sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Razem dla Ukrainy

W związku z rosyjską agresją militarną w Ukrainie, samorządy powiatowy i gminne z terenu powiatu wrocławskiego jednoczą siły, aby wspólnie pomagać i wspierać naród ukraiński oraz Polaków zamieszkujących Ukrainę w tej trudnej dla nich sytuacji.

Szczegóły wsparcia zostały omówione podczas sztabu kryzysowego (25.02.2022 r.), zwołanego z inicjatywy starosty Romana Potockiego. W spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie starostwa, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin oraz pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe w samorządach.

Płynie do nas wiele sygnałów o potrzebach związanych z udzieleniem pomocy narodowi ukraińskiemu oraz Polakom zamieszkującym Ukrainę. Dla zwiększenia efektywności naszych działań w tym zakresie i pełniejszej koordynacji udzielanej pomocy, umówiliśmy się z wójtami i burmistrzami na bieżącą współpracę i wymianę informacji, również w obszarze koordynacji działań rządowych na naszym terenie – mówi starosta Roman Potocki.

Organizacja miejsc pobytu tymczasowego dla uchodźców z Ukrainy

Zarówno powiat jak i gminy już podjęły pierwsze starania, związane z organizacją miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy. W przypadku działań samorządów gminnych, takie miejsca powstają na przykład na terenie gminnych lub miejskich ośrodków kultury i sportu, czy świetlic wiejskich.

Podczas spotkania ustalono, że dla ułatwienia przepływu informacji, każdy samorząd wyznaczy po swojej stronie pełnomocnika lub jednostkę, która będzie koordynować pomoc dla Ukrainy.

Ważna pomoc osób prywatnych i firm

Na wspólnym spotkaniu w starostwie samorządowcy z dumą przyznali, że coraz więcej mieszkańców gmin i podmiotów gospodarczych zgłasza swoją gotowość do pomocy narodowi ukraińskiemu oraz Polakom zamieszkującym Ukrainę. Oferowana pomoc dotyczy m.in. oferty udostępnienia miejsc noclegowych, przekazania pomocy materialnej i finansowej. Starosta Roman Potocki wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy zbadać realne potrzeby ze strony samych potrzebujących. W tym celu, władze Powiatu Wrocławskiego pozostają w ciągłym kontakcie z Konsulatem Ukrainy we Wrocławiu. Prowadzone są także rozmowy z CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, odnośnie koordynacji zbiórki darów dla potrzebujących. Warto dodać, że władze powiatu rozważają organizację takiej zbiórki w czterech punktach na swoim terenie.

Jak można pomóc?

Wszelkie ustalenia w zakresie pomocy Ukrainie na szczeblu samorządów będą na bieżąco komunikowane na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego oraz poszczególnych gmin. Tymczasem już dziś każda osoba prywatna lub firma może wesprzeć potrzebujących z Ukrainy poprzez specjalne konto Caritas.

Numery kont do wpłat tradycyjnych:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Tytułem: UKRAINA

CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

Z pewnością, my jako samorządowcy dołożymy wszelkich starań, aby pomóc narodowi ukraińskiemu i Polakom zamieszkującym Ukrainę w tym trudnym dla nich czasie. Apelujemy jednak do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do mieszkańców powiatu, o włączenie się do wszelkich działań pomocowych na rzecz Ukrainy. Już niejednokrotnie nasi mieszkańcy udowodnili, że potrafią pięknie pomagać najbardziej potrzebującym. Jestem przekonany, że i tym razem wspólnie pokażemy realne dowody naszego wsparcia i pomocy, w pełni solidaryzując się z narodem ukraińskim – podsumowuje starosta Roman Potocki.