządy nie miały uchwalonego budżetu…

– …ale my uchwaliliśmy budżet na przedświątecznej sesji 21 grudnia. To budżet ambitny, jeśli chodzi o działania inwestycje, a przecież to inwestycje determinują rozwój gminy. Poza tym u nas urzędnikom stawiane są zadania związane zarówno z racjonalizacją wydatków, jak i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tegorocznym budżecie Ścinawy wydatki kształtują się na poziomie 41 mln zł, dochody to około 39 mln zł, a inwestycje pochłoną prawie 16 mln zł, z czego w naszym budżecie jest dzisiaj połowa tej sumy.

Będziecie musieli się nieźle nagimnastykować.

– Pewnie tak, bowiem aby osiągnąć poziom 16 mln zł musimy pozyskać prawie 8 mln zł, a tych źródeł – dotacji itp. – jest kilka i wskazujemy je w załączniku do uchwały budżetowej. To różnego rodzaju programy operacyjne oraz dotacje z innych samorządów. Niektóre konkursy zostały już ogłoszone, do niektórych naborów jesteśmy już przygotowani. Do 29 stycznia był termin złożenia wniosków do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – to zadania związane z przebudową, budową i modernizacją wodociągów i kanalizacji. Złożyliśmy kompleksowy wniosek na budowę kanalizacji w całej gminie Ścinawa, wartość projektu opiewa na sumę 66 mln zł.

To zadanie, które pewnie będzie wykonywane etapami.

– Oczywiście! Zamierzamy realizować tę inwestycję przez trzy lata, a dofinansowanie wynosi do 85 procent. Nie wiemy, jak się rozstrzygnie konkurs, ale nie jesteśmy bez szans. Ponadto mamy niemało środków finansowych na zadania związane z infrastrukturą drogową. Współpracujemy z powiatem, jesteśmy inwestorem zastępczym i dodatkowe środki do budżetu pochodzące od tego samorządu mamy już zabezpieczone – to milion złotych na drogi powiatowe na terenie gminy Ścinawa. Dochodzą do tego nasze pieniądze i ewentualne granty z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki – przyp. autora) – z tego chcemy realizować inwestycje w Parszowicach i Zaborowie w ciągu dróg powiatowych. Złożyliśmy też wniosek dotyczący dróg w Tymowej i Chełmku Wołowskim. Będziemy również opracowywać projekt drogi w Dziewinie, gdzie kończona jest budowa nowej świetlicy wiejskiej. W tej właśnie miejscowości, w której prężnie funkcjonują Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” i sołtys, mieszkańcy często biorą sprawy w swoje ręce, zatem warto im pomagać i wspierać aktywność ludzi. A ponadto nową świetlicę zamierzamy wykorzystać jako jeden z elementów ośrodka edukacji ekologicznej. Tam chcemy – na tzw. zielonych szkołach – edukować młodzież w zakresie odnawialnych źródeł energii. Warto też wiedzieć, że Dziewin jest atrakcyjny ze względu na przyrodnicze walory, starorzecza, łęgi, ścieżki edukacyjne i siedliska ptaków, m.in. orła bielika i bociana czarnego. Ponadto wykonamy projekty drogowe w Buszkowicach, gdzie zlokalizowany jest jedyny w naszym powiecie wiatrak – koźlak.

A edukacja ekologiczna…

– …związana będzie również z budową Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i jak już wspomniałem, Dziewin jest jednym z elementów tego ośrodka. A ponadto dochodzi to, co ma się u nas stać nad Odrą, czyli port i przystań oraz edukacja na wodzie i jednostkach pływających. Potrzebna jest większa liczba miejsc noclegowych i jeden z obiektów, gdzie kiedyś mieścił się dom kultury, chcemy zaadaptować na schronisko młodzieżowe, turystyczne. Będziemy również projektować gazociąg, aby dozbroić w media naszą strefę aktywności gospodarczej. Kontynuujemy też zadania rozpoczęte w roku ubiegłym – kończymy modernizację stadionu i rewitalizację centrum miasta poprzez przebudowę budynku ratusza.

Niemało się u was dzieje…

– …ale wszystko wynika z potrzeb mieszkańców, na rzecz których pracujemy.

Rozmawiał Sławomir Grymin