wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządy wobec potrzeb środowiska

Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, gospodarowanie odpadami i związane z tym działania samorządów, to na pewno kielecki EKOTECH jest jednym z ważniejszych wydarzeń na targowej mapie Polski.

 

Od 30 do 31 marca 2016 roku na terenie Targów Kielce odbędą się XVII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Organizatorzy i wystawcy pokażą, jak nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania wspierają i są stosowane w gospodarowaniu odpadami, ochronie środowiska, kreowaniu postawy proekologicznej.

Zakres branżowy wystawy i towarzyszących jej konferencji oraz specjalistycznych spotkań obejmuje między innymi odzysk, unieszkodliwianie, transport odpadów czy segregację odpadów, a także gospodarkę odpadami komunalnymi.

Ważne miejsce zajmuje na targach także wspomaganie gospodarki odpadami oraz wyroby dla gospodarki odpadowej – uszczelnienia składowisk i powierzchni terenu, wyposażenie składowisk i sortowni odpadów w urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, pojemniki na odpady czy urządzenia do transportu i usuwania odpadów. Na targach pojawią się również urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń, sprzęt do pielęgnacji zieleni oraz systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.

Imprezy takie jak EKOTECH to oczywiście także dobra okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i relacji inwestorskich. To też szansa na znalezienie potencjalnych klientów w kraju, przed którymi stoją duże wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami.

Przed rokiem na kieleckich targach prezentowało się ponad 60 firm z ośmiu krajów. Pojawili się liczni przedstawiciele samorządów, spółek samorządowych, firm wspierających finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Równolegle z targami EKOTECH w Kielcach każdego roku mają miejsce Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, stanowiąc kompleksowe dopełnienie oferty. Stoiska wypełnia sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istniejących.

Według rankingu Environmental Performance Index (EPI) z 2016 roku, Polska znalazła się na 38. miejscu pod względem czystości i jakości środowiska naturalnego. Pierwsze miejsce zajęła Finlandia. Wskaźnik EPI obrazuje efektywność działań podjętych przez 180 krajów w zakresie ochrony środowiska, jak i sam jego stan. Pod uwagę wzięto 20 wskaźników w dziewięciu kategoriach, m.in.: jakość powietrza, dostęp do wody pitnej, metody oczyszczania ścieków, gospodarowanie odpadami, jak i zmiany w zalesieniu czy udział węgla w produkcji energii.

Trudno oceniać, czy 38. miejsce jest dobrą lokatą, czy jednak powinniśmy się martwić. Pewne jest, że nadal warto inwestować w ulepszanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie na poziomie samorządowym. Właśnie takie działania ma na celu konferencja organizowana 30 marca 2016 podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w Targach Kielce.

„Nowoczesna Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie” to konferencja skupiająca się na systemie gospodarowania odpadami w gminie, czyli jednostce samorządowej o ogromnym znaczeniu dla ekosystemu. Podczas spotkania będą poruszane tematy związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarowania odpadami, zamówienia publiczne, ponadto pojawi się tematyka segregacji odpadów, postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, ZSEE, odpady budowlane, zielone, wielkogabarytowe) oraz przygotowania gmin do edukacji ekologicznej.

W roli prelegentów wystąpią specjaliści i eksperci na co dzień pracujący nad efektywnością tego sektora.

(tk)