sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządowa jesień w Poznaniu

15 i16 października przedstawiciele samorządów, administracji publicznej i biznesu spotkają się w Poznaniu, by wziąć udział w Kongresie Samorządów GMINA. Podczas kolejnej edycji tego wydarzenia uczestniczy podejmą dyskusję na temat aktualnych potrzeb i problemów lokalnych społeczności i władz.

Dzięki głębokiemu zaangażowaniu ze strony uczestników ranga Kongresu z roku na rok się zwiększa. W gronie prelegentów po raz kolejny zasiądą eksperci z dziedziny prawa, ochrony środowiska, jak również specjaliści z językoznawstwa oraz nauk ścisłych. Uroczyste otwarcie III Kongresu Samorządów GMINA nastąpi o godzinie 11. Rozpocznie je sesja plenarna na temat Nowej roli samorządów w polityce i gospodarce Polski”.

Program Kongresu Samorządów GMINA podzielony jest na dwie ścieżki tematyczne: społeczno-infrastrukturalną oraz finansowo-inwestycyjną. Bogaty program wydarzenia nie pominie żadnego tematu istotnego i aktualnego z punktu widzenia potrzeb oraz problemów lokalnych społeczności i władz lokalnych.

Ścieżka 1: Społeczno-infrastrukturalna obejmie następujące tematy:

 • NGO (organizacje społeczne) – przeciwnik czy partner samorządów? Współpraca, wspieranie.

 • Gminne instytucje kultury – zbędny wydatek czy niezbędna inwestycja?

 • Co największe firmy w regionie mogą dać gminie, a co gmina może dać przedsiębiorcom – oczekiwania mieszkańców i władz lokalnych wobec największych przedsiębiorstw z ich terenu. Czy firmy powinny wspierać lokalne przedsięwzięcia w inny sposób niż tworzenie miejsc pracy i opłacanie podatków? Jak największe firmy mogą przyczyniać się do lokalnego rozwoju? Czego firmy oczekują od władz samorządowych?

 • Budżet partycypacyjny – szansa na większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne.

 • Rozwój handlu w małych miejscowościach – czy lokalne władze powinny wpływać na strukturę sieci handlowej w gminie? Co jest korzystniejsze: duża liczba małych placówek, czy kilka większych marketów? Jaki ma wpływ struktura handlu na lokalną gospodarkę?

 • Odpady komunalne – Samorządy chcą nowelizacji ustawy. Czy Ministerstwo Środowiska wyjdzie im naprzeciw?

 • Zagospodarowanie przestrzenne czyli chaos urbanizacyjny? Jak ograniczyć możliwość lokalizowania inwestycji w drodze decyzji administracyjnych. Jak zachęcić samorządy do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego? Jak wyeliminować wysokie koszty powstawania takich planów. Postępy prac nad nowym prawem budowlanym i planowania przestrzennego.

Ścieżka 2: Finansowo- inwestycyjna:

 • Jak sprawiedliwie wspierać biedniejsze samorządy – zmiany w systemie janosikowego.

 • Finansowa niezależność samorządów. Jakie zmiany należy wprowadzić w systemie podatkowym, aby uniezależnić dochody lokalnych władz od decyzji rządu.

 • Jak najlepiej samorządy mogą wykorzystać  fundusze unijne z nowego rozdania? Jak zwiększyć możliwości absorbcji?

 • Programy operacyjne na lata 2014-2020 – główne źródła finansowania projektów samorządów. Przegląd krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

 • Program „Infrastruktura i   środowisko” bis – jako główne krajowe źródło finansowania inwestycji samorządowych.

 • Jak włączyć się do gry o przyciągnięcie największych inwestorów – jak władze gmin i powiatów mogą przekonywać przedsiębiorców do lokowania u nich inwestycji.

 • Gospodarka niskoemisyjna – 8 mld euro z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Na co przeznaczyć te środki? Na strategie niskoemisyjne gmin czy modernizację budynków mieszkalnych, gdyż w nich kryje się największy potencjał oszczędności energii.

 • Usługi finansowe dla samorządu. Co nowego mają banki dla samorządów na nową perspektywę funduszy UE – ceny kredytów, jak przeprowadzić emisję obligacji, oferta innych usług bankowych.

 • Jak włączyć się do gry o przyciągnięcie największych inwestorów? W jaki sposób władze gmin i powiatów mogą przekonywać przedsiębiorców do lokowania inwestycji.

 • Problem: mała przedsiębiorczość. Jak rozruszać przedsiębiorczość – gwarancje, klastry, inkubatory, podatki, fundusze, itp.