piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rynek kapitałowy – czas podyskutować

IRIS Views to platforma publikacji opinii, ekspertyz, komentarzy i poważnej dyskusji na istotne tematy związane z rynkiem kapitałowym, jego rolą w gospodarce i społeczeństwie.

W ramach projektu IRIS swoje spojrzenia przedstawiać będą niezależni eksperci, autorytety, praktycy rynku, ale także studenci.

Giełda Papierów Wartościowych wspólnie z Europejskim Kongresem Finansowym, Obserwatorem Finansowym i Project Syndicate Polska inicjują poważną dyskusję o rynku kapitałowym, jego roli w gospodarce i społeczeństwie.

IRIS Views to forum prezentacji i wymiany poglądów na tematy krajowe i międzynarodowe. Platforma ma przybliżać polskim czytelnikom zjawiska i tendencje obecne na rynkach zagranicznych oraz prezentować polski rynek czytelnikom spoza Polski. Ambicją IRIS Views jest pomóc zrozumieć coraz bardziej dynamiczny i złożony świat rynków kapitałowych oraz zależności między tym światem, a gospodarką i naszym życiem codziennym. Poprzez prezentację zróżnicowanych opinii chcemy ułatwić merytoryczną dyskusję o ważnych problemach rynku kapitałowego, wyzwaniach i szansach, jakie przed nim stoją.

Zespół inicjujący projekt IRIS Views to ludzie blisko związani z warszawską giełdą, ale inicjatywa będzie również otwarta na nowych współpracowników pragnących współuczestniczyć w tworzeniu i rozwoju tej platformy. Obok uznanych autorytetów, ekspertów i wybitnych managerów publikować będą ludzie młodzi, prezentując swój punkt widzenia oraz nowe, ambitne, czasem kontrowersyjne pomysły.

Polski rynek kapitałowy przechodzi historyczną transformację. Dotychczasowy model funkcjonowania giełdy stale zasilanej przez duże prywatyzacje państwowych spółek kończy się. Ponadto, działamy w silnie konkurencyjnym otoczeniu zewnętrznym, w tym dynamicznie rozwijających się alternatywnych platform obrotu instrumentami finansowymi. Dlatego, potrzebna jest konstruktywna dyskusja nad propozycjami nowych rozwiązań wspomagających rozwój nie tylko wśród uczestników rynku, ale wychodząca daleko poza nasze środowisko. Na platformie będziemy publikować opracowania autorytetów z Polski i zagranicy, ale także pomysły młodych. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównym celem Europejskiego Kongresu Finansowego jest poszukiwanie rozwiązań zwiększających stabilność systemu finansowego w Europie i Polsce. – Jestem przekonany, że utworzenie platformy wymiany myśli nt. przyszłości rynku kapitałowego może uaktywnić polski kapitał intelektualny na rzecz współtworzenia lepszej przyszłości: zrównoważonego, bezpiecznego rozwoju gospodarki i wiarygodnego rynku kapitałowego, atrakcyjnego dla inwestorów i pozwalającego przedsiębiorcom na pozyskanie taniego finansowania swojej działalności. Z przyjemnością zatem przystąpiliśmy do inicjatywy IRIS Views zbieżnej z misją i celami Europejskiego Kongresu Finansowego. – powiedział prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Europejskiego Kongresu Finansowego.

– Przyszłość Polski to także przyszłość naszego rynku kapitałowego. Ostatnie lata pokazały, że nic tu nie jest dane na zawsze, reguły szybko się zmieniają. Trzeba intensywnie myśleć i pracować nad tym, by zapewnić Warszawie jak najsilniejszą pozycję na finansowej mapie Europy. Dlatego, z dużą satysfakcją witamy start projektu Iris Views, nowej inicjatywy GPW. Będziemy ją wspierać na łamach naszego portalu, publikującego teksty najwybitniejszych światowych ekspertów z dziedziny ekonomii, biznesu i spraw międzynarodowych. – powiedział Michał Kobosko, redaktor naczelny portalu Project Syndicate Polska.

– Dostrzegamy potrzebę pogłębiania debaty publicznej w Polsce, w której zbyt mało uwagi poświęca się obecnie potrzebie zrozumienia wagi rozwoju instytucji finansowych i strategii działania w tej dziedzinie, dla przyszłości firm i gospodarki jako całości, a w konsekwencji dla pomyślności nie tylko dla uczestników rynku finansowego, ale ogółu społeczeństwa. Będziemy uczestniczyć w projekcie IRIS Views, gdyż tak jak GPW, która jest jego inicjatorem, zależy nam na podnoszeniu poziomu wiedzy ekonomicznej w Polsce. – powiedział Krzysztof Bień, redaktor naczelny portalu Obserwatorfinansowy.pl.

Działalność IRIS Views rozpoczyna dwoma publikacjami: artykułem prezesa GPW, Adama Maciejewskiego na temat roli i kierunków rozwoju polskiego rynku kapitałowego (Warsaw Capital City, czyli o spełnianiu marzeń lub wiecznej niemocy) oraz artykułem współautorstwa Adama Maciejewskiego, prof. Leszka Pawłowicza i Wiesława Rozłuckiego na temat projektu powołania niezależnej instytucji działającej na rzecz poprawy wiarygodności rynków kapitałowych (Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynków).

 Teksty autorów IRIS Views publikowane są w portalu wiedzy i opinii Project Syndicate Polska, który jest jednocześnie partnerem IRIS Views. Więcej informacji o IRIS Views na stronie http://www.gpw.pl/irisviews