niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ruszył Fundusz Promocji Samorządów

Ponad 200 gmin i powiatów z całej Polski może skorzystać ze wsparcia Funduszu Promocji Samorządów Fundacji Ottenbreit (FPS FO). Z pomocy o równowartości 300 tys. zł sfinansować można 50 proc. kosztów zadań promocyjnych. Nabór wniosków już ruszył.

W dobie kryzysu i zwiększającej się liczby obowiązków nakładanych na samorządy, budżety na promocję gmin, i powiatów rokrocznie są pomniejszane. Środki finansowe przesuwa się na inwestycje infrastrukturalne lub inne zadania polepszające jakość życia obywateli. Działania promocyjne jednak wciąż są ważne, bo to one budują wizerunek gminy lub powiatu wśród nowych potencjalnych mieszkańców, to dzięki promocji turyści dowiadują się o atrakcjach wartych zobaczenia, a inwestorzy na podstawie prezentowanych informacji mogą oceniać potencjał danego regionu. Nie wszystkie samorządy stać na publikacje w prasie czy wydawnictwach książkowych, które bezpośrednio trafiają w ręce osób zainteresowanych ofertą kulturalną czy inwestycjami. Na podstawie zrealizowanych już projektów związanych z samorządami, Fundacja Ottenbreit postanowiła uruchomić Fundusz Promocji Samorzadów wspierający konkretne zadania promocyjne o charakterze ogólnopolskim. O wsparcie ubiegać się można w 2 rundach konkursowych. Pierwsza runda już ruszyła, nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia.

W ramach pierwszej rundy FPS FO umożliwi ponad 200 samorządom publikację oferty kulturalnej na łamach 4-tomowego Leksykonu „Kultura w Samorządach”, będącego pierwszym kulturalnym przewodnikiem po atrakcjach, imprezach, wydarzeniach kulturalnych odbywających się w całym kraju. Dzięki leksykonowi turysta będzie mógł wybrać sobie daną gminę, poznać jej ofertę kulturalną i odwiedzić ją właśnie wtedy, gdy tętni życiem. Wydanie redagowane jest na podstawie opisów przesyłanych przez samorządy, jeden tom obejmuje kulturalny przegląd czterech województw. Po pierwszych tygodniach gromadzenia informacji do wydania Leksykonu okazało się, że chętnych do publikacji swojej kulturalnej oferty jest wielu, bo polskie samorządy, domy kultury, lokalne biblioteki są „kulturalnie” aktywne, przeszkodą stały się pieniądze. Leksykon „Kultura w Samorządach” to zadanie promocyjne trwałe, mające materialny wymiar i służące samorządom przez lata. Wielka kultura dzieje się także w małych wsiach i miasteczkach. Dlatego też Leksykon trafił jako zadanie objęte wsparciem FPS FO w ramach jego pierwszej rundy. Gminy i powiaty, które chcą zaprezentować się w Leksykonie pokrywają 50 proc. kosztów udziału, pozostała połowa stanowi wsparcie Funduszu Promocji Samorządów Fundacji Ottenbreit. Operator funduszu nie ujawnia jakiego typu zadanie będzie wspierane w drugiej rundzie konkursu, ale udział w pierwszej nie wyklucza skorzystania z pomocy w ramach kolejnej rundy.

Limit przyznanej pomocy określa się dokładnie na 300 775 zł i liczbowo obejmie 227 samorządów. Wsparcie jednostkowo nie wynosi dużo, jednak każda złotówka ze środków zewnętrznych jest potrzebna w budżetach polskich samorządów. FPS FO daje szanse korzystania ze środków zewnętrznych małym i średnim gminom i powiatom, które stać na poniesienie 50 proc. kosztów, a co ważne FPS FO nie jest wsparciem rozliczanym na zasadzie refundacji, czyli gminy i powiaty nie muszą wykładać najpierw pieniędzy z budżetu i czekać na refundację poniesionych kosztów, pokrywają ich połowę jednorazowo.

Wniosek o wsparcie w ramach FPS FO znaleźć można na stronie www.fps.ottenbreit.pl. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia. O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego. (PS)