sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Razem znaczy skuteczniej

Były prezydent USA Bill Clinton powiedział kiedyś: „Gospodarka, głupcze!”, co było podkreśleniem ważności tej dziedziny mającej przecież wpływ – olbrzymi! – na wszystkie sfery ludzkiego życia. Piątego czerwca na Zamku Topacz samorządowcy, deweloperzy, przedstawiciele renomowanych firm, stref gospodarczych i agencji rozwoju spotykali się na Forum Inwestycyjnym Powiatu Wrocławskiego (FIPW). Patronat nad przedsięwzięciem objęli minister gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz marszałek województwa dolnośląskiego, a partnerami strategicznymi powiatu wrocławskiego były wrocławskie oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego.

– Uważam, że standardowe metody promocji inwestycyjnej w dzisiejszych czasach są niewystarczające, a doszliśmy do takiego wniosku, analizując efektywność sprzedaży naszych powiatowych nieruchomości – mówi inicjator FIPW, starosta wrocławski Roman Potocki. – Jest tajemnicą poliszynela, że na rynku nieruchomości od pewnego czasu panuje bessa, dlatego postanowiliśmy stworzyć wielosektorową platformę na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu. W tym roku kilkadziesiąt razy spotkaliśmy się z przedstawicielami firm i instytucji działających na rynku nieruchomości, rozmawialiśmy z samorządowcami i biznesmenami i przekonaliśmy ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz skuteczniejszej promocji gospodarczej na naszym terenie.

Forum miało charakter konferencyjno-targowy, a części konferencyjnej – podzielonej na panele tematyczne – towarzyszyła część wystawiennicza, gdzie prezentowano ofertę inwestycyjną powiatu wrocławskiego oraz inne oferty biznesowe.

– Podczas Forum staraliśmy się odpowiedzieć na pytania dotyczące szans rozwojowych naszego regionu i tego, jakie wspólne działania możemy podjąć, aby zainteresować potencjalnych inwestorów naszą ofertą gospodarczą – wyjaśnia starosta Roman Potocki.

W debacie udział wzięli między innymi uznani eksperci, zostały zaprezentowane Wałbrzyska SSE i Tarnobrzeska SSE, wystąpili przedstawiciele wrocławskich oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Zaprezentował się także powiat wrocławski, który pochwalił się nowoczesnymi narzędziami wsparcia biznesu, informacji i promocji gospodarczej, oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, przedstawiając instrumenty wsparcia lokalnego rynku pracy. Ponadto przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił szanse związane z wykorzystaniem środków finansowych w nowej perspektywie programowania unijnego na lata 2014-2020. Konferencję zamknęła prezentacja przedstawiciela PAIiIZ dotycząca krajowego systemu wsparcia rozwoju gospodarczego.

– Podczas Forum wskazane zostały najważniejsze wyzwania, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w najbliższej przyszłości w celu zapewnienia optymalnych warunków długotrwałego rozwoju gospodarczego na naszym terenie – podkreśla starosta Potocki. – Wierzę, że w przyszłości uda się nam wypracować konkretne propozycje zwiększające efektywność wspólnych działań promujących gospodarkę naszego regionu. Poza tym życzyłbym sobie, aby Forum miało charakter cykliczny, bowiem jest wiele spraw i problemów do przedyskutowania i rozwiązania, między innymi dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, organizacja regionalnego systemu transportu zbiorowego i współpraca samorządów przy realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych. Istotnych tematów zatem nie brakuje, ważne, aby dobrze zdiagnozować problemy, ustalić priorytety i konsekwentnie rozwiązywać problemy w ramach wielosektorowej współpracy samorządu i instytucji biznesowych.

S.G.