niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ścinawa: Będzie pracowity i dobry rok

Nie ma idealnie zarządzanych gmin, tak samo jak nie ma idealnych włodarzy, ale tutaj jeszcze przed kilkoma laty samorząd wydawał rocznie na inwestycje jedynie kilka milionów złotych. Po zmianie na szczytach gminnej władzy Ścinawa odżyła, corocznie na lepsze zmienia się jej wizerunek, gmina pięknieje, samorząd realizuje wielomilionowe – także proekologiczne – inwestycje, pozyskiwane są niemałe zewnętrzne środki finansowe, które w dużej mierze przeznaczane są na innowacyjne przedsięwzięcia. Krótko mówiąc, Ścinawa jest jednym z dolnośląskich liderów rozwojowych, co związane jest z pracowitością, dobrym planowaniem, nowoczesnym myśleniem i konsekwencją miejscowego samorządu oraz zgodnego działania na rzecz całej lokalnej społeczności.

Dzisiaj w polskich samorządach najłatwiej nie jest, a w niektórych miejscach słychać nawet o budżetach przetrwania, czy nawet – wegetacji. W wielu gminach ograniczane są wydatki inwestycyjne, a np. w Bolesławcu zrezygnowano ze stawki zerowej dla podatku od nieruchomości, i to, co kiedyś dano mieszkańcom, teraz jest odbierane, po to, żeby spinał się plan wydatków i dochodów.

Krystian Kosztyła

Rok budżetowo rekordowy

– A u nas w Ścinawie mocno pilnujemy wydatków bieżących i koncentrujemy się na inwestycjach, głównie tych, na które pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje zewnętrzne – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła – a nasz budżet na rok 2020 jest bez wątpienia prorozwojowy, proinwestycyjny i rekordowy, także dlatego, że skumulowały nam się teraz zadania, na które pozyskaliśmy zewnętrzne dofinansowania. W tym roku inwestycje stanowią 62 proc. budżetu ogółem, co kwotowo jest sumą aż 74 mln zł. Można zatem powiedzieć, że z etapu projektowo-konsultacyjnego przechodzimy w tym roku w końcu w etap realizacji przedsięwzięć. Praca dokumentacyjna trochę trwała, choć także przeprowadzaliśmy konsultacje z mieszkańcami – np. dotyczące kanalizacji, gdzie uzgadnialiśmy choćby lokalizację przyłączy. Pod koniec minionego roku dokumentacja dotycząca jedenastu wsi z czternastu planowanych, które mają być obsługiwane przez nową sieć kanalizacyjną, złożona została w starostwie i aktualnie czekamy na pierwsze pozwolenia na budowy. W pierwszym kwartale zamierzamy ogłaszać przetargi na roboty budowlane. To najważniejsze zadanie inwestycyjne w naszymi budżecie związane z kanalizacją obejmuje także modernizację samej oczyszczalni ścieków i części sieci wodociągowej oraz przebudowę kanalizacji w mieście Ścinawa i rozdzielenie jej na sanitarną i deszczową.

Rewitalizacja centrum miasta i turystyka

Także w tym roku ścinawski samorząd zainicjuje rewitalizację centrum miasta, przede wszystkim Rynku oraz części ulicy Adama Mickiewicza, całej Grodzkiej i części 1 Maja.

– W ramach tego zadania powstaną uzgodnione z konserwatorem zabytków nowe nawierzchnie, nowe ciągi ulic i ich oświetlenie, planujemy również przebudować jeden obiekt kubaturowy – starą kamienicę, kiedyś siedzibę miał tu tak zwany GS, w której chcemy m.in. zorganizować miejsce dla stowarzyszeń i centrum dla organizacji pozarządowych – wymienia burmistrz Kosztyła. – Ponadto zamierzamy ubiegać się o wsparcie finansowe dla realizacji zadania związanego z budową portu w Ścinawie oraz przystani w Dziewinie wraz z budową ścieżki rowerowej. Dla nas turystyka związana z Odrą i szlakami rowerowymi jest niezmiernie ważna i to ma konkretny wyraz w tegorocznym budżecie. Na razie w fazie projektowej są prace związane z nasadzeniami i rewitalizacją zieleni w mieście. To projekt opiewający na pond 15 mln zł. Innym ważnym zadaniem związanym z turystyką, na które otrzymaliśmy niemałe dofinansowanie, jest „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie”. Obejmuje ono kilka przedsięwzięć. Jedno zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, a było ono związane z rozbudową obiektu w Dziewinie. Budynek ten został wyposażony w dodatkową salę edukacyjną. Ponadto budowany jest statek pasażerski, który po zmianie pierwotnego terminu ma być dostarczony do ścinawskiego portu pod koniec tego roku. Kolejną sprawą jest też rozwój Ścinawskiego Roweru Miejskiego. Projekt ten zamierzamy poszerzyć o tereny wiejskie – m.in. o stacje w Dziewinie.

Ekologia i gazyfikacja

W Ścinawie, w budynkach użyteczności publicznej, chcemy przejść na kotłownie gazowe. Obecnie w mieście zakończył się pierwszy etap gazyfikacji, który realizuje dostawca tego medium.

– Zatem obiekty użyteczności publiczne będziemy dostosowywać do paliwa gazowego, zmieniając sposób zasilania tych placówek w energię cieplną, na co chcemy przeznaczyć w tym roku 500 tys. zł – wyjaśnia burmistrz Krystian Kosztyła. – Będziemy także kontynuować program samorządowy, który dotyczy wspierania mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni związany z remontami obiektów na terenie miasta i gminy Ścinawa, co ma poprawiać wizerunek przestrzeni publicznej. Będą to, podobnie jak w 2019 roku, środki finansowe przeznaczone na części wspólne kamienic i choćby dachy czy elewacje. W tym zakresie także w bieżącym roku będziemy organizować konkurs, na który przeznaczyliśmy w budżecie 400 tys. zł.

Tegoroczne dochody i wydatki

W budżecie Ścinawy na rok 2020 zaplanowano wydatki na poziomie 119 mln zł, natomiast dochody mają osiągnąć prawie 106 mln zł.

– Duży udział stanowią w tym dotacje finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne – podkreśla burmistrz Kosztyła. – To aż 52 mln zł wydatków majątkowych, które chcemy rozliczyć w bieżącym roku.

Samorząd Ścinawy jest sprawnym mechanizmem, którego wartość widać wyraźnie, najlepiej porównując to, co się dzieje pod względem inwestycyjnym u innych, znacznie zamożniejszych sąsiadów. W Głogowie w tym roku na inwestycje będzie przeznaczonych ok. 45 mln zł, w Lubinie 30 mln zł, a w Ścinawie aż 74 mln zł, co porównywalne jest ze znaczenie większym miastem, zresztą byłym wojewódzkim – Legnicą. Liczby te świadczą najlepiej i najdobitniej o prorozwojowym nastawieniu ścinawskiego samorządu.

– Widać, że przed nami trudny, pracowity, ale zapewne dobry rok – uśmiecha się burmistrz Krystian Kosztyła.

S.G.