czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Są pieniądze na ścieki

Do końca 2015 r. Polska zobowiązała się wypełnić unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Finansowa pomoc dla samorządów czeka między innymi w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca 2015 r. Polska zobowiązała się wypełnić unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Nakazuje ona m.in. znaczne ograniczyć odprowadzanie związków azotu i fosforu do wód.  – Niespełnienie jej zapisów zagraża poważnymi karami finansowymi dla samorządów a w konsekwencji także podwyżkami opłat dla mieszkańców – mówi marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Fundusz przeznacza 20 mln zł na inwestycje, które pomogą wypełnić unijne zobowiązania. W WFOŚiGW  we Wrocławiu można pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych samorządów. Dzięki programowi zostanie wykonanych 3,9 tys. podłączeń. Kwota dofinansowania wynosi do 90 proc. wartości kosztów kwalifikowanych zadania w tym: do 45 proc. w formie pożyczki i do 45 proc. w formie dotacji. Koszty kwalifikowane to: zakup materiałów, roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie dokumentacji projektowej, nadzory i obsługa geodezyjna. Planowana kwota środków przeznaczona na realizację programu wynosi: dla bezzwrotnych dotacji do 4,5 mln zł w roku 2014 oraz do 5,5 mln zł w roku przyszłym. Wysokość pożyczek w bieżącym roku wyniesie do 4,5 mln zł a w 2015 r. – 5,5 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2015 r. lub do wyczerpania puli środków. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24; i w jego oddziałach: Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8; 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16; 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32 (INF)