wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rudniki: Wspólna praca przynosząca sukcesy

Rozmowa z Andrzejem Pyziakiem, wójtem gminy Rudniki

Koniec tej kadencji już o przysłowiowy rzut beretem, zatem warto podsumować ostatnie cztery lata samorządowej pracy w gminie Rudniki.

Cztery lata minęły jak jeden dzień i przychodzi czas sprawozdania. Kadencja ta – moim zdaniem – była pracowita i dobra dla naszej gminy, ponieważ przeprowadziliśmy wiele ciekawych projektów, na które udało nam się uzyskać finansowe środki zewnętrzne. Mam ogromne uznanie dla naszego całego zespołu, który na to pracował, i dla radnych, którzy nas inspirowali i wspierali w działaniach. Dzięki temu wiele zadań wstępnie sygnalizowanych w poprzedniej kampanii wyborczej zostało zrealizowanych. Chciałbym też podkreślić, iż rok 2018 kończymy inwestycjami na poziomie prawie 14 mln zł, co stanowi prawie 30 proc. naszego budżetu.

Jakie były najważniejsze przedsięwzięcia?

Cały czas pracowaliśmy nad poprawą infrastruktury drogowej i w tej kadencji przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy łącznie około 14 km dróg gminnych, co kosztowało prawie 10 mln zł. Ponadto – w porozumieniu z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu – udało nam się doprowadzić do zakończenia modernizacji dróg krajowych nr 42 i 43 przebiegających przez teren gminy Rudniki. A inne istotne inwestycje to przede wszystkim przebudowa wodociągu w Żytniowie, który został wybudowany ponad 50 lat temu w technologii cementowo-azbestowej. Najprawdopodobniej zadanie to zostanie ukończone w połowie przyszłego roku. Ponadto przebudowa byłego ośrodka zdrowia na przedszkole w Rudnikach, na co uzyskaliśmy około 600 tys. zł dofinansowania; powstanie piękna placówka, do której będą trafiały dzieci w okresie wczesnoprzedszkolnym. Zajęliśmy się również budową zbiornika w Jaworku, prace są mocno zaawansowane, a akwen zostanie oddany do użytku w połowie przyszłego roku. Jest także budowana droga Jaworzno – Mostki, przy której zlokalizowany jest największy zakład na terenie naszej gminy. Systematycznie doposażone są przez gminę jednostki ochotniczej straży pożarnej, m.in. udało nam się zakupić samochód dla OSP w Rudnikach, a w pozostałych jednostkach także uzupełniamy tabor i sprzęt – oczywiście w miarę możliwości finansowych. Przeciętnie na działalność dziewięciu jednostek OSP przeznaczamy około 500 tys. zł rocznie. Ważną sprawą jest także ciągła rozbudowa oświetlenia ulicznego, co poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. A poza tym udało nam się rozbudować nasze boisko – „orlika”.

Wspomniał pan o dobrej współpracy z radą gminy. Jak radni głosowali nad udzieleniem panu absolutorium?

Radni ocenili naszą pracę pozytywnie i jednogłośnie głosowali za udzieleniem mi absolutorium.

W jakim kierunku, pańskim zdaniem, powinna rozwijać się gmina Rudniki?

Sądzę, że w naszej gminie zakończył się już etap budowy podstawowej infrastruktury. Uważam, że teraz samorząd powinien najwięcej uwagi poświęcić poprawie bezpieczeństwa mieszkańców – jakości dróg, chodników i oświetlenia. Ponadto dbać o oświatę, do utrzymania której corocznie dopłacamy 4 mln zł, i o opiekę zdrowotną – w ubiegłym roku wprowadziliśmy program darmowych szczepień przeciwgrypowych dla 60-latków plus. Niezmiernie istotnym zadaniem będzie także poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy – teraz kończymy przebudowę parku w Rudnikach, wzbogaconego fajną infrastrukturą.

Czy jakoś specjalnie przygotowuje się pan do wyborów na wójta gminy Rudniki?

Oczywiście, że tak, bowiem każdy, kto chciałby sprawować tę zaszczytną funkcję, powinien mieć dobry pomysł na funkcjonowanie i rozwój naszej gminy. A te pomysły i rozwiązania przedstawię mieszkańcom, licząc na ich poparcie i zaufanie.

Rozmawiał Sławomir Grymin