wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorząd nie jest tratwą

Rozmowa z Ryszardem Grünerem, burmistrzem Byczyny

Rok 2013 stał się już historią.

– Był to rok nie najlepszy, ale jak góra ma problemy, to stara się je zrzucać na dół – i tak postępował rząd w stosunku do samorządów. Ograniczyło to liczbę realizowanych w polskich gminach inwestycji, co odczuły dotkliwie samorządy, także Byczyna. A przecież trudno mówić o rozwoju gmin bez konkretnych inwestycji infrastrukturalnych. Mam nadzieję, że Mateusz Szczurek, nowy minister finansów, nie będzie ograniczał samorządów, potraktuje je po partnersku, a nie jako finansową tratwę ratunkową.

Jak w tym trudnym okresie dla polskiej samorządności dawaliście sobie radę z realizacją inwestycji?

– Musieliśmy zrealizować już zakontraktowane inwestycje i właśnie takie zadania potraktowaliśmy priorytetowo. Odbyło się to kosztem wydatków bieżących i pracownicy gminy – poza pracownikami oświaty – nie mieli regulacji płac. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro.

Czyli zaczęliście zaciskanie pasa od siebie?

– Oczywiście, oszczędzaliśmy również na pozostałych wydatkach bieżących, np. na remontach. Niestety, nie mogliśmy remontować dróg i mostów z powodu braku środków.

A jaki będzie budżet i priorytety Byczyny w roku 2014?

– Chcemy przede wszystkim inwestować w infrastrukturę. Przed nami dwie duże inwestycje dotyczące kanalizacji sanitarnej. Zamierzamy przeprowadzić program małych, zagrodowych oczyszczalni ścieków. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To pięćdziesiąt dwie zagrodowe oczyszczalnie ścieków, a dodatkowo złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wykonania ponad stu przyłączy do kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice. Będziemy także kontynuować to, co już jest rozpoczęte, czyli Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach i to zadanie ma być ukończone w kwietniu. Przymierzamy się do rewitalizacji Rynku w Byczynie – mamy podpisaną umowę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Mój Rynek”.

Niezgorzej to wygląda…

– …ale mogło być lepiej, gdyby były już minister finansów Jacek Rostowski nie obciął Byczynie prawie 800 tys. zł
subwencji, i to z racji tego, że gmina Byczyna sobie radzi.

Czyli jak ktoś sobie radzi i jest gospodarny, to dostaje po łapach.

– Niestety, nie dopinguje to do dobrej pracy.

Rok 2014 jest rokiem wyborów samorządowych.

– Gdybym nie starał się o reelekcję, to sam oceniłbym nisko swoją pracę, a – bez fałszywej skromności – uważam, że pracowałem dobrze. Do wyborów na pewno stanę.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Budżetowe inwestycje 2014 z udziałem środków Unii Europejskiej

 

  • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku” w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów” – realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rzeczowa realizacja zakończona z końcem grudnia 2013 r. – odbiór i rozliczenie I kwartał 2014.

  • Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” – realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu do czerwca 2014 r.

  • Mój Rynek w Byczynie” – realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
    -2013. Zakończenie realizacji projektu – I kwartał 2015 r. Projekt zakłada przebudowę Rynku w Byczynie i adaptowanie jego części jako targowiska stałego.

 

Budżetowe inwestycje 2014 z udziałem innych środków

 

  • Projekt Polanowice” – okres realizacji 2013-2014. Obejmuje remont pałacu w Polanowicach, w wyniku czego powstanie 19 mieszkań. W 14 z nich zamieszkają repatrianci ze Wschodu. Zaproszenie repatriantów do gminy odbywa się na podstawie ustawy o repatriacji, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewodą opolskim.

  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I – Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” – realizowany będzie w latach 2013-2015. Obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja finansowana będzie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.