środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rok nowych wyzwań

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego

Początek roku to czas planowania i podejmowania strategicznych decyzji związanych z przyszłością każdego samorządu. Panie starosto, na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego radni przyjęli budżet powiatu na 2014 rok. Jakie zadania i cele kryją się pod magiczną liczbą ponad 100 mln zł?

– Chociaż przeciętnemu Kowalskiemu taka kwota może wydawać się oszałamiająca, z perspektywy potrzeb powiatu i jego mieszkańców jest ona wciąż niewystarczająca i budzi umiarkowany entuzjazm władz powiatu wrocławskiego. Mamy wiele pomysłów na rozwój powiatu, ale należy podkreślić, że przy obecnym systemie prawnym i finansowym nasze możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu Wrocławskiego będziemy starali się jednak szukać optymalnych rozwiązań, które pomogą nam w realizacji kluczowych zadań związanych z rozwojem powiatu. Nie ustaniemy w staraniach o pozyskanie dodatkowych środków finansowych z wszelkich dostępnych źródeł finansowania zarówno krajowych, jak i unijnych. Dotychczas byliśmy bardzo skuteczni w tym obszarze, dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość.

Jakie kluczowe inwestycje znajdą się na liście zadań do realizacji przez najbliższy rok?

– Na pewno naszym priorytetem jest dalsza poprawa infrastruktury drogowej w powiecie. W ciągu ostatnich trzech lat metodą tzw. nakładek wyremontowanych zostało 107 km dróg. W najbliższym czasie chcemy postawić na budowę chodników przy drogach powiatowych. Planujemy to zrobić przy współpracy i partycypacji finansowej gmin. W obszarze naszego zainteresowania leży również dalsza poprawa infrastruktury edukacyjnej, a także kontynuacja wielu już rozpoczętych projektów w innych obszarach kompetencji powiatu.

Część z dotychczasowych projektów udało się zrealizować dzięki udanej współpracy z wieloma partnerami. Czy również w tym roku będziecie mogli liczyć na ich wsparcie?

– Bardzo bym sobie tego życzył i robimy wszystko, aby tak się stało. W połowie stycznia zamierzam spotkać się z wójtami i burmistrzami powiatu, aby omówić realizację wspólnych projektów, m.in. w zakresie infrastruktury drogowej. Nieco szerszą formułę współpracy zaplanowaliśmy przy realizacji projektu opracowania „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, realizowanym we współpracy z województwem dolnośląskim, miastem Wrocław, gminami Wołów, Kąty Wrocławskie i Siechnice. Na realizację projektu powiat uzyskał dotację z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie ponad 1 mln zł. W ramach projektu wyznaczone zostaną priorytetowe, wspólne kierunki rozwoju dla obszaru, m.in. w zakresie lokalizacji funkcji mieszkaniowych i centrów usługowych, planu transportowego, ochrony środowiska i rozwoju rekreacji, lokalizacji usług publicznych oraz kierunkowych inwestycji we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. W tym roku możemy również liczyć na naszego partnera – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych – w zakresie kolejnej edycji programu edukacji ekologicznej powiatu wrocławskiego, z którego dotychczas skorzystało kilka tysięcy młodych mieszkańców powiatu. Bardzo ciekawie zapowiada się rok również w kontekście projektów realizowanych we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi. To tylko wybrane przykłady naszej przyszłej aktywności. Przed nami wiele pracy. Mam nadzieję, że przy udanej współpracy Zarządu i Rady Powiatu będzie to bardzo pomyślny rok dla powiatu wrocławskiego.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Sławomir Grymin